Starosta

Ing. František Ténai, MBA

e-mail: starosta@kosicesever.sk

mobil: +421 903 644 944

Najobľúbenejšie jedlo: hovädzí perkelt s nokerlami/haluškami 

Najobľúbenejší nápoj: čierny čaj

Záľuby: cyklistika, lyžovanie, turistika

Najobľúbenejší herec: Táňa Pauhofová

Najobľúbenejší film: James Bond

Najobľúbenejší spevák: David Gahan

Najobľúbenejšia kniha: Mario Puzo: Krstný otec

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Historická budova divadla

Životné krédo: Ťažko ľahko žiť.

OSOBNÉ INFORMÁCIE

Meno a priezvisko: František TÉNAI

Dátum a miesto narodenia: 30.10.1969, KOŠICE

Adresa trvalého bydliska: Havlíčkova 11, 040 01 Košice-Sever

E-mail: starosta@kosicesever.sk

FB: www.facebook.com/frantisek.tenai

Rodinný stav: ženatýꓼ manželka KATARÍNA, deti ALEXANDER a FREDERIK

 

SKÚSENOSTI V SAMOSPRÁVE

od 10.12.2018    starosta mestskej časti Košice–Sever (nezávislý s podporou KDH, NOVA, OKS, OĽANO, SAS, SME RODINA, SPOLU, SMK)

od 10.12.2018    poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach (nezávislý s podporu SAS, KDH, SMK, NOVA, OKS)

2010 – 2014        poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Sever (nezávislý)

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

03/2006 – 12/2018    Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice
                                         vedúci úseku generálneho riaditeľa / do 2015 vedúci obchodného odd.

01/2005 – 02/2006    ICM International Center Management, Račianska 66, Bratislava
                                         center manager obchodného centra Galéria Košice

10/2003 – 12/2004    Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice
                                         vedúci obchodného odd.

04/2001 – 08/2003    CITY SERVIS, a.s., Bellova 3, Košice
                                         obchodný a marketingový riaditeľ

02/2000 – 03/2001    REMAR, s.r.o., Košice
                                         konateľ spoločnosti

10/1996 – 01/2000    VSŽ Košice, a.s., Košice
                                         vedúci oddelenia Marketingová komunikácia

08/1994 – 09/1996    VSŽ Infoconsult, s.r.o., Košice
                                         špecialista pre Informačné systémy

 

VZDELANIE A KURZY

2019 European Instiute of Business and Public Education, s.r.o. Praha
Diplom a titul MBA: Master of Business Administration - Business Management

2012 Skúška z anglického jazyka podľa stupňa CEF: B1

1998 – 2004     City University Bratislava (The Open University – Business School)
Profesionálny certifikát v manažmente po absolvovaní:
Riadenie rozvoja organizácie – Managing Development and Change
Efektívny manažér – The Effective Manager
Finančný manažment – Accounting for Managers
Marketing v praxi – Managing Customer and Client Relations

1988 – 1994     Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Diplom a titul inžinier: Odbor Silnoprúdová elektrotechnika, špecializácia Elektrické stroje a prístroje

 

ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI

Projekt Festival divadiel strednej Európy v Košiciach, od jeho založenia v roku 2007 riaditeľ tohto festivalu a predseda občianskeho združenia KOŠICKÉ DIVADLO.

 

SKÚSENOSTI V OBLASTI FONDOV A EÚ

odborný hodnotiteľ – operačný program „Integrovaný regionálny operačný program“ prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, špecifického cieľa 3.1, Ministerstva kultúry SR v roku 2017,

manažér publicity – projekt CLT01010 „Obnova NKP – historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí“ podporeného z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (2015-2017),

projektový manažér – projekt HUSK/0901/1.7.1/0105 „Desať rokov spoločne v službách publika“ a projektu HUSK/0801/1.7.1/0079 „Bezhraničné zážitky“ programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013,

projektový manažér – projekt „Commemoration with Beethoven, Musical tribute to the European Events of 1989“ programu Kultúra (2007-2013) oblasti činnosti 1.2.1 podporenej EACEA v roku 2009,

projektový manažér – projekt HUSKUA 0502/419 „Výmena predstavení medzi Košicami a Miškolcom“ programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006.