Samospráva bližšie k ľuďom

Mestská časť Košice – Sever, dnes 17.06.2019, otvorila Klientske centrum oddelenia sociálnych vecí so zámerom byť bližšie ľuďom, ktorí hľadajú riešenia vo svojich neraz zložitých životných situáciách. Klientske centrum je zariadené v príjemnej rodinnej atmosfére a veríme, že sa klienti v tomto priestore budú cítiť dobre.

 

Samospráva bližšie k ľuďom

Mestská časť Košice – Sever, dnes 17.06.2019, otvorila Klientske centrum oddelenia sociálnych vecí so zámerom byť bližšie ľuďom, ktorí hľadajú riešenia vo svojich neraz zložitých životných situáciách. Klientske centrum je zariadené v príjemnej rodinnej atmosfére a veríme, že sa klienti v tomto priestore budú cítiť dobre.

Seniorská severská miniolympiáda 2019

Seniorská severská miniolympiáda sa už tradične koná v júni. Aj v tomto roku, v čase od 11.6. do 13.6. 2019 sme v priestoroch KSC privítali takmer 70-ku seniorov, mužov i ženy, športovo zdatnejších aj menej zdatných. Na úvodnej ceremónii  účastníkov olympiády privítal starosta MČ Košice – Sever František Ténai. Seniori súťažili celkovo v 7 disciplínach a 11 kategóriách.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ľuboš Kriš, Košice – Sever.

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Iveta Demková

Oznámenie o začatí stavebného konania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu  "Stavebné úpravy rekreačných objektov A,B,C, Jahodná, Košice" verejnou vyhláškou.

Stránky