Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby 26/2022 29.06.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Kúpna zmluva č. 2022000981 15/2022 02.06.2022 Mesto Košice
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_68/2022 25/2022 25.05.2022 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Darovacia zmluva – defibrilátor 24/2022 13.05.2022 Ing. Peter Luczy
Zmluva o združenej dodávke elektriny 23/2022 11.05.2022 VSE a.s.
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2022 21/2022 05.05.2022 Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Severská jazda zručnosti 17/2022 22.04.2022 K 13- Košické kultúrne centrá
Zmluva o poskytnutí dotácie 10/2022 31.03.2022 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 3/2022 24.03.2022 Mesto Košice
Zmluva o spolupráci 5/2022 23.03.2022 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Zmluva o dielo 11/2022 23.03.2022 STRABAG s.r.o.
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 12/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 8/2022 15.03.2022 Hviezdičky ŽIVOTA, o.z.
Kolektívna zmluva na rok 2022 9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia
Zmluva o dielo 7/2022 03.03.2022 STRABAG s.r.o.
Zmluva o dielo 6/2022 25.02.2022 StavStar s.r.o.
Zmluva o dielo 1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o.
Nájomná zmluva 54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s.
Nájomná zmluva 51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“ 52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o.
Kúpna zmluva 49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša

Stránky