Dôležité oznamy

Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

Mestská časť  Košice - Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3  zákona  č. 401/1990 Zb. o meste  Košice v znení neskorších predpisov  a  v  súlade  s  § 3  ods. 1 zákona  č. 178/1998  Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a  o zmene a  doplnení zákona   č.  455/1991 Zb.  o  živnostenskom  podnikaní   (živnostenský zákon)   v  znení  neskorších predpisov a v súlade s  Prílohou  č. 2  Trhového  poriadku  pre  príležitostné  trhy  k VZN  Mestskej časti Košice - Sever  č.

„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.

Prerušenie elektriny na ul. Urbánkova

Oznamujeme občanom, že dňa 12.júla 2018 v čase od 7:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul. Urbánkova od č.64 po 72 párne.

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Turistická, Letecká, Horolezecká, Za štadiónom, Čermeľská cesta, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Športová, Cesta pod Hradovou, Kavečianska cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 12. júla 2018 v čase od 7:40 hod do 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  na uliciach

Turistická, Letecká, Atletická, Jazdecká, Bežecká, Horolezecká, Športová - celá

Za štadiónom č.1, od č.4 po 15 - párne/nepárne

Cesta pod Hradovou  od č.1 po 9 - nepárne

Kavečianska cesta  č.5,7,8,8A, od č. 9 po 14 - párne/nepárne, 14B, od č.15 po 19 - párne/nepárne, 19B

Čermeľská cesta  od č.5 po 21 - nepárne

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul. Němcovej

Oznamujeme občanom, že dňa 10.júla 2018 v čase od 7:40 hod. do 17:40 hod. bude prerušená dodávka elektriny na ul. Němcovej č.14,16,18,20.

Oznámenie "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Košice, Zmeny a doplnky 2018".

TS: Pohotovosť pre Košičanov od 1. júla na novej adrese

Od 1.7.2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS) na Národnej triede č. 27 pri OC Beta. Pohotovosť bude po novom fungovať v skrátenom režime v čase od 16:00 do 22:00 hod. v pracovných dňoch a v čase od 07:00 do 22:00 hod. v dňoch pracovného pokoja. Chorým tak budú po tomto čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocnici. Pôvodná pohotovosť na Toryskej bude od 1. júla primárne určená pre pacientov z okresu Košice – okolie. Na základe slobodnej voľby lekára však neodmietne  ani Košičanov.

 

 

Pošta Košice 6 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Slovenská pošta, a.s. oznamuje , že s účinnosťou od 01.07.2018 - do 31.08.2018 bude Pošta Košice 6 dočasne zatvorená. Poštové služby v tejto lokalite budú zabezpečené najbližšou poštou Košice 1.

Stránky