Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo mestskej časti Košice - Sever www.kosicesever.sk  sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok - novely 570/2009  Z.z. zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Súbory na tomto sídle sú publikované vo formáte *.PDF, pre zobrazenie ktorých je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.