Dôležité oznamy

Štatistický úrad Slovenskej republiky - zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Štatistický úrad Slovenskej republiky - zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domacností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 - 2017). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Prerušenie distribúcie elektriny - Urbánkova, Lesná , Suchodolinská, Vonkajší Červený breh, Čermeľská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 28.03.2018 v čase od 07:20 do 17.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul.

Urbánkova č. 74

Lesná č. 20

Suchodolinská č. 2, 2/A

Vonkajší Červený breh č. 2,4

Čermeľská cesta č. 25, 27, 27/A, 29, 62, 64, 68, 70, od č. 74 po č. 84, č. 84/A, 86, 88, 90.

Prerušenie distribúcie elektriny - Na Šajbe, Na Kalvárii, Vencová, záhr. lok. Farmár, Radosť, Rozkvet, Za Kalváriou, Račí Potok 1 a 2

Oznamujeme občanom, že dňa 28.03.2018 v čase od 08:00 do 14:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v úseku:

ul. Na Šajbe č. 1, 1A, 3, 5, 7,

ul. Na Kalvárii č. 6, 8, 10,

ul. Vencová č. 65,

záhradkárske lokality Farmár, Radosť, Rozkvet, Za Kalváriou, Račí Potok 1 a2.

Prerušenie distribúcie elektriny - Jedľová, Hurbanova, Mánesova, Gogoľova, Junácka, Tŕňová

Oznamujeme občanom, že dňa 27.03.2018 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach:

Jedľová od č.1 po č.8 párne/nepárne,

Hurbanova od č. 7 po č. 15 nepárne, od č.17 po č.22 párne/nepárne, od č.24 po č.34 párne,

Mánesova  od č.5 po č.21 nepárne, od č.2 po č.36 párne,

Gogoľova č.13 a 14,

Junácka č.1,2,2A, od č.3 po č.8 párne/nepárne, č.10,

Tŕňova č.15.

 

Prerušenie distribúcie elektriny - Kostolianska cesta, Májová, Cesta pod Hradovou

Oznamujeme občanom, že dňa 8. decembra 2017 v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach Kostolianska cesta od č.1 po č. 59 nepárne, ul. Májová od č. 1 po č. 33 nepárne a ul. Cesta pod Hradovou č.12,14,16,18.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Olivová, Detvianska

Oznamujeme občanom, že dňa 10.novembra 2017 v čase od 7:50 hod. do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ulici Olivová od č. 1 po 17 nepárne, od č. 2 po 20 párne a na ulici Detvianska č.2.

Stránky