Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Pred škôlkou „leží policajt“

Dnes 14.12.2018 bol osadený cestný spomaľovací prah na ulici Obrancov mieru. K prahu bolo osadené i príslušné zvislé dopravné značenie upozorňujúce na jeho existenciu. Vyžiadala si to zhoršená dopravno-bezpečnostná situácia v mieste a požiadavky občanov. V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú dve materské školy. Týmto spôsobom chceme dosiahnúť vyššiu bezpečnosť chodcov, obyvateľov a hlavne malých detí s ich rodičmi.

Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite.

Mikulášske popoludnie

Dňa 6. decembra klientov zariadenia opatrovateľskej služby potešila milá Mikulášska návšteva priateľov z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, ktorá so sebou priniesla kus predvianočnej atmosféry. Starkí sa potešili vianočným koledám, úprimným vinšom a ručne vyrobeným darčekom. Za príjemne strávené popoludnie sme našim hosťom poďakovali sladkým potešením a spoločne si zaželali pokojné adventné dni.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Peter Bednárik 

Naposledy pobyt:  Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102588242/2018 zo dňa 13.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 17.12.2018

Zvesené: 01.01.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Jozef Maďar 

Naposledy pobyt:  Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102582632/2018 zo dňa 13.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 17.12.2018

Zvesené: 01.01.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Miroslav Vlček 

Naposledy pobyt:  Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102579639/2018 zo dňa 12.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 17.12.2018

Zvesené: 01.01.2019

Stránky