Od Kataríny po Advent 2023

Srdečne Vás pozývame užiť si vianočnú atmosféru na ďalší ročník podujatia Od Kataríny po Advent.

Uskutoční sa v termíne 24.11.2023-03.12.2023 v parku pri Poliklinike Sever.

Pozvánka 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 6. december 2023 o 15.00 hod. (streda) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: 1. Otvorenie Schválenie programu rokovania 2. Zhodnotenie a evaluácia kultúrnych a športových aktivít MČ za rok 2023 3. Plán podujatí (kultúra a...

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2023 /utorok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program: 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných 2. Schválenie programu rokovania 3. Informácia o...

Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 28.11.2023 od 8:30 hod., do 13:30 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Sever, konkrétne sa jedná len o ulicu Národná Trieda 38 – 54, Hlinkova 32 – 38 a Skautská 1 - 4. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Národná Trieda 54.

Stránky

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2024 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Cieľom projektu je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2023 do 10.januára 2025. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec Štatistického...

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2024 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Cieľom projektu je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 20232 do 10.januára 2025. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 01.12.2023 trvalý pobyt občanovi : Igor Rokický, dátum narodenia 24.11.1974. Miestom nového trvalého pobytu je obec...

Stránky