Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Nitrianska, Liptovská, Oravská, Detvianska okrem č.d. 2, ul. Stará spišská cesta č.d. 19, 21, od č.d. 24 po č.d. 32 párne, č.d. 6953/16, ul. Palmová č.d. 8, 10, 12, ul. Trenčianska č.d. 1, domy bez...

Pozvánka na XV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Košice, 17. júna 2021 P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2021 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s...

Grantová výzva zameraná na podporu dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu dobrovoľníckych aktivít. Výzva je určená podpore jednotlivcov, skupín, združení i organizácií, ktoré aktívne pôsobia v oblastiach dobrovoľníctva na území mesta Košice. Čo je cieľom?Realizovať dobrovoľnícke aktivity. Vytvárať systémy poskytovania informácií o dobrovoľníctve. Prepájať dobrovoľníkov. Podporovať aktivity dobrovoľníkov. Výzva...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Martin Porubiak, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 101295408/2021 zo dňa 21.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice. Vyvesené: 28.07.2021 Zvesené: 12.08.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 101286942/2021 zo dňa 21.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 28.07.2021 Zvesené: 12.08.2021

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV. od 23.07.2021 od 12:00 hod. Vyvesené: 23.07.2021 Zvesené: 07.08.2021

Stránky