Záväzný poriadok vybavovania petícií

 

Záväzný poriadok vybavovania petícií


Dodatok č.1 k Záväznému poriadku vybavovania petícií zo dňa 29.09.2017

 

Petícia za odstránenie stojiska kontajnerov zo spojovacieho prístupového chodníka k bytovému domu na ul. Tolstého 157/ 5, Košice - Sever

- petícia

- vybavenie petície

Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov na ulici Park duklianskych obetí v Košiciach

- petícia

- vybavenie petície

Petícia za úpravu prístupovej cesty k záhradkárskej lokalite Kavečany- časť Brezy

- petícia

- vybavenie petície

Petícia Spoločenstva vlastníkov bytov Krupinská č. 8, Košice

- petícia

- vybavenie petície

Petícia na zachovanie koloritu trhoviska Merkúr a zvýšenia kvality bývania v okolí OC Merkúr

- petícia

- vybavenie petície