Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Oznámenie o zmene úradných hodín

Oznamujeme občanom, že dňa 18.07.2024 (štvrtok) bude Miestny úrad MČ Košice - Sever z dôvodu plánovanej technickej odstávky pre verejnosť zatvorený.

Zažite výnimočné spojenie grafického dizajnu a jazzovej hudby v Košiciach.

Dňa 28. júna 2024 po tretíkrát na Slovensko zavíta výstava Tolerance Poster Show. Po Bratislave a Bardejove prichádza tento unikátny projekt aj do Košíc. Čo vás čaká? V parku Komenského budete mať možnosť vidieť 100 plagátov od stovky svetových dizajnérov na tému tolerancia. Plagáty v duchu pochopenia a inklúzie budú vystavené v 2 častiach parku. Kurátor výstavy, Peter Javorík, prinesie výber...

Pozvánka na X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever 19.6.2024

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2024 (streda) o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 15.07.2024 Úložná doba: od 15.07.2024 do 02.08.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Mária Bogach, Kamil Bartók, Dominik Budai, Ladislav Kováč, Mário Jano, Viktória Štefaniková, Anna Tóthová Dňa 17.07.2024...

Oznámenie o začatí konania o opakovanom predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Obec Bukovec, ako poverený stavebný úrad, oznamuje začatie konania o opakovanom predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby: "Okružná križovatka - Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová" na pozemkoch v kat. území Košice - Severné Mesto. Vyvesené: 19.07.2024 Zvesené: 05.08.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Úložná doba: od 10.07.2024 do 28.07.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ružena Pancuráková (1955) Milan Balog (1986) Róbert Šimko

Stránky