Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Vianočné obdarovanie

V mestskej časti Košice – Sever v tomto predvianočnom čase pomáhalo viacero vianočných pomocníkov, vďaka ktorým boli obdarované deti, dospelí a nezabudlo sa ani na seniorov. Veľká vďaka patrí spoločnosti Impulz Real, s.r.o., ktorá zrealizovala zbierku a následne zabezpečila nákup potravín na štedrovečernú večeru. Balík s hmotnosťou cca 16 kg. obsahoval úplne všetko na prípravu slávnostnej večere...

VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever 20.12.2023

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2023 (streda) o 16. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na VI. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever 18.12.2023

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m VI. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.02.2024 Úložná doba: od 05.02.2024 do 23.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Róbert Béres Eugen Budai Monika Bulejčíková Vladimír Radušovský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 01.02.2024 trvalý pobyt občanom : Ing. Ľuboš Molčák, nar. 24.12.1973. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 01.02.2024 Úložná doba: od 01.02.2024 do 19.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Vojtech Berko Ing. Michal Gajtko Ľubomír Kapitančík Peter Pancák Magdaléna Poláková Štefan...

Stránky