Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Vrecká na psie exkrementy dostupné na MÚ

Majitelia psíkov registrovaných v našej MČ si môžu od dnes, 26.01.2022 vyzdvihnúť na úrade v Kancelárii prvého kontaktu povinnú "výbavu" pre ich zverencov - vrecká na exkrementy. Na každého majiteľa čaká 100ks. Rovnako v týchto dňoch dopĺňame tieto vrecká vo výbehoch pre psy.

Súťaž o lístky na lyžovačku na Jahodnej

Zapojte sa do súťaže o lístky na lyžovačku v stredisku Jahodná zaslaním kresleného obrázka s motívom zimného športu alebo spoločnej rodinnej zimnej fotografie. Piatich výhercov čaká Skipass v hodnote 100 bodov na lyžovanie. Kreslené obrázky a fotografie zasielajte na mailovú adresu: kancelariastarostu@kosicesever.sk do 1. februára...

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 21.01.2021 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Medzi mostami . Porucha bude odstraňovaná na ulici Medzi mostami pri ČS Slovnaft. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30hod. do 14:00hod.

Stránky

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro, s.r.o. oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť dotknuté stavbou: "Košice - ul. Stará spišská cesta, Detvianska - zriadenie NN prepoja". Vyvesené: 28.01.2022 Zvesené: 28.02.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.01.2022 Úložná doba od: 28.01.2021 do 15.02.2021 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Ammer Štefan Hudcovič Zoran Martincsko Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 28.01.2022...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 26.01.2022 Úložná doba od: 26.01.2021 do 14.02.2021 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marián Gábor Margita Gáborová Jakub Goliš Tomáš Horváth Miroslav Kobák Štefan Pudleiner...

Stránky