Testovanie - Amfiteáter

Dnes 18.1.2021 sa môžete prísť otestovať na Amfiteáter do 17.00 hod. Zajtra začíname od 09.00 hod. opäť do 17.00 hod a aj v stredu v rovnakých časoch. O ostatných časoch a testovacích miestach budeme informovať priebežne.

Testovanie - Amfiteáter

Dnes 18.1.2021 sa môžete prísť otestovať na Amfiteáter do 17.00 hod. Zajtra začíname od 09.00 hod. opäť do 17.00 hod a aj v stredu v rovnakých časoch. O ostatných časoch a testovacích miestach budeme informovať priebežne.

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever pre verejnosť Z A T V O R E N Ý!

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude od 12.01.2021 zatvorený pre verejnosť. V prípade nevyhnutnej záležitosti je možné sa telefonicky objednať v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. na telefónnom čísle 055/ 63 247 73.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Ladislav Rigo Klaudia Adamová Miloslav Gálik Miroslav Hřebík Eliška Vysloužilová 2x Róbert Štefanik Valéria Gažiová Marek Hegeduš Radovan Kočan Ľuboš Kriš Lenka Drabiková Ivan Blažo Anna Ferčáková Obyčajné zásielky rok 2021: Béres Peter...

Upovedomenie o odstránení vozidla verejnou vyhláškou

Mestská polícia mesta Košice, Stanica Stred, upovedomuje o odstránení vozidla zn. Volkswagen Golf striebornej farby, EČV: KE-769JV, ktorého držiteľom je: Martin Knotek, Ďumbierska 22, Košice. Vozidlo bolo dňa 02.12.2020 odovzdané a umiestnené na určené parkovisko autorizovanej spoločnosti Fe - MARKT spol. s r.o. so sídlom Michalovská 2/A, Košice. Vyvesené: 08.01.2021 Zvesené: 23...

Rozhodnutie MK/A/2020/17218-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Košice-úprava NN,DP - pod Červeným brehom etapa I". Vyvesené: 29.12.2020 Zvesené: 13.01.2020

Stránky