OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Začíname nákup a rozvoz základných potravín, drogérie a liekov

Mestská časť Košice - Sever  a Mestská časť Košice – Staré mesto sa rozhodli pomôcť seniorom, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou pri šírení ochorenia COVID 19. Po dohode s firmou OMIDA, predajne KLAS, naše mestské časti zavádzajú novú službu, a to nákup a rozvoz nevyhnutných základných potravín,drogérie a liekov túto službu budeme realizovať prostredníctvom odboru sociálnych vecí a zamestnancov miestneho úradu.

Dovoz obedov do bytu občanov

Aj napriek vyhlásenej mimoriadnej situácií, ktorá na Slovensku nastala v súvislosti s ochorením COVID – 19 spôsobeným koronavírusom, Mestská časť Košice – Sever oznamuje seniorom, ktorí sú odkázan

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,

2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,

3. predajní drogérie,

4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,

Stránky