Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Krupinská č.d. 14: 5. máj 2021 od 08:20 h do 16:30 h

Úradné hodiny v pôvodnom režime od 03.05.2021

Od pondelka 03.05.2021 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever v pôvodnom režime, samozrejme za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení.

Akcie na Severe pri príležitosti Dňa Zeme

Sadenie kríkov na dvore Tolstého. V sobotu 24.4.2021 sa uskutočnila aj akcia sadenie kríkov, ktorá prebiehala paralelne s čistením Aničky. Poslankyne Mária Sadovská a Mária Tomášová vysadili niekoľko desiatok kríčkov, ktoré skrášlia okolie a zlepšia klímu vo dvore, ktorý je permanentne plný premávajúcich a parkujúcich áut.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Irena Vaškaninová, nar. 1956. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od...

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Marek Scholtz Jana Okresová Miloslav Gálik 2x Mgr. Nataša Szmereková Eliška Vysloužilová Dezider Balog Michal Šimko Martin Németh Jozef Maczko Michal Juhás Peter Ňarjaš Róbert Béres Peter Jány Nikolas Draškovič Dávid Demko Marta Purtzová Ladislav Rzuhovský...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Bc. Juraj Hynek, Košice – Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

Stránky