Defibrilátor na Severe

V duchu Európskeho dňa záchrany života sme sa na Severe rozhodli, v tento deň 16.10.2018, osadiť v poradí druhý defibrilátor pri OC Merkur. Vďaka ukážkam záchrannej služby a vysvetleniu ako defibrilátor používať, sme si mohli aj my vyskúšať ako sa dá zachrániť ľudský život. Vyskúšať si to prišli aj žiaci ZŠ Hroncova. Prístroj je uložený na stene pred vstupom do lekárne a je k dispozícii 24 hodín denne a pripravený na okamžité použitie na záchranu života.

Ďakujeme starostovi Mariánovi Gajovi a poslancom MiZ MČ Košice - Sever za zakúpenie defibrilátora.

Fotogaléria tu!

Jesenný BIKERTEST 2018

28.10.2018 nás opäť čaká jesenný BIKERTEST. Pre všetky kategórie je pripravená dvetisíctristo metrová zelená cyklotrasa s prevýšením dvesto metrov z Červeného brehu na Horný bankov. Súťaž sa začína prezentáciou o 9:00 a štartovať sa bude o 10:30 na Vonkajšom červenom brehu č. 4 (Čermeľ). Príďte si porovnať čas z jarného BIKERTESTU. Bude sa vyhodnocovať  „skokan roka“ (jazdec s najvýraznejším časovým zlepšením).

HALLOWEEN 2018

Prichádza čas čarodejníc, duchov, netopierov a príšer. Ako je to už zvykom každý rok, starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj opäť srdečne pozýva všetky deti, ale aj dospelých na Halloweensku párty, ktorá sa uskutoční dňa 25.10.2018 o 16:00 hod. v areáli MÚ MČ Košice - Sever. Neváhajte, príďte medzi nás a nezabudnite si masky. Môžete sa tešiť na vyrezávanie tekvíc, rôzne súťaže či maľovanie na tvár. Tešíme sa na vás.

Defibrilátor na Severe

V duchu Európskeho dňa záchrany života sme sa na Severe rozhodli, v tento deň 16.10.2018, osadiť v poradí druhý defibrilátor pri OC Merkur. Vďaka ukážkam záchrannej služby a vysvetleniu ako defibrilátor používať, sme si mohli aj my vyskúšať ako sa dá zachrániť ľudský život. Vyskúšať si to prišli aj žiaci ZŠ Hroncova. Prístroj je uložený na stene pred vstupom do lekárne a je k dispozícii 24 hodín denne a pripravený na okamžité použitie na záchranu života.

Ďakujeme starostovi Mariánovi Gajovi a poslancom MiZ MČ Košice - Sever za zakúpenie defibrilátora.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Alexandra Holováčová,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 17.10.2018 do 31.10.2018.

 

Stavebné povolenie MK/A/2018/17448-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodlo o povolení stavby"Obnova bytového domu Hroncova 17, Košice".

 

Vyvesené: 16.10.2018

Zvesené: 31.10.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Martin Porubiak,  Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 10.10.2018 do 24.10.2018.

Stránky