OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Dôležitý oznam pre dôchodcov stravujúcich sa na Garbiarskej

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom bolo s účinnosťou od 13.3.2020 (piatok)  riaditeľkou SSPmK, Garbiarska 4 prijaté nové opatrenie: POZASTAVUJE SA VÝDAJ A POSKYTOVANIE OBEDOV pre dôchodcov z mestských častí, čo sa týka aj seniorov zo Severu. 

Za opečiatkované poukážky bude možné uplatniť si vrátenie financií cez príslušnú mestskú časť až do konca apríla 2020.

Dôležitý oznam pre dôchodcov stravujúcich sa na Garbiarskej

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom a aktualizáciou usmernení hlavného hygienika SR bolo s účinnosťou od 11.3.2020 riaditeľkou SSPmK, Garbiarska 4 prijaté nové opatrenie k stravovaniu v jedálni, a to „Zákaz konzumácie obedov v jedálni SSPmK pre externe stravujúcich sa dôchodcov z mestských častí“, čo sa týka aj seniorov zo Severu.  

Stránky