Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

PIATOK         08:00 - 15:00 hod.

Komunitná záhrada na Tolstého

Dnes na vnútornom dvore Tolstého sa z iniciatívy poslankýň Márie Sadovskej a Márie Tomášovej dokončila 1. úprava komunitnej záhrady. Odbornú spoluprácu zabezpečila Silvia Szabóová z OZ Sosna. Do vytvoreného záhonu z kameňov boli nasadené bylinky i paradajky a kaleráby. Kamene zabezpečila MČ Košice - Sever, hlinu SMsZ Košice a rastlinky občania a OZ Sosna. Pridali sme vlastnú pracovnú silu a skrášlili okolie bytoviek, na parkovanie exponovaného dvora. V lete sa tu opäť stretnú susedia, posedia si spolu a pri grilovačke strávia spolu pekné chvíle.

Úradné hodiny v pôvodnom režime od 01.06.2020

Od pondelka 01.06.2020 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení. 

ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK   08:00 - 16:00 hod.

UTOROK       08:00 - 16:00 hod.

STREDA        08:00 - 17:00 hod.

ŠTVRTOK     08:00 - 16:00 hod.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Čermeľské prielohy č.d. 1, ul. Čermeľská cesta č.d. 1:

15. jún 2020 od 08:10 h do 16:30 h

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Lenka Sojáková

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2020/009272

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miesne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal rozhodnutie,že vlastníctvo k vozidlu Renault 9 TL, EČV:KE291HF, VIN:VF1L42200D0105217, vlastník a držiteľ Miroslav Kožurko, Krupinská 2, Košice, nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.

Vyvesené: 21.05.2020

Zvesené: 05.06.2020

Stránky