MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v častiul. Čermeľská cesta 67C, 69, Bufet Ovečka:

Jarné upratovanie

V sobotu 06.04.2019 sa konalo "Jarné upratovanie" v našej mestskej časti na ulici Národná trieda 71-79 a na Podhradovej. Veľké ďakujem patrí vám, milí obyvatelia, ktorí ste sa ochotne zapojili a prispeli pomocnou rukou k skrášleniu a vyčisteniu nášho Severu. 

Pozor! Dočasné obmedzenie autobusovej linky č. 14

Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že pre konanie motoristických pretekov VII. KOLLMANN RACE BANKOV 2019 bude v sobotu 6. apríla 2019 premávať autobusová linka 14 s obmedzeniami.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Zuzana Sojáková, Košice – Sever.

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2019/09021-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby: "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné  mesto.

Vyvesené: 05.04.2019

Zvesené: 23.04.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ľudovít Radóczi, Košice – Sever.

Stránky