Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Súťaž o lístky na lyžovačku na Jahodnej

Zapojte sa do súťaže o lístky na lyžovačku v stredisku Jahodná zaslaním kresleného obrázka s motívom zimného športu alebo spoločnej rodinnej zimnej fotografie. Piatich výhercov čaká Skipass v hodnote 100 bodov na lyžovanie. Kreslené obrázky a fotografie zasielajte na mailovú adresu: kancelariastarostu@kosicesever.sk do 1. februára...

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 21.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Medzi mostami . Porucha bude odstraňovaná na ulici Medzi mostami pri ČS Slovnaft. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30hod. do 14:00hod.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 21.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Chalupkova 3 . Odstávka dodávanej studenej vody bude prerušená pre celú ulicu Chalupkova. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30hod. do 14:00hod.

Stránky

Oznámenie - Zisťovanie EU SILC

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2022 Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára 2022 do 22. júla 2022. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever navštívi...

Oznámenie - Zisťovanie EU SILC

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2022 Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára 2022 do 22. júla 2022. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever navštívi...

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: Modernizácia sekundárnych vykurovacích rozvodov z OS P1 - Podhradová, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 25.01.2022 Zvesené: 09.02.2022

Stránky