Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod . v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 8.9.2023

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2023 (piatok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program: Otvorenie Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2023 Návrh zmeny Programového...

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Gerlachovská 24, 26, 28, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 22.09.2023 Zvesené: 09.10.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 21.09.2023 Úložná doba: od 21.09.2023 do 09.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Valéria Gažiová Tomáš Klenovský Vladimír Radušovský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 20.09.2023 Úložná doba: od 20.09.2023 do 09.10.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová Ingrid Skubanová

Stránky