Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Dni mestskej časti Košice-Sever: 11.5.2024 Míľa pre mamu - organizátor Materské centrum Pastierik

Prvý deň Dní mestskej časti Košice-Sever bude venovaný jedinečnej oslave Dňa matiek, rodinnému podujatiu Míľa pre mamu, ktorú pre vás pripravuje Materské centrum Pastierik. Míľa pre mamu je celosvetová kampaň, ktorej posolstvom je osláviť materstvo a aspoň na jeden deň v roku ho povýšiť na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Cieľom podujatia je v rovnaký deň, v rovnaký čas, ale na mnohých miestach...

Dni mestskej časti Košice-Sever 2024 - program

V termíne 11.-19.5.2024 pripravujeme 3. ročník podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever. Tešíme sa na vás! Program podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 2024

Stránky

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2023 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 30.05.2024 Úložná doba: od 30.05.2024 do 17.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Jana Bundová Ivana Demková Artem Henash Anna Tóthová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Stránky