Aktuálne výzvy

Výzva na účasť vo výberovom konaní - Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

„Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 02.03.2015 do 09.00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.          

Predpokladaná hodnota zákazky

Podlimitná zákazka – Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

6. február 2015

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie                                                                                                                                                                           http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/284996

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ-Dodanie a montáž 1ks HD kamery

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: 
 
Dodanie a montáž 1ks HD kamery 
 
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.
 
Akceptovať budeme ponuky doručené do 08.12.2014 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
 
 
 
 
 

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce- Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené do 05.11.2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

PREDMET

Stavebné práce a manipulácia s nákladom:

VÝZVY NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská - Odborárska

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská - Odborárska.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15. 08. 2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

PREDMET

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na ulici Kisdyho.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Kisdyho ulici.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15. 08. 2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Predmet

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- NAKLADANIE S ODPADOM

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 29.05.2014 do 15:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25

Mestská časť Košice - Sever Vás pozýva  na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 10. 12. 2013 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Všetky informácie nájdete v priloženej dokumentacii.

Stránky