Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul. Sládkovičova: 

20. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

21. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

22. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

Zmena úradných hodín 31.12.2019

Vážení obyvatelia, 

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 31.12.2019 budú úradné hodiny Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever do 11:00 hod. z dôvodu účtovnej závierky. 

Ďakujeme za porozumenie. 

Ako sa nestať obeťou trestných činov

Seniori sú často ľahkým terčom, obeťou rôznych podvodníkov a zlodejov, zvlášť v tomto predvianočnom období.  Preto sme pre nich v spolupráci s Odborom prevencie kriminality Kancelárie Ministerstva vnútra SR zorganizovali dňa 16.12.2019 v priestoroch KSC prednášku a besedu na tému „Ako sa nestať obeťou trestných činov“, ktorú zaujímavou a pútavou formou predniesla JUDr. Katarína Frimerová.   Súčasťou prednášky boli krátke inštruktážne filmy.

Vianočné susedské posedenie

V nedeľu,15. decembra 2019, sa stretli susedia OZ Poď na dvor a ďalší Severania v kultúrnom centre. Vytvorili si krásnu vianočnú atmosféru, urobili si malé pohostenie a porozprávali sa, spoznali nových ľudí. Akciu navštívili aj poslankyne Mária Sadovská a Mária Tomašová. Jednou z organizátoriek je aj Zuzana Jarošová, členka kultúrnej komisie.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti :Róbert Štefanik, Košice-Sever

Písomnosť č. 102947493/2019 zo dňa 20.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice.

Vyvesené: 03.01.2020

Zvesené: 18.01.2020

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Lucia Borisová, Čárskeho 1, Košice

Daňová exekučná výzva č. 658911/2019 zo dňa 05.12.2019 je k dispozícii na nahliadnutie na Oddelení právnom Colného úradu Košice, Komenského 39/A, Košice-

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Stránky