OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

POMOC SENIOROM SEVERU

Vyzývame študentov, aby pomohli pre seniorov zabezpečiť nákup základných potravín, drogérie a liekov.  

AKO? 

OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

Rozvážame stravu a nákupy

Mestská časť Košice - Sever v týchto dňoch zabezpečuje rozvoz stravy a nákupov.  Denne rozvážame stravu seniorom, ktorým poskytujeme opatrovateľskú službu, od pondelka, 30.03.2020, sme začali spoluprácu s Červeným krížom, kde seniorom zo Severu, ktorí o to požiadajú, rozvážame obedy.  Súčasne od 19.03.2020 sme ako prví spustili prijímanie objednávok na nákup a rozvoz základných potravín, drogérie a liekov.  Tieto rozvozy sú vykonávané v utorky a štvrtky a zabezpečujeme ich taktiež vo svojej réžii. 

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Igor Rokický, nar. 1974

Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť SPP - distibúcia , a.s. IČO:35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Severné Mesto - ul. Račí potok od č. 1 po č. 2409 a ul. Na šajbe od č. 1A po č. 2134, že vo verejnom záujme vstúpi na cudzie pozemky a to v priebehu obdobia 04/2020 - 10/2020.

Vyvesené: 01.04.2020

Zvedené: 01.05.2020

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Zmena stavby bytového domu, Slovenského 20, Košice" na pozemkoch parc. čísla 2173, 2174 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 20.03.2020

Zvesené: 01.04.2020

Stránky