Dni plné zážitkov v tábore na Severe

Päťdňový turnus Letného tábora na Severe 2019 sa už zajtrajším dňom blíži ku koncu. Deťom ponúkol spoznávanie vybraných turistických atrakcií na Severe a blízkom okolí. V programe bola detská diskotéka, návšteva rekreačnej oblasti Alpinka, kde sa detičky aj chutne najedli. V stredu navštívili Dopravný podnik mesta Košice. Tento výlet mal veľký úspech a deti boli nadšené aj vďaka ochotnému a ústretovému zamestnancovi, ktorý im v exkurzii ukázal zákutia Dopravného podniku. Len čo sa na obed najedli, už sa usmievali na Vyhliadkovej veži a obdivovali z výšky rozsiahle Košice.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 16.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Bocatiova 4.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny Limp Bizkit

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky