Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Hroncoland 2018

Mestská časť Košice - Sever spolu so ZŠ Hroncova 23 organizuje Hroncoland 2018 - Najväčší deň detí na Severe. Areál ZŠ Hroncova 23 v Košiciach sa 27. júna 2018 (v stredu) zmení na zázračnú rozprávkovú krajinu plnú zábavy, smiechu a športu. V tomto roku sa môžete tešiť na nabitý program, skvelé sprievodné atrakcie, chutné maškrty aaa.... ale viete čo? veď sa príďte presvedčiť sami!

Sobota plná zábavy

Sobotňajšie popoludnie sa nieslo športovo zábavným duchom v okolí areálu Minigolfového ihriska na Hornom Bankove. Spolu s detskou organizáciou Tramtária sme pre deti a rodičov pripravili rôzne atrakcie a súťaže. Pán Remeta nám kúzlil z balónov zvieratká a postavičky. Nechýbalo ani občerstvenie či chutný guľáš. Počasie nám prialo, tak sme to využili a spríjemnili sme si posledné chvíle v tomto školskom roku. Spestrením tohto dňa bola aj autogramiáda našich hokejistov HC Košice Václava Čížeka a Vladislava Habala. Patrí im naša vďaka, že prispeli tak k vydarenému dňu.

TS: SLOVAK TELEKOM

Vážení spoluobčania, spoločnosť Slovak Telekom rozširuje vo Vašej lokalite svoje pokrytie a prichádza s modernou OPTICKOU technológiou, ktorá ponúka najrýchlejší magio internet a magio tv už aj u vás doma! Spoľahnite sa na stabilný Magio Internet s rýchlosťou až do 300 Mb/s a vychutnajte si exkluzívne športové kanály DIGI ŠPORT a detský kanál Ťuki TV v HD kvalite cez Magio TV už aj u vás.

Adresy s dostupnou technológiou OPTIK:

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/13574-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydal oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania " Košice, Detrichová - úprava NN z TS35 - I.etapa"  na pozemkoch parc.č. 32,476, 2158/1, 2158/2, 477 v k.ú. Čermeľ.

 

Vyvesené: 21.06.2018

Zvesené: 06.07.2018

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Róbert Benko, nar.1966

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Ján Róna,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 18.06.2018 do 02.07.2018.

 

Stránky