Od pondelka 29.11.2021 zmena úradných hodín!

Od pondelka 29.11.2021 z dôvodu pandemických opatrení budú zmenené úradné hodiny Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever každý pracovný deň od 09:00 do 15:00 hod.

Očkovací autobus 28.11.2021

Už v nedeľu 28.11.2021 v našej MČ, pri OD Mier od 09.00 do 15:00 hod., viete prísť na prvú, druhú a aj tretiu dávku. Budeme tam spolu s Vami.

Nové kryty odvodňovacích žľabov na Kalvárii

Dnes sme inštalovali nové kryty odvodňovacích žľabov, nakoľko niektoré pôvodné liatinové boli vhodný artikel pre zberné dvory. Súčasne sme ich aj vyčistili, aby v prípade dažďa plnili správne svoju funkciu. V najbližších dňoch vyčistíme všetky zostávajúce žľaby od napadaného lístia.

Stránky

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2021/16415-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje užívanie stavby s názvom " Obnova bytového domu, Národná trieda 70,72,74, Košice". Vyvesené: 02.12.2021 Zvesené: 17.12.2021

Vedrejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: BORO SERVIS s.r.o. Naposledy sídlo: Hroncova 1, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 102298997/2021 zo dňa 18.11.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 01.12.2021 Zvesené: 16.12.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Albert Lefret Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 102390398/2021 zo dňa 25.11.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 01.12.2021 Zvesené: 16.12.2021

Stránky