Bezpečne na bicykli a kolobežke

V sobotu 21.05.2022 si viete prísť skontrolovať, či vám vo výbave nič nechýba, či viete kade a ako jazdiť tak, aby to bolo bezpečné pre vás aj okoloidúcich a na najmenších čakajú zaujímavé súťaže.

 

Bezpečne na bicykli a kolobežke

V sobotu 21.05.2022 si viete prísť skontrolovať, či vám vo výbave nič nechýba, či viete kade a ako jazdiť tak, aby to bolo bezpečné pre vás aj okoloidúcich a na najmenších čakajú zaujímavé súťaže.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.05.2022, 17.05.2022 a 20.05.2022

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 16.05.2022 od 08:30 do 15:30 hod. - ul. Vihorlatská č.d. 17, 19 16.05.2022 od 10:00 do 14:30 hod. - ul. Slovenská č.d. 26, 44, 46 16.05.2022...

Oznámenie o prerušení dodávky vody VVS

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 10.05.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanová 24 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1. Úložná doba: od 16.05.2022 do 03.06.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jozef Maczko, MVDr. Mariana Mičič. Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 06.05.2022 bolo Mestskej časti Košice - Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice - Zmeny a doplnky č. 19" Vyvesené: 13.05.2022 Zvesené: 27.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 13.05.2022 Úložná doba: od 13.05.2022 do 31.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: MUDr. Pavel Ivanko Štefan Tešinský

Stránky