Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

MDŽ v zariadení opatrovateľskej služby

Medzinárodný deň žien, kedysi patril k najväčším a najvýznamnejším sviatkom. Je to sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť. Prednosta PhDr. Matúš Háber, si v tento deň uctil nežnejšie pohlavie v našom zariadení pekným kvietkom, milým slovom a malým darčekom. Darčeky potešili oči aj dušu, starenky  pookriali, tešili sa. „Som rád, že aj takéto maličkosti vedia urobiť veľkú radosť. Teší ma, že som aspoň takouto formou mohol tiež vyjadriť  poďakovanie našim opatrovateľkám, za ich obetavú a nie ľahkú prácu“ dodal prednosta.

 

 

Pozvánka na výstavu výtvarných diel žien - výtvarníčok

Mestská časť Košice - Sever vás pozýva na výstavu výtvarných diel žien - výtvarníčok pod názvom Dámska jazda. Podujatie sa bude konať dňa 15.3.2018 o 13:30 hod. v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2.

 

Pozvánka tu:

Pozvánka na súťaž v plávaní

                        POZVÁNKA  NA SÚŤAŽ V PLÁVANÍ    „Tomášikova plutvička“      

 Srdečne Vás pozývame na súťaž v plávaní, ktorú organizuje základna škola Tomášikova v spolupráci s našou Mestskou časťou Košice - Sever.

             28.03.2018 od 8:00 hod.

                    

Pozvánka tu:

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Ladislav Rigo, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 15.03.2018 do 30.03.2018.

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Jana Kapustová

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje realizáciu stavby "Košice - Za amfiteátrom, vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS mestom Košice zo dňa 12.10.2017. Stavba bude realizovaná od 13.3.2018 do 30.8.2018 (predpokladaný termín ukončenia).

Vyvesené:14.03.2018

Stránky