Diviaky budú vystriedané lyžiarmi

13. februára sa nám ráno objavia lyžiarske bežecké trate v dobre známej lokalite Pod šiancom / Anička, minulý rok známa pravidelnými návštevami diviakov, ktorých by tentokrát mohli vystriedať košickí bežkári na lyžiach. Vďaka priaznivému počasiu si môžete prísť prvýkrát vyskúšať niekoľko kilometrov nových bežkárskych tratí. Samozrejme, upravené budú aj lyžiarske bežecké trate z Bankova na Jahodnú...

6. kolo testovania

Primátor a starosta diskutujú o 6. kole testovania v meste Košice. V Mestskej časti Košice - Sever nám pribudli 3 nové súkromné mobilné odberové miesta, ktoré boli zriadené na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva SR, konkrétne: - areál Lokomotívy, Čermeľská cesta1, - areál Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie, Poslucháreň 32, Kostolianska cesta, - kúpalisko Ryba - Anička. Presné...

Nezabudli sme ani na materské školy

Starosta a predseda sociálnej komisie rozniesli respirátory aj na materské školy v Mestskej časti Košice - Sever, konkrétne MŠ Watsonova, MŠ Němcovej, MŠ Park mládeže.

Stránky

Oznámenie o územnom konaní MK/A/2021/08740-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal Oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Košice-Sever, Bankov, záhrady - NN" , k.ú. Severné Mesto. Vyvesené: 18.02.2021 Zvesené: 05.03.2021

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústeho pojednávania na stavbu " Záhradná chata", par.č. 353/26, k.ú. Čermeľ. Vyvesené: 18.02.2021 Zvesené: 05.03.2021

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Marta Stoklasová, Košice – Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

Stránky