Predĺženie otváracích hodín Lekárne Sever

Mestská časť Košice - Sever spolu s Košickým samosprávnym krajom a lekárňou pre vás, obyvateľov, vybavili predĺženie otváracích hodín v lekárni na Poliklinike Sever. Lekáreň Sever je po novom otvorená do 22:30 hod. vrátane víkendov.  

 

Predĺženie otváracích hodín Lekárne Sever

Mestská časť Košice - Sever spolu s Košickým samosprávnym krajom a lekárňou pre vás, obyvateľov, vybavili predĺženie otváracích hodín v lekárni na Poliklinike Sever. Lekáreň Sever je po novom otvorená do 22:30 hod. vrátane víkendov.  

 

Oznámenie k predaju stravných lístkov- náhradný termín za sviatok

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice - Sever oznamuje dôchodcom, ze dňa 01.05.2019 ( streda) je sviatok, stravné lístky sa budú predávať v náhradných termínoch: 

dňa 30.04.2019 ( utorok) v čase od 08.00 - 16.00 hod.

dňa 02.05.2019 ( štvrtok) v čase od 08.00 - 16.00 hod.

 

Plánované prerušenie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti: celá ulica Slavkovská + garáže na ulici Slavkovská, ul. Gerlachovská od č.d. 1 po č.d. 31 nepárne, od č.d. 12 po č.d. 30 párne, ul. Končistá č.d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ul.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Martina Zemková, Košice – Sever.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Peter Jány

Stránky