Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie 50/2022 05.12.2022 Hviezdičky života, o. z.
Objednávky č. 227 -234, 23.11.2022 - 30.11.2022 23.11.2022 - 30.11.2022 02.12.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 49/2022 30.11.2022 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364
Faktúry november 2022 november 2022 30.11.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 222-226, 14.11-16.11.2022 14.-16.11.2022 23.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o zduženej dodávke elektriny 48/2022 22.11.2022 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva o dielo – Oprava rozvodu vody a kanalizácie v budove Ekran 47/2022 21.11.2022 StavStar s.r.o.
Objednávka č. 211 -221, 7.11.2022 -11.11.2022 7.11.2022-11.11.2022 16.11.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda č. 22/41/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 46/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dohoda č. 22/41/012/27 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 45/2022 15.11.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov 44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2
Objednávky č. 208-210 od 24.10.2022 - 27.10.2022 24.10.2022 - 27.10.2022 31.10.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry október 2022 október 2022 31.10.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Dohoda o sprostredkovaní aktivačných pracovníkov 41/2022 28.10.2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluva o krátkodobom nájme 38/2022 28.10.2022 Spojená škola Odborárska 2
Zmluva o výpožičke 43/2022 28.10.2022 Základná škola Hroncova 23
Zmluva o výpožičke 42/2022 27.10.2022 Základná škola Tomášikova 31
Zmluva o výpožičke 40/2022 27.10.2022 Základná škola Polianska 1
Zmluva o krátkodobom nájme 39/2022 27.10.2022 Gymnázium Park mládeže 5
Objednávky č.203 - č.207, 11.10.2022-18.10.2022 11.10.2022-18.10.2022 24.10.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 196 - 202, 29.9.2022-7.10.2022 29.9.2022-7.10.2022 07.10.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry september 2022 september 2022 30.09.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávky č.184-195, 19.9.2022-28.9.2022 19.9.2022-28.9.2022 28.09.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s.
Objednávky č.179-183, 13.9.2022-16.9.2022 13.9.2022-16.9.2022 19.09.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe

Stránky