Zástupca starostu

Ing. Jozef Filipko

e-mail: jozef.filipko@kosicesever.sk

Najobľúbenejšie jedlo: hovädzí stroganov

Najobľúbenejší nápoj: pohár kvalitného červeného vína

Záľuby: hudba a spev, domáce kutilstvo, práca v záhrade

Najobľúbenejší politik: María Eva Duarte de Perón

Najobľúbenejší herec: Bud Spencer

Najobľúbenejší film: Maléry pána účtovníka

Najobľúbenejší spevák: Andrea Bocelli

Najobľúbenejšia kniha: Traja mušketieri

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: centrum mesta, Dóm sv. Alžbety

Životné krédo: Nič nie je iba čierne albo biele. Život je plný kompromisov. Dôležité je ísť stále dopredu a riešiť aktuálne veci. Nemám rád nespravodlivosť.

Počas neprítomnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever, je ako zástupca starostu oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, v zmysle zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1991 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.