Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Šachový turnaj o pohár starostu

Deň 19. október 2019 sa od 8:00 hod. bude opäť niesť v duchu šachovej súťaže. Severania budú mať možnosť súťažiť. Mestská časť  Košice - Sever pripravila Šachový turnaj o pohár starostu. Kapacita turnaja je 30 účastníkov, prednostné právo účasti majú prihlásení obyvatelia s trvalým alebo prechodným bydliskom v MČ Košice - Sever. 

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie nájdete v prílohe v propozíciach.

 

Október - mesiac úcty k starším

Október je špecifický tým, že je venovaný našim seniorom. Viac ako inokedy si uvedomujeme, že život plynie a čas sa nezastaví. V mene pána starostu Ing. Františka Ténaia želáme všetkým, ktorým čas postriebril vlasy a zvráskavil tvár najmä veľa zdravia a pohody v kruhu najbližších. Prajeme vám, aby vaše dni boli pretkané slnkom a radosťou. Aj naša MČ chce k tejto radosti prispieť aktivitami, ktoré sa budú konať v priestoroch Kultúrno - spoločenského centra aj mimo neho. Dňa 15. októbra 2019 o 14:00 hod.

Maratón prinesie oddnes do košických ulíc viaceré dopravné obmedzenia

V súvislosti s konaním 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru je potrebné oddnes až do pondelka 7. októbra počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami aj presmerovaním mestskej hromadnej dopravy.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby: "Košice - VILLKA - bytový dom Nadstavba objektu na parcele číslo 6953/75, 6953/76, 6953/77, 6953/78, 6953/79, 6953/152", na ul. Stará spišská cesta, Košice na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.  Zároveň upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Vyvesené: 04.10.2019

Zvesené: 21.10.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Silvia Bundová, Košice – Sever.

Stránky