Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Odstránenie poruchy

Dňa 22.5.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jilemnického 12. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

TS: Slovak Telekom

 Vážení spoluobčania, spoločnosť Slovak Telekom sa práve v našej lokalite rozhodla rozšíriť svoje pokrytie a prichádza s modernou technológiu plnej zábavy! Už aj my môžeme využiť mimoriadnu ponuku a získať vysokorýchlostný, stabilný optický Magio Internet s rýchlosťou až do 300 megabitov za sekundu a Magio Televíziu v najvyššej HD kvalite s exkluzívnymi športovými kanálmi DIGI sport.

Odstránenie poruchy

Dňa 22.5.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Hurbanova č. 17 a Terchovská 14. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Stavebné povolenie MK/A/2018/10690-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o povolení stavby "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice".

Vyvesené:22.05.2018

Zvesené: 06.06.2018

Rozhodnutie MK/A/2018/10014-03/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa rozhodol o umiestnení líniovej stavby "TEHO - Napojenie SVR z OST 1101 pr MŠ Němcovej 4".

Vyvesené: 22.05.2018

Zvesené: 06.06.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 22.05.2018  trvalý pobyt občanom

                                               Zuzana Poliaková,  nar.29.11.1974

                                               Daniela Poliaková,  nar. 03.09.1995

Stránky