Dôležité oznamy

Odstránenie poruchy vody

Dňa 07.02.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 7 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 17.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenskej jednoty 19 - 45. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Porucha bude odstraňovaná na ulici Slovenskej jednoty 39.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 14.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenskej jednoty 47 a Vihorlatská 44 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ul. Družstevná, ul. Národná trieda č.d. 1 - 25 - nepárne, ul. Palkovičová č.d. 1, 2, 3, 4 a 5 v termínoch 13. decembra 2021 od 08:20 h do 16:00 h 14. decembra 2021 od 08:20 h do 16:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Cimborkova č.d. 31, 33 v termíne 9. decembra 2021 od 08:40 h do 16:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Slovenskej jednoty č.d. 12, 12/A, 17 ul. Národná trieda č.d. 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 ul. Gorkého č.d. 9, 11 ul. Cimborkova č.d. 1 - 30 ul. Alešovo nábrežie č.d. 2 - 30 v termíne 9. decembra 2021 od...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ul. Májová okrem č.d. 31 a 33, ul. Kostolianska cesta v úseku od č.d. 1 po č.d. 27 a č.d. 27/A v termíne 6. decembra 2021 od 08:20 h do 16:00 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: lokalita Račí potok č.d. 41, 67, 2936/39, 2941, 2946, 2975, 3166/22, 3168/21, 3841, 6936/15, 6936/18 v termíne 16. novembra 2021 od 08:20 h do 16:30 h 18. novembra 2021 od 08:...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Letná č.d. 4, 6, 8 v termíne 5. november 2021 od 08:30 h do 16:30 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Hroncova č.d. 19 v termíne 29. október 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Stránky