Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o dielo 1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o.
Nájomná zmluva 54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s.
Nájomná zmluva 51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“ 52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o.
Kúpna zmluva 49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša
Zmluva o grantovom účte 48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s.
Zmluva o poskytnutí dotácie 47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o dielo 45/2021 21.10.2021 CUBS plus, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s.
Nájomná zmluva 33/2021 28.09.2021 9 plus s.r.o.
Zmluva o dielo 43/2021 24.09.2021 StavStar s.r.o.
Nájomná zmluva 42_2021 15.09.2021 K13 - Košicské kultúrne centrá
Kúpna zmluva 41/2021 04.08.2021 Mesto Košice
Darovacia zmluva 37/2021 23.06.2021 Mária Kupečková
Zmluva o dielo - číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/006 36/2021 04.06.2021 STRABAG s.r.o.
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2011 35/2021 28.05.2021 KAPA-PRESS s.r.o.
Nájomná zmluva 32/2021 21.05.2021 Sylva Bubelíni
Zmluva o výpožičke 30/2021 30.04.2021 K 13- Košické kultúrne centrá
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011
Rámcová zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 27/2021 28.04.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 24/2021 07.04.2021 Ing. Matilda Duditšová

Stránky