Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe IV.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  – november 2018

Distribucia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 14.novembra 2018 -Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Oznam

Oznamujeme vám týmto, že v termíne od 8.11.2018 bude mesto Košice  realizovať dopravné značenie na Hroncovej ulici.   Žiadame obyvateľov aby v termíne od 08.11.2018 do 09.11.2018, v úseku od ulice Szakkayho po ulicu Němcovej, neparkovali svoje motorové vozidlá až do ukončenia prác. Uvoľnením komunikácie prispejete k urýchleniu realizácie dopravného značenia.

       Ďakujeme  za pochopenie.

 

 

TS: Rekonštrukcia autobusovej zastávky pri Mlynskej bašte

KOŠICE: Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť,  že pre rekonštrukciu povrchovej krytiny na chodníku,  ako aj opravu asfaltového povrchu zastávky autobusov na Štefánikovej ulici, bude od utorka (6. novembra 2018) od 7:00 hod autobusová zastávka Mlynská bašta smer Jakabov palác dočasne premiestnená.

Ide o zastávku pri rezidencii Mlynská bašta, na ktorej bežne zastavujú linky 16, 25, 27, 29, 71, 72 a nočná linka N5.

Tieto linky  budú budú počas rekonštrukcie zastavovať o 100 metrov skôr, na konci Gorkého ulice.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                          Martin Kříž, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 03.12.2018 do 17.12.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                             Lucia Czetoová, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 03.12.2018 do 17.12.2018.

 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Miroslav Vlček, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102344248/2018 zo dňa 26.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 03.12.2018

Zvesené: 17.12.2018

Stránky