O koľko prekročíme 80-tku?

Prekročili sme 80%, ale ešte stále sa môžete sčítať dnes do polnoci, kým nedostaneme STOP-ku. Sčítať sa môžete do 24:00 hod. https://eso.scitanie.sk/sk .

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 19.03.2021 (piatok) bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky od č.d. 17- 81 v čase od 08.30 hod do 14:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici na čas nevyhnutný na...

Stránky