Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020 58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o.
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526 57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Dodatok č. 2 56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb 40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy 39/2021 24.06.2021 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania 38/2021 23.06.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 34/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 31/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke so Severom 25/2021 22.04.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 21/2021 19.03.2021 Štatistický úrad Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov 3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o.
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004 66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o.
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania 63/2020 09.12.2020 Gastroservis MM, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 44/2020 57/2020 06.11.2020 CONEX-TRADE, spol. s. r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 52/2020 56/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 51/2020 55/2020 05.11.2020 Technická univerzita v Košiciach
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 50/2020 54/2020 05.11.2020 K 13 – Košické kultúrne centrá
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020 43/2020 08.10.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO evid. č. 38/2020 41/2020 22.09.2020 Marcel Krochmaľ – MAKRO - STAV
Dodatok č.1 k dohode o urovnaní 40/2020 13.08.2020 Mgr. Marcel Gibóda
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 92/2019 35/2020 17.07.2020 Správa mestskej zelene v Košiciach
Dodatok č.1/2020 k zmluve č 1060180416 29/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Dodatok č.1/2020 k zmluve č. 1020112715 28/2020 16.06.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Dodatok č. 2 k zmluve na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu 25/2020 05.06.2020 ENVI – TRADE spol. s r. o
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 30-000077113PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu 22/2020 03.04.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s

Stránky