Upozornenie na dočasné dopravné obmedzenia

Mesto Košice upozorňuje, že v súvislosti s uzatvorením Komenského ulice pre automobilovú dopravu počas podujatia Svetový deň bez áut v nedeľu 22. septembra 2019 dôjde na tejto a priľahlých komunikáciách k dočasným dopravným obmedzeniam.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Za štadiónom č.d. 2, 3, 3A, 3B:

Bankovský kopec 2019

Pozývame Vás na 16. ročník súťaže historických vozidiel v jazde pravidelnosti „Bankovský kopec 2019“ v nedeľu 22. septembra 2019. Záštitu nad podujatím prevzal starosta MČ Košice – Sever.

Program :

8.30 – 10.00 Registrácia účastníkov, Amfiteáter

10.30 – 12.00 Súťaž v jazde pravidelnosti z Čermeľa na Horný Bankov (1.kolo)

12.00 – 13.00 Štadión Lokomotívy, výstava vozidiel

13.00 - 14.30 Súťaž v jazde pravidelnosti z Čermeľa na Horný Bankov (2.kolo)

14.30 – 16.00 Vyhlásenie výsledkov, Amfiteáter

 

Upozornenie na dočasné dopravné obmedzenia

Mesto Košice upozorňuje, že v súvislosti s uzatvorením Komenského ulice pre automobilovú dopravu počas podujatia Svetový deň bez áut v nedeľu 22. septembra 2019 dôjde na tejto a priľahlých komunikáciách k dočasným dopravným obmedzeniam.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Štefan Schnelly

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Adriána Vihonská, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Jaroslav Ťapajna, Košice-Sever.

Stránky