Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 7.9.2021 a 9.9.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Boženy Němcovej č.d. 2 v termíne 7. september 2021 od 08:00 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v...

Revitalizácia Námestia Jána Mathého

Mestská časť Košice - Sever v spolupráci s Útvarom hlavného architekta v Košiciach pripravuje zámer obnovy Námestia Jána Mathého. V rámci tohto procesu sa uskutoční stretnutie s občanmi priamo na námestí, ktoré môže byť dôležitým zdrojom vstupných informácií a námetov pre budúci vzhľad a funkciu tohto významného verejného priestoru.

Zmerali si sily v Jazde zručnosti

MČ Košice - Staré mesto v spolupráci s našou MČ Košice - Sever a organizátorom PDautosport si na parkovisku pred Amfiteátrom v stredu, 1. septembra 2021 zmerali nadšenci áut zručnosti v šoférovaní, cúvaní, pri obchádzaní kuželiek či parkovaní. Na 1. ročníku sa zúčastnilo celkovo 32 pretekárov. Príležitosť dostali aj budúci šoféri ( juniori) pod dohľadom inštruktorov autoškoly. Svoju "Jazdu...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 24.08.2021 trvalý pobyt občanovi: Sebastián Tokarčik, nar. 24.10.1995. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko Naposledy sídlom: Košice-mestská časť Sever Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní na Daňovom úrade na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č. 139 v úradných hodinách. Vyvesené: 23.08.2021 Zvesené: 07.09.2021

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie na Kavečianskej ceste

V dňoch od 20.8.2021 do 10.9.2021 Mesto Košice povolilo čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na ulici Kavečianska cesta, v úseku od Kostolianskej cesty po križovatku s ulicou Za štadiónom. Premávka v uvedenom úseku bude jednosmerná od Kostolianskej cesty a regulovaná dočasným dopravným značením, preto odporúčame zvýšiť pozornosť pri prejazde danou lokalitou.

Stránky