Odstránenie poruchy vody

Dňa 16.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Bocatiova 4.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Letný tábor 2019 je odštartovaný

A je to tu! Detičky sa dočkali a dnešným dňom 15. júla 2019 sme v Kultúrno - spoločenskom centre Mestskej časti Košice – Sever, odštartovali Letný denný tábor na Severe 2019. Na deti čaká týždeň plný zážitkov, športových aktivít, ale aj zaujímavé spoznávanie turistických častí mesta Košice a jeho okolia. Počasie dnes prialo a tak detičky navštívili rekreačnú oblasť Bankov, kde im naše šikovné animátorky pripravili skvelý program. Kto nestihol svoje detičky prihlásiť, na II. turnus (od 12. augusta do 19. augusta 2019) máme ešte voľné miesta. 

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Gabriel Tamássy

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ján Róna, Košice – Sever.

Stránky