Odstránenie poruchy vody

Dnes, 6.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 5.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Oprava poruchy na vodovodnom potrubí

Dnes, 30.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Olivová 19 (Kalvária) a Národná trieda 48. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00. hod. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 07.12.2022 Úložná doba: od 07.12.2022 do 27.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Róbert Budai Jozef Nickler

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 07.12.2022 trvalý pobyt občanovi: Ivana Kalmusová, nar. 04.02.1971 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené:...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 06.12.2022 Úložná doba: od 06.12.2022 do 27.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Tibor Dolyák Patrícia Halasová Jaroslav Pálfy Marián Suchodolinský

Stránky