Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách. Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.

Pozvánka na V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod . v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Stránky

Oznámenieo uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 02.10.2023 Úložná doba: od 02.10.2023 do 20.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

=Uložná doba od : 29.9.2023 do 17.10.2023. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Elisabeth Kolesárová, Alexander Krivda, Jakub Németh

Oznámenie o uložení zásielok napPošte Košice I

Úložná doba od: 28.09.2023 do 16.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Mati John Abdul Baqi Mohammad John Abdul Baqi Lea Bakši Ivana Bundová Sára Bundová Sofia Bundová Dávid Duna Kristína Dunová Alexander Garanyi Alena Hajdučeková Patrícia Halasová – 2x Lukáš Hejl Marián Hrubš...

Stránky