Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364
Zmluva o zduženej dodávke elektriny 48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran 47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o.
Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov 41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluva o krátkodobom nájme 38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2
Zmluva o výpožičke 43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23
Zmluva o výpožičke 42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31
Zmluva o výpožičke 40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1
Zmluva o krátkodobom nájme 39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5
Darovacia zmluva 34/2022 22.08.2022 Alžbeta Czimová
Zmluva o poskytnutí dotácie 33/2022 08.08.2022 PD AUTOSPORT, o. z.
Dohoda o používaní sociálneho zariadenia 31/2022 29.07.2022 Lucia Takácsová
Zmluva o poskytnutí dotácie 30/2022 27.07.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o dielo 29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie 28/2022 15.07.2022 Active life, n.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby 26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Kúpna zmluva č. 2022000981 15/2022 02.06.2022 Mesto Košice
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022 25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Darovacia zmluva – defibrilátor 24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy
Zmluva o združenej dodávke elektriny 23/2022 11.05.2022 VSE a.s.
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022 21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti 17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá

Stránky