Dôležité oznamy

Plánované prerušenie distribúcie elektriny-16.6.2023 - ZRUŠENÉ

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 16.06.2023 od 08:00 hod. do 10:30 hod. - Cyprusová, Detvianska, Fakľová, Olivová, Palmová, Rozálska, Sládkovičova, Stará spišská...

Odstránenie poruchy vody

Dňa 14.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Mengusovská 11 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 29.5.2023, 30.05.2023, 31.05.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 29.05.2023 od 08:20 hod. do 15:30 hod.- Kavečianska cesta 96, 1107 30.05.2023 a 31.05.2023 od 08:00 hod....

Odstránenie poruchy vody

Dňa 29.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kavečianska cesta 60 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 26.05.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 26.05.2023 od 10:00 hod. do 13:30 hod.- Kavečianska cesta, Kostolianska, Suchodolinská, Čermeľská a Čermeľské prielohy

Odstránenie poruchy vody

Dňa 24.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Ďumbierska 31 a Mengusovská pri VDJ. Prerušenie dodávky pitnej studenej vody bude na uliciach Zoborská, Ďumbierska a Mengusovská.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 23.05.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 23.05.2023 od 08:30 hod. do 16:30 hod. - Kavečianska cesta 4000, 4000/28M, Suchodolinská 34,36,4023 V prílohe sú uvedené čísla...

Odstraňovanie poruchy vody

Dňa 17.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Alešovo nábrežie 12. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 2.5.2023 a 3.5.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 02.05.2023 a 03.05.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964 V prílohe sú uvedené čísla...

Odstávky distribúcie elektriny- marec 2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 22.03.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod. - na uliciach Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964, Čičky - majer 2782. Oznamujeme občanom...

Stránky