Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti ul. Čermeľská cesta č.d. 207, 513, 2805, 2812, 2844, 3297, 3455, 3512, 3707, 3720, 3763, 3850, 3869, 4014, 4028, 5900, 9093, 9134, 9330, 9616, ul. Čermeľské údolie č.d. 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 3735, 8000, 9293, 9585, ul. Čermeľské prielohy č.d. 7:
 

                                    26. august 2019 od 08:00 h do 15:30 h

Zmizli 4 stĺpy z Aničky

Z dôvodu bezpečnosti obyvateľov sme iniciovali odstránenie 4 stĺpov elektrického vedenia, ktoré ohrozovali bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v parku Anička a pôsobili neesteticky.

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ladislav Onofrej, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ivan Králik, Košice – Sever.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Róbert Štefanik, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101789972/2019 zo dňa 23.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 31.07.2019

Zvesené: 15.08.2019

Stránky