Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytnutí dotácie 12/2018 15.03.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 11/2018 14.03.2018 Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 10/2018 09.03.2018 Zrkadlenie, o. z., Banícka 508/41, 056 01 Gelnica
Objednávky č. 24 - 26, 01.03.2018-09.03.2018 1.3.2018-9.3.2018 09.03.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti 8/2018 06.03.2018 Arcidiecézna charita Košice
Zoznam faktúr uhradených v 02/2018 02/2018 28.02.2018 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objedńavky č. 20-23, 13.02.-22.02.2018 13.02-22.02.2018 22.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Rámcová kúpna zmluva 4/2018 21.02.2018 Aqua pro europe, a.s.
Zmluva o dielo č. 584/2018 7/2018 14.02.2018 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice
Dohoda o ukončení právneho zastupovania 6/2018 14.02.2018 JUDr. Martin Fabián - advokát
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 5/2018 14.02.2018 Mestská časť Košice - Sever
Objednávky č. 10 - 19, 31.01.2018-09.02.2018 31.01.2018-09.02.2018 09.02.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní služieb 3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice
Dodatok k Zmluve č. A6885923 o poskytovaní verejných služieb 2/2018 02.02.2018 Orange Slovensko a.s.
Zoznam faktúr uhradených v 01/2018 01/2018 31.01.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.... 1/2018 26.01.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018 18.01.2018-27.01.2018 26.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 1 - 4, 03.01.2018-12.01.2018 03.01.2018-12.01.2018 12.01.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 12/2017 12/2017 29.12.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 137-139 27.12. - 29.12.2017 27.12.2017-29.12.2017 29.12.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017 96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2
Kolektívna zmluva na rok 2018 95/2017 20.12.2017 Prvá základná odborová organizácia
Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017 11.12.2017 - 20.12.2017 20.12.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.... 94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

Stránky