Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou...

Odstránenie poruchy vody

Dňa 14.07.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Vihorlatská 13. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Do konca augusta sa bude opravovať Potočná a časť Urbánkovej ulice

Motoristi prechádzajúci cez Potočnú a časť Urbánkovej ulice neďaleko štadióna Lokomotívy v Čermeli sa od utorka 13. júla musia pripraviť na menšie dopravné obmedzenia. Košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá spomedzi piatich uchádzačov uspela s ponukou za 178 462 eur vo verejnej súťaži na súvislú opravu týchto miestnych komunikácií, tam bude až do konca letných prázdnin rekonštruovať nielen vozovku...

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Bc. Juraj Hynek, Košice - Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: BOBOTO s.r.o. Naposledy sídlo: Stará spišská cesta 8, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 101320132/2021 zo dňa 26.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 04.08.2021 Zvesené: 19.08.2021

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: MVDr. Pavel Ivanko Juraj Hynek Jozef Gerec Dávid Takács Ťapajna Ladislav Bobák Martin Polák Milan Bohuslav Stoklas Ing. Milan Boža Eliška Vysloužilová Peter Maňo Adrián Duna Alexandra Kolbasová Radovan Kočan Věra Fabišová Jozef Nickler 2x Marta Stoklasová...

Stránky