Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Odstránenie poruchy

Dňa 18.06.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnicka 27. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 15.6.2018 od 15°° hod. Prípadne informácie a otázky vám odpoviem telefonicky na 055/6320636. S pozdravom mjr. Ing. Margaréta Mlynská 

Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť občianske združenie Kraso centrum Košice.

Tajomník: Hana Töcziková

Adresa:Kavečianska cesta 1, 040 01 Košice

Telefón:0911 724 554

e-mail:krasocentrumkosice@gmail.com

Občianske združenie Kraso Centrum Košice vzniklo 1. júla 1999. Zásluhou Kraso Centra zostala kontinuita košického krasokorčuľovania zachovaná od roku 1957.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Ján Róna,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 18.06.2018 do 02.07.2018.

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2018/11404-06/I/FOD

Stavebný úrad, pracovisko Košice-Staré Mesto vydal oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice-Čermeľ" na pozemkoch parcelné čísla 5476/1, 5519/3, 8002,8218/1, 8220, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8284/4, 8284/5, 8284/6, 8284/7, 8284/8, 8284/9, 8341/1, 5551/44,8341/10,5551/41 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 14.06.2018

Zvesené: 29.06.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Ján Róna,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 14.06.2018 do 28.06.2018.

 

 

Stránky