Opäť podporujeme Žihadielko

Keďže sa Mestská časť Košice - Západ vzdala možnosti o výhru detského ihriska Žihadielko v prospech MČ Košice - Nad jazerom, tak s prosbou o podporu v hlasovaní nás oslovila Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce. Zahlasujme, aby mali možnosť vyhrať toto krásne detské ihrisko v hodnote 87 000 eur. Hlasovať sa môže každý deň do 29.02.2020. 

Prosíme o zvýšenú pozornosť!

Na Watsonovej ulici je na komunikácii spadnutá lampa. Prosíme vodičov o zvýšenú pozornosť.

Na Vodárenskej ulici je spadnutý strom. 

Výstraha pred silným vetrom!

Slovenský Hydrometeorologický Ústav vydal pre okres Košice výstrahu 2. stupňa výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 15 až 17 m/s ( 55 až 60 km/h) alebo krátkodobo ( v nárazoch) rýchlosť 23 - 26 m/s ( 85 - 95 km/h). 

Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. 

Trvanie očakávame od 4.2.2020 od 19:00 hod do 5.2.2020 do 22:00 hod

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Sever na rok 2020

Od 18. 2. 2020 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovskej, Nemcovej, Hroncovej, Hlinkovej, Hurbanovej, Vencovej, Račom potoku, Vihorlatskej a na Letnej ulici a v ich okolí. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít spoločnosti KOSIT.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Verejná vyhláška -nariadenie ústneho pojednávania

Obec Bukovec, ako poverený stavebný úrad nariaďuje v začatom územnom konaní o umiestnení stavby "Okružná križovatka - Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová" ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň 3.3.2020 o 10:00 hod. v zasadačke Magistrátu mesta Košice na 2.poschodí, trakt "C", miestnosť C205, na ul. SNP 48/A, Košice

Stránky