Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu 22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Faktúry marec 2020 marec 2020 31.03.2020 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Darovacia zmluva 21/2020 30.03.2020 „Úsmev, šťastie, dobrá vec...“ verejnoprospešný neinvestičný fond
Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania 20/2020 29.03.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 42/2019 19/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní stravovacích služieb 18/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 17/2020 19.03.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 16/2020 10.03.2020 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364, Polárna 18, 040 12 Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb č. 30/2019 15/2020 28.02.2020 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Faktúry február 2020 február 2020 28.02.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 012020 14/2020 21.02.2020 Gymnázium Park mládeže, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02/2020 13/2020 21.02.2020 Spojená škola Odborárska 2, Košice
Zmluva o výpožičke č. NZ24322020 12/2020 21.02.2020 Základná škola Polianska 1, Košice
Zmluva o výpožičke č. 252012020 11/2020 21.02.2020 Základná škola Tomášikova 31, Košice
Zmluva o výpožičke č. 01/2020/227 10/2020 21.02.2020 Základná škola Hroncova 23, Košice
Dohoda č. 20/41/010/16 9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Faktúry január 2020 január 2020 31.01.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 8/2020 30.01.2020 Hviezdičky Života o.z.
Dohoda o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ 7/2020 22.01.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluva o poskytovaní služieb – iMprove GROUP s.r.o. 6/2020 10.01.2020 iMprove GROUP, s.r.o., Košice
Objednávky č.1 - 3 03.01. – 10.01.2020 10.01.2020 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 2/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 1/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020 5/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Príloha č. 6 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 – Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2020 4/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice

Stránky