Pozvánka na besedu na tému Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov 30.4.2024

Pozývame Vás na besedu na tému: „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov (alebo novodobé a sofistikované spôsoby a techniky páchania majetkových trestných činov aj na senioroch) Kedy? 30.04.2024 (utorok) od 14.00 hod. do 15.00 hod. Kde? Kultúrno-spoločenské centrum pri MČ Košice - Sever, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice Lektor: JUDr. Katarína FRIMEROVÁ z Informačnej kancelárie pre obete...

ZBER A NAKLADANIE S ODPADOM

Rok 2024 priniesol v oblasti nakladania s odpadmi viacero zmien, ktoré vyplynuli zo snahy zefektívniť zber, odvoz a likvidáciu odpadu v meste Košice tak, aby nebolo nutné enormne navyšovať výšku poplatku pre občanov. V rámci celoročného upratovania boli v minulých rokoch rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery (VKK) každý mesiac na rôznych stanovištiach. Tento nadštandardný systém predstavoval...

Stránky

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI V súlade so zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, oznamujeme konanie dražby nehnuteľností Miesto konania: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21,Košice, dražobná miestnosť, suterén Deň konania: 11.06.2024 o 9.30...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 22.04.2024 Úložná doba: od 22.04.2024 do 10.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ján Bučina Beatrica Gašková Ondrej Hudy Erika Kaddouri Anatolii Kuhal Ing. Ľuboš Molčák...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.04.2024 Úložná doba: od 19.04.2024 do 07.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Kamil Bartok Milan Budai Ladislav Kateržabek Ružena Pancuraková Jaroslav Ťapajna

Stránky