Aktuálne výzvy

Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup

Mestská časť Košice - Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup /zákazka s nízkou hodnotou &102 zákona č. 25/2006 Z. z./ v priebehu mesiaca marec 2013 na tieto tovary:

- čistiace prostriedky,

- kancelárske potreby,

- kancelársky papier do laserových tlačiarní

V prípade Vášho záujmu o jednotlivé okruhy tovarov vyplňte cenový návrh v jednotlivých tabuľkách

do 06.06.2013 do 15.00 hod. zašlite na e-mailovú adresu:

jaroslav.karola@kosicesever.sk

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola a revízia elektrických spotrebičov

Mestská časť Košice – Sever ruší Verejnú výzvu na predmet obstarávania „Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola  a revízia elektrických spotrebičov“ podľa bodu 21 tejto verejnej výzvy, nakoľko sa do verejnej súťaže prihlásil jeden uchádzač a nebola možnosť porovnania súťažných ponúk.

Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup

Mestská časť Košice-Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup /zákazka s nízkou hodnotou &102 zákona č. 25/2006 Z. z./ v priebehu mesiaca marec 2013 na tieto tovary:

- čistiace prostriedky,

- kancelárske potreby,

- náhrady originálnych náplní do tlačiarní HP,

- interiérové vybavenie,

- kancelársky papier do laserových tlačiarní

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNEJ SÚŤAŽI - Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou prenájmu nehnuteľnosti. V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet a podmienky prenájmu - Detské jasle na ul. Gerlachovská 10 v Košiciach.

Stránky