Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Kúpna zmluva 60/2018 12.12.2018 PhDr. Matúš Háber
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 59/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 58/2018 10.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávka č. 145-150, 03.12.2018 - 10.12.2018 03.12.2018 - 12.12.2018 10.12.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo 57/2018 05.12.2018 JTB 9, s.r.o.
Zoznam faktúr uhradených v 11/2018 11/2018 29.11.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 139-144, 15.11.2018 - 23.11.2018 15.11.2018 - 23.11.2018 23.11.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 132-138, 02.11.2018 - 09.11.2018 02.11.2018 - 09.11.2018 09.11.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o výpožičke č. 14/2018/227 56/2018 08.11.2018 ZŠ Hroncova 23, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012018 55/2018 08.11.2018 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 20/2018 54/2018 08.11.2018 Spojená škola Odborárska 2, Košice
Zmluva o výpožičke č. 24342018 53/2018 08.11.2018 ZŠ Polianska 1, Košice
Zmluva o výpožičke č.252232018 52/2018 08.11.2018 ZŠ Tomášikova 31, Košice
Zoznam faktúr uhradených v 10/2018 10/2018 31.10.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 121-131, 23.10.2018 - 31.10.2018 23.10.2018 - 31.10.2018 31.10.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o krátkodobom nájme 49/2018 17.10.2018 Mestská časť Košice - Sever
Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018 08.10.2018 - 17.10.2018 17.10.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 110-116, 26.09.2018 - 05.10.2018 26.09.2018 - 05.10.2018 05.10.2018 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 09/2018 9/2018 28.09.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dodatok č. 5 k zmluve č. 2003/00102/SMH/32 o zverení majetku do správy 42/2018 24.09.2018 Mesto Košice
Objednávky č. 107-108, 13.09.2018-21.09.2018 13.9.2018-21.9.2018 21.09.2018 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o dielo 48/2018 20.09.2018 MIDAM spol. s. r. o., Poľská 7, 04001 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 47/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 46/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 45/2018 14.09.2018 Správa mestskej zelene v Košiciach

Stránky