Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Dodatok č.1 k zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov 44/2022 03.11.2022 Spojená škola Odborárska 2
Dodatok ku zmluve o poskytovaní verejných služieb 37/2022 22.09.2022 Slovak Telecom, a.s.
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania 35/2022 12.09.2022 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 36/2022 31.08.2022 Prvá základná odborová organizácia
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 32/2022 29.07.2022 Východoslovenská energetika a.s.
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov 27/2022 29.06.2022 Gastroservis MM, s.r.o.
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2003/00102/SMN/32 18/2022 01.06.2022 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2000/00370/SMN/32 16/2022 01.06.2022 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2022 20/2022 13.05.2022 STRABAG s.r.o.
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV 22/2022 11.05.2022 TEHO s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 19/2022 03.05.2022 Prvá základná odborová organizácia
Dodatok č. 4 k zmluve 4419012526 14/2022 13.04.2022 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 52/2021 2/2022 27.01.2022 StavStar s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve 67/2020 58/2021 31.12.2021 Improve GROUP s.r.o.
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 4419012526 57/2021 30.12.2021 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
Dodatok č. 2 56/2021 27.12.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní stravovacích služieb 40/2021 30.06.2021 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
Dodatok č.8 k zmluve o zverení majetku mesta do správy 39/2021 24.06.2021 Mesto Košice
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania 38/2021 23.06.2021 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1060180416 34/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1020112715 31/2021 25.05.2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke so Severom 25/2021 22.04.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke 21/2021 19.03.2021 Štatistický úrad Lamačská cesta 3/C 840 05 Bratislava
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov 3/2021 12.01.2021 Gastroservis MM, s.r.o.
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 26/2004 66/2020 31.12.2020 ARTON s.r.o.

Stránky