Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytnutí dotácie 104/2019 13.12.2019 Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 103/2019 12.12.2019 RZ pri Materskej škole Polianska 4
Zmluva o poskytnutí dotácie 102/2019 12.12.2019 Základná škola Polianska 1, Košice
Zmluva o dielo„OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. ČÁRSKEHO“ 101/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s.
Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. OBRANCOV MIERU“ 100/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s.
Zmluva o dielo „OPRAVA VEREJNEJ KOMUNIKÁCIE – CHODNÍKA NA UL. SZAKKAYHO“ 99/2019 10.12.2019 COLAS Slovakia a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie 98/2019 10.12.2019 ZŠ Hroncova 23
Zmluva o poskytnutí dotácie 97/2019 10.12.2019 Gymnázium Park mládeže 5
Zmluva o poskytnutí dotácie 96/2019 10.12.2019 DOMKO - Domov sociálnych služieb
Faktúry november 2019 november/2019 29.11.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dohoda č. 19/41/012/91 95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dohoda č. 19/41/012/90 94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou 93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie 92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019 91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s.
Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie 90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419012526 89/2019 05.11.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Faktúry október/2019 október/2019 31.10.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19 88/2019 29.10.2019 VÚB BANKA, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 87/2019 24.10.2019 Orange Slovensko a.s.
Darovacia zmluva 86/2019 16.10.2019 Ing. Juraj Vajda
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526 85/2019 15.10.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Objednávka č. 135-147, 04.10.2019 - 10.10.2019 04.10.2019 - 10.10.2019 10.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 126-134, 30.09.2019 - 09.10.2019 30.09.2019 - 09.10.2019 09.10.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry september 2019 september/ 2019 30.09.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme

Stránky