Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení Názov zákazky: „Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.“ (služby uvedené v prílohe č.1 zákona)  

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon) Názov zákazky: „Nakladanie s odpadom“ služby

Výroba a dodanie tabuliek so súpisným číslom

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov (zákon)

 

Výzva na predloženie ponuky

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  niektorých zákonov (zákon)

 

Názov zákazky:

Zabezpečenie spoločného stravovania

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov (zákon)

 

Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov

 

 

Názov zákazky:

Výzva na účasť vo výberovom konaní

PREDMET OBSTARÁVANIA:
Zabezpečenie spoločného stravovania

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Výzva na ponuku – „Zabezpečenie spoločného stravovania“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 30.03.2016 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výzva na účasť vo výberovom konaní

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Výzva na účasť vo výberovom konaní

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Dodanie a montáž 2ks HD kamery

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené 07.12.2015 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.

Stránky