Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever 19.6.2024

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2024 (streda) o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie...

Pozvánka na IX. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever 17.6.2024

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m IX. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2024 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2,...

Pozvánka na vzdelávací seminár o vyúčtovaní - 20.6.2024 o 17:00 hod. v Kultúrno spoločenskom centre

Mestská časť Košice-Sever vás pozýva na vzdelávací seminár o vyúčtovaní BYTY a BÝVANIE 20.6.2024 o 17:00 hod. do Kultúrno spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2. Seminár bude vedený inšpektorkou Slovenskej obchodnej inšpekcie, Mgr. Petrom Berinšterom a JUDr. Františkom Svatuškom. Záštitu prevzal starosta Mestskej časti Košice-Sever Ing. František Ténai, MBA. S podporou Rádia Regina a...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.06.2024 Úložná doba: od 19.06.2024 do 08.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Roman Balog Maroš Magura Peter Jány Zoran Martincsko Ján Róna Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 17.06.2024 Úložná doba: od 17.06.2024 do 08.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Miroslav Gouda Mária Jirkovská Ružena Kapušiová Viktória Štefaniková Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 13.06.2024 Úložná doba: od 13.06.2024 do 01.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Frederika Kovaľovská Štefan Tešinský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Stránky