Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Oprava cesty na Hlinkovej ulici

V priebehu najbližších dní by sa mala začať oprava pravých pruhov cestnej komunikácie na Hlinkovej ulici na úrovni čerpacej stanice.

Dúfame, že všetko prebehne rovnako bezproblémovo a rýchle ako oprava cesty na Národnej triede.

O priebehu prác sa vás budeme snažiť aktuálne informovať.

 

Čoskoro pribudne detské ihrisko v Čermeli pri Ovečke

Všetko má svoj začiatok aj koniec a dnešným dňom odkrojil svoj posledný kus II. turnus prímestského letného tábora. Vo štvrtok boli deti na Šarišskom hrade, kde na nich dýchla dávna história a v piatok sa rozlúčili hrami a aktivitami pri turistickej chate Hrešná v oblasti Kavečany. Decká sa dostatočne vybehali, vyšantili a zajazdili si aj na koníkoch.

Videli sme ako funguje pošta

Deti z prímestského letného tábora si nič nerobia ani z upršaného počasia, ktoré vládlo včera.  Doobeda si kreatívne precvičili ruky a poobede si obliekli pršiplášte a išli sa pozrieť na Hlavnú poštu v Košiciach.

Stránky

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - koncertu skupiny APOCALYPTICA

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

Stavebné povolenie č. MK/A/2019/14991-03/I/HAL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu: "Obnova bytového domu Národná trieda 70, 72, 74, Košice" na pozemkoch parc. č.  5477, 5478, 5478 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 16.08.2019

Zvesené: 02.09.2019

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Martin Bobák

Stránky