Zástupca starostu

Ing. ERIK HAĽKO, MBA.

Počas neprítomnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever, je ako zástupca starostu oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, v zmysle zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1991 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

Dátum narodenia: 03.03.1975

Doterajšie zamestnania: Reklamná agentúra Excellent, Heaven studio s.r.o., Rebuilt SK s.r.o., Plastt.s.r.o., Obal servis a.s.

Vzdelanie: stredoškolské, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva- študuje

Dalšie skúsenosti: Manažérske kurzy

Najobľúbenejšie jedlo: bryndzové halušky so slaninkou

Najobľúbenejší nápoj: čistá voda

Najobľúbenejší politik: Rado Prochádzka

Najobľúbenejší herec: Nicolas Cage

Najobľúbenejší film: Vrátne lahve

Najobľúbenejší spevák: Robbie Williams

Najobľúbenejšia kniha: Dominik Dán

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Kalvária

Nesplnený sen: Cesta okolo sveta

Životné krédo: " Nerob to, čo nechceš, aby iní robili tebe. "