Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Zmluva o dielo 1/2022 24.01.2022 ČaSS, spol. s r.o.
Objednávky č.1 - 4, 05.01.-14.01.2022 04.01.-14.01.2022 14.01.2022 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Objednávky č. 219 - 226, 27.12.2021 27.12.2021 05.01.2022 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020 58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o.
Faktúry december 2021 December 2021 31.12.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Nájomná zmluva 54/2021 31.12.2021 PB Capital Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526 57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 53/2021 29.12.2021 Ing. Matilda Duditšová, č. licencie SKAU 364
Dodatok č. 2 56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Objednávky č. 215-218 od 15.12.2021 - 23.12.2021 15.12.2021 - 23.12.2021 23.12.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia 55/2021 22.12.2021 Východoslovenská distribučná a.s.
Objednávky č. 206-214 od 06.12.2021 - 15.12.2021 06.12.2021 - 15.12.2021 15.12.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Nájomná zmluva 51/2021 13.12.2021 Marián Rentka a Michaela Orlovská
Objednávky č. 195 - 205 od 23.11.2021 do 02.12.2021 23.11.2021 do 02.12.2021 03.12.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry november 2021 November 2021 30.11.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 50/2021 30.11.2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluva o dielo - Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu „AB EKRAN“ 52-2021 26.11.2021 StavStar s.r.o.
Objednávky č. 190 - 194 od 09.11.2021 - 19.11.2021 09.11.2021 - 19.11.2021 19.11.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Kúpna zmluva 49/2021 11.11.2021 Lukáš Braniša
Objednávky č. 180 - 189 od 29.10.2021 - 08.11.2021 29.10.2021 - 08.11.2021 08.11.2021 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Faktúry október 2021 október 2021 29.10.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Zmluva o grantovom účte 48/2021 28.10.2021 Prima banka, a.s.
Objednávky č. 170 - 179 od 18.10.2021 - 27.10.2021 18.10.2021 - 27.10.2021 27.10.2021 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zmluva o poskytnutí dotácie 47/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach
Zmluva o poskytnutí dotácie 46/2021 22.10.2021 Správa mestskej zelene v Košiciach

Stránky