Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Zmena dopravného značenia z Watsonovej ulice na Letnú

ZAČALO SA S ÚPRAVOU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA "Od pondelka 3. júla nebude možné z Watsonovej ulice odbočiť doľava na Letnú ulicu. Na základe požiadavky Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa na tomto mieste zruší celý odbočovací pruh. Motoristi sa budú môcť odtiaľ dostať na Letnú až po tom, keď prejdú okolo obratiska električiek pri Amfiteátri a následne odbočia doprava za autobusovou zastávkou v...

OZNAM - stravovanie dôchodcov

V stredu, 5. júla 2023 bude z dôvodu štátneho sviatku Miestny úrad zatvorený . Stravné lístky si tak môžu dôchodcovia zakúpiť na oddelení sociálnych vecí MČ Košice - Sever vo štvrtok 6. júla od 8:00 do 12:00 hod ., samotný úrad bude otvorený štandardne do 16:00 hod.

Olympiáda mestských častí 2023 - Minigolf na Bankove pod taktovkou Severu

22. júna 2023 sa uskutočnila ďalšia zo sérii športových aktivít, ktoré sú súčasťou Olympiády mestských častí 2023. Organizátorom bola tento krát naša mestská časť - Košice-Sever. Do súboja o cenné body v celkovom hodnotení sa zapojilo 8 tímov. Počasie nám prialo, nechýbala dobrá nálada a krásne športové výkony v priestoroch minigolfového ihriska na Bankove. MČ Sever reprezentoval tím zložený z...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti :Daniel Klema Naposledy sídlo/pobyt: Košice-Sever Adresát si môže Daňový exekučný príkaz č. MK/B/2023/269570/00227735/6 vydaný dňa 06.09.2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii 407 v úradných hodinách. Vyvesené: 12.09.2023 Zvesené: 27.09.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 11.09.2023 Úložná doba: od 11.09.2023 do 29.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Anna Ferčáková Dávid Zádorožný Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 08.09.2023 Úložná doba: od 08.09.2023 do 26.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jana Bundová Ladislav Kateržabek Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Stránky