Úprava chodníkov pri Mieri

Poveternostné podmienky umožnili úpravu chodníkov pri Mieri, ktoré boli dlhodobo rozbité z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia. V týchto dňoch úpravy finišujú uložením asfaltového povrchu a chodník bude opäť plne k dispozícii pre občanov.

Spomíname na minuloročné Adventné trhy

Tento rok je všetko okolo nás iné a náš život zasiahla pandémia. Práve dnešný deň pred rokom sme otvárali Adventné trhy na námestí Jána Mathého pod názvom " Od Kataríny po Advent ". Pestrým programom nám spríjemnili tento predvianočný čas deti z našich základných škôl, stánky hýrili dobrotami a oblečením. Svojou vôňou lákal ľudí kotlíkový guláš, ale aj starostovský punč.

Na Podhradovej sa opravujú chodníky

Do konca roka by sa mali ešte opraviť chodníky, ktoré sú v zlom stave na Ceste pod hradovou, Ďumbierskej, a Gerlachovskej, podľa priloženej mapy. Na Gerlachovskej nad školou a škôlkou sa už intenzívne pracuje, lebo na ´PodHradKE´ nám záleží.

Búranie Espressa na Podhradovej

Bývalé Espresso na ulici Cesta pod Hradovou, ktoré slúžilo pre obyvateľov Podhradovej od roku 1963, bolo posledné roky v zlom technickom stave. Z toho dôvodu vlastník naplánoval zbúranie objektu, ktoré práve prebieha. Stavebný úrad vydal rozhodnutie dňa 14.10.2019 o umiestnení stavby so siedmimi nadzemnými a jedným podzemným podlažím, 35 bytmi a nebytovým priestorom pre prevádzku lekárne. V...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ján Sárosi Naposlady pobyt : Odborárska 266/3, Košice-Sever Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.35 v úradných hodinách.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ivan Blažo, Košice – Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 24...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 23.11.2020 trvalý pobyt občanovi : Ľubomír Margitan, dátum narodenia 10.02.1975. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť...

Stránky