Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že Kancelária prvého kontaktu nebude v dňoch 22.-23. februára 2018 (štvrtok, piatok) poskytovať služby osvedčovania listín a podpisov na listinách. Ostatné služby na úseku podateľne a evidencie obyvateľov ostanú zachované.

Šachový turnaj o pohár starostu Mestskej časti Košice - Sever

Aj tento rok sa naše Kultúrno-spoločenské centrum dňa 17.2.2018 stalo miestom šachového zápolenia Košičanov a to bez rozdielu veku a národnosti. Prihlásilo sa nám 24 súťažiacich, najmladší šachista sa narodil v r. 2009 a najstarší v r. 1933  . Šach, kráľovská hra, ktorá cibrí pamäť a logické myslenie sa hrala na sedem kôl. Do súťaže sa prihlásili samí muži a bojovali do posledného kola. Konečné výsledky si môžete pozrieť v prílohe. Všetkým účastníkom turnaja ďakujeme a želáme ešte veľa šťastných ťahov nielen v šachu, ale aj  v živote a víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme.

TS: ZMENY V MHD POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN

Dopravný   podnik    upozorňuje   cestujúcu verejnosť,  že  počas jarných prázdnin  -  od pondelka 26.februára 2018 do 2.marca 2018 - bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime Pracovné dni - školské prázdniny.

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Damian Szramski, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 06.03.2018 do 21.03.2018.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Radoslav Horňák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 06.03.2018 do 21.03.2018.

OZNÁMENIE

Mestská časť Košice-Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti zverejňuje 

rozhodnutie mestskej časti Košice-Sever

o skoršom začatí prevádzky trhoviska MČ Košice-Sever pri OC Mier, na Námestí Jána Mathého v Košiciach 

od 20.marca 2018 s pokračovaním do 15.novembra 2018.

 

Vyvesené: 06.03.2018

Zvesené: 21.03.2018

Stránky