Inzercia v našom občasníku

Radi by sme vás informovali, že Mestská časť Košice – Sever plánuje vydať ďalšie číslo občasníka Kuriér zo Severu, a to koncom mája 2018. V prípade vášho záujmu zverejniť inzerciu v našom občasníku, nás neváhajte kontaktovať. V prílohe nájdete ceny za zverejnenie vašej inzercie.

mail: kancelariastarostu@kosicesever.sk
tel.č.: 055/ 632 47 69

Inzercia v našom občasníku

Radi by sme vás informovali, že Mestská časť Košice – Sever plánuje vydať ďalšie číslo občasníka Kuriér zo Severu, a to koncom mája 2018. V prípade vášho záujmu zverejniť inzerciu v našom občasníku, nás neváhajte kontaktovať. V prílohe nájdete ceny za zverejnenie vašej inzercie.

mail: kancelariastarostu@kosicesever.sk
tel.č.: 055/ 632 47 69

MDŽ v zariadení opatrovateľskej služby

Medzinárodný deň žien, kedysi patril k najväčším a najvýznamnejším sviatkom. Je to sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť. Prednosta PhDr. Matúš Háber, si v tento deň uctil nežnejšie pohlavie v našom zariadení pekným kvietkom, milým slovom a malým darčekom. Darčeky potešili oči aj dušu, starenky  pookriali, tešili sa. „Som rád, že aj takéto maličkosti vedia urobiť veľkú radosť. Teší ma, že som aspoň takouto formou mohol tiež vyjadriť  poďakovanie našim opatrovateľkám, za ich obetavú a nie ľahkú prácu“ dodal prednosta.

 

 

Pozvánka na výstavu výtvarných diel žien - výtvarníčok

Mestská časť Košice - Sever vás pozýva na výstavu výtvarných diel žien - výtvarníčok pod názvom Dámska jazda. Podujatie sa bude konať dňa 15.3.2018 o 13:30 hod. v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2.

 

Pozvánka tu:

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Pavol Kandrík, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 19.03.2018 do 03.04.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Radoslav Horňák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 19.03.2018 do 03.04.2018.

 

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Róbert Béres

Stránky