Dôležité oznamy

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Mestskej časti Košice - Sever na rok 2023

Od 21. 2. 2023 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovská, Nemcovej / Hroncova, Hlinkova 17, Hurbanova, Vencová / Račí potok, Letná, Vihorlatská. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa...

Odstávky distribúcie elektriny- marec 2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 22.03.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964, Čičky - majer 2782. Oznamujeme občanom...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 07.03.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – Kalvárii ulica Na šajbe č.d.16 - bez vody bude ulica Na šajbe a to v čase cca od 14:00 hod. do 20:00 hod.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 03.03.2023 odstraňuje VVS a.s. poruchu na ulici Hurbanova 18 - 36 . Odstraňovať sa bude na ulici Hurbanova 18. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 21.02.2023 od 08:30 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Kavečianska cesta, Na stráni, Suchodolinská a Čermeľská cesta. V prílohe je podrobný...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 14.02.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Kisdyho a Tomášikova. V prílohe je podrobný zoznam dotknutých odberných miest.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne: 09.02.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Slovenskej jednoty 1, 3, 81/1 V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 13.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Záhradná . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Záhradnej 6. Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 6.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Odstránenie poruchy vody

Dňa, 30.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Olivová 19 (Kalvária) a Národná trieda 48 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00 ...

Stránky