Správa mestskej zelene

Správa mestskej zeleneAdresa:

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Kontakty:

Riaditeľ: 055/726 34 01
Technik zelene pre MČ Košice-Sever: 055/726 34 16, 0914 320 772
Minerálny prameň Anička: 0904 890 171
e-mail: smsz@smsz.sk

Činnosť:

SMsZ je príspevková organizácia mesta Košice, ktorá sa zaoberá správou, údržbou, realizáciou a projektovaním verejnej zelene. Pestuje rastlinný materiál, spravuje detské ihriská, fontány, umelecké diela, pomníky, minerálny prameň Anička a Mlynský náhon.

Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev TU.