Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

Zimné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Zimné korčuľovanie. Nezabudnite vytiahnuť a oprášiť korčule a príďte si zakorčuľovať v dňoch 23. decembra 2019 (pondelok) a 30. decembra 2019 (pondelok) v Crow Arene od 13:30 hod. do 14:30 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

NON-STOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE

Pozývame vás v spolupráci s T-Systems Športovo- zábavným areálom, na športové podujatie "NON-STOP 24 HODINOVÉ KORČUĽOVANIE" , ktoré sa uskutoční dňa 27. decembra 2019 (piatok) od 16.00 hodiny do 28. decembra 2019 (sobota) 16.00 hodiny v T – Systems Športovo – zábavnom areáli, na Alejovej 2 v Košiciach. 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Rozhodnutie k zmene Územného plánu HSA Košice, lokalita Tlačiarne

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní, že navrhovaný strategický dokument " Územný plán Hospodársko- sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne"  sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Stránky