Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON 9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi 8/2019 08.02.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Kúpna zmluva 7/2019 08.02.2019 Marián Gaj
Kúpna zmluva 6/2019 08.02.2019 Marián Gaj
Kúpna zmluva 5/2019 08.02.2019 Marián Gaj
Objednávka č. 9,10, 30.01.2019-.08.02.2019 30.01.2019-.08.02.2019 08.02.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry 01/2019 31.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dohoda o ukončení Zmluvy o právnej pomoci 4/2019 31.01.2019 JUDr. Martin Fabián- advokát
Kolektívna zmluva na roky 2019-2020 3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia
Objednávka č.3 - č.8 21.01. - 30.01.2019 30.01.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci 2/2019 17.01.2019 iMprove GROUP, s.r.o., Košice
Objednávky č. 1-2, 07.01.-16.01.2019 07.01.-16.01.2019 16.01.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Poistná zmluva 62/2018 09.01.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zoznam faktúr uhradených v 12/2018 12/2018 03.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č.162, 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 12/2018 12/2018 28.12.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 159-161, 21.12.2018-28.12.2018 21.12.2018-28.12.2018 28.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 151 - 158, 11.12 - 20.12.2018 11.12.-20.12.2018 20.12.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci 61/2018 14.12.2018 Mgr. Zuzana Jarošová
Kúpna zmluva 60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 59/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávka č. 145-150, 03.12.2018 - 10.12.2018 03.12.2018 - 12.12.2018 10.12.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo 57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o.
Zoznam faktúr uhradených v 11/2018 11/2018 29.11.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme

Stránky