Registrácia na Severskú desiatku odštartovaná

7. ročník Severskej desiatky sa uskutoční 31. mája 2019 (piatok). Pozor zmena miesta! Tento rok sa stretneme v letnej záhrade Bufet Živánska Koliba. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod. v záhrade "Bufet Živánska Koliba". Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách. 

Nepremeškajte toto jedinečné podujatie, ktoré má u nás na Severe tradíciu a príďte si zabehať, prípadne podporiť priateľov.

Tešíme sa na vás!

 

Bližšie informácie:

Mgr. Lucia Rácová

tel: 055/ 632 47 69

e-mail: lucia.racova@kosicesever.sk

Milá návšteva u seniorov

Dva významné sviatky, ktoré sa spájajú s vyjadrením vďaky, našim matkám a rodinným príslušníkom, sa oslavujú v prvej polovici mája - Deň matiek (druhá májová nedeľa) a Medzinárodný deň rodiny (15.5.). Na pripomenutie týchto dní sme nezabudli ani v našom zariadení opatrovateľskej služby, kde našich klientov pásmom piesní, básni a tanca potešili šikovné deti zo Spojenej školy na Odborárskej ulici 2 v Košiciach.

Stránky

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice oznamuje uloženie písomnosti č. 101206824/2019 zo dňa 21.5.2019 po dobu 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.42 v úradných hodinách:

Adresát písomnosti: Ing. Peter Bednarik

Naposlady pobyt: Košice-Sever

Vyvesené:24.05.2019

Zvesené:08.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Vojtech Bartók

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Jarmila Kalinová, Košice-Sever.

Stránky