I. turnus letného tábora na Severe 2018

Čas beží a my máme opäť za sebou I. turnus letného tábora na Severe. Počasie nás nesklamalo, deti sa dosýta vyšantili, zapájali sa do rôznych súťaží a spoznali zaujímavé miesta Košíc. Ďakujeme animátorkám z organizácie Dračia stopa za skvelú spoluprácu a rodičom za prejavenú dôveru, s ktorou nám počas celého týždňa zverovali svoje deti.

Fotodokumentácia tu

Kto má ešte záujem o dobrodružstvá II. turnusu od 6.8.2018 do 10.8.2018 tak neváhajte, pretože kapacita miest je už obmedzená a máme posledné 3 voľné miesta.

TS: Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky

KOŠICE: Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne.

Kontakt:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

I. turnus letného tábora na Severe 2018

Čas beží a my máme opäť za sebou I. turnus letného tábora na Severe. Počasie nás nesklamalo, deti sa dosýta vyšantili, zapájali sa do rôznych súťaží a spoznali zaujímavé miesta Košíc. Ďakujeme animátorkám z organizácie Dračia stopa za skvelú spoluprácu a rodičom za prejavenú dôveru, s ktorou nám počas celého týždňa zverovali svoje deti.

Fotodokumentácia tu

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                   Róbert Štefánik, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 17.07.2018 do 31.07.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                    Blažena Štefániková, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 17.07.2018 do 31.07.2018.

 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, Bratislava

Dátum konania dražby: 22.08.2018

Miesto konania dražby: TeleDom Hotel, Timonova č. 27, Košice

Predmet dražby: Nehnuteľnosti zápísané na LV č. 6327, obec: Košice - Sever, katastrálne územie: Severné Mesto - rodinný dom, garáž, záhrada nachádzajúce sa na ul. Čermeľská cesta v obci Košice.

Vyvesené: 17.07.2018

Zvesené: 22.08.2018  

 

Stránky