Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávka č. 66-69, 27.05.2019 - 05.06.2019 27.05.2019 - 05.06.2019 06.05.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci 33/2019 30.04.2019 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. – Sever
Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov a stavby 44/2019 30.04.2019 Lekáreň IZIS, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 42/2019 30.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Faktúry apríl 2019 apríl 2019 30.04.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 42-47, 24.04.2019 - 29.04.2019 24.04.2019 - 29.04.2019 29.04.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávka č. 22-30 12.3.2019-21.3.2019 29.04.2019 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č.1 k poistnej zmluve 43/2019 25.04.2019 Komunálna poisťovňa, a.s.
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 41/2019 18.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávka č. 37-41, 08.04.2019 -16.04.2019 08.04.2019 -16.04.2019 16.04.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 40/2019 12.04.2019 Rebuy Star Lottery s.r.o.
Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 39/2019 12.04.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Darovacia zmluva 34/2019 09.04.2019 KOSIT a.s., Rastislavová 98, Košice
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 38/2019 09.04.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 35/2019 09.04.2019 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364 so sídlom: Polárna 18, 040 12 Košice
Dodatok č.1 k Zmluve na zabezpečenie - zhodnotenia odpadu 29/2019 08.04.2019 ENVI - TRADE spol.s.r.o.
Zmluva o prenájme páru nenasvieteného optického vlákna 37/2019 05.04.2019 Antik Telekom s.r.o.
Zmluvu o poskytovaní služieb supervízie 32/2019 02.04.2019 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z., Smolník 321, 055 66 Smolník
Zmluva o prenájme reklamnej plochy 28/2019 02.04.2019 JUMP, s.r.o. Bauerova 1, 040 23 Košice
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Faktúry marec 2019 marec 2019 29.03.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 31-36, 22.03.2019 - 29.03.2019 22.03.2019 - 29.03.2019 29.03.2019 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní kultúrneho podujatia v KSC 21/2019 27.03.2019 Občianska iniciatíva Poď na dvor
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 03/2019 26/2019 27.03.2019 Spojená škola Odborárska 2, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 022019 25/2019 27.03.2019 Gymnázium Park mládeže 5, Košice

Stránky