Prázdniny na korčuliach

Včerajšie popoludnie (15.08.2018) patrilo veľkým aj malým korčuliarom. V týchto letných horúcich dňoch sa mohli opäť schladiť v Crow arene na letnom korčuľovaní, ktoré Mestská časť Košice – Sever už tradične zorganizovala pre občanov zo Severu. Prítomný bol aj starosta Marián Gaj, ktorý rozdával malým korčuliarom sladké odmeny.

„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.

Pozvánka na XXXI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

                                       MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER                                           

                                                                                             P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXXI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

Pracovná ponuka: Pozícia OPATROVATEĽKY v Zariadení opatrovateľskej služby

Miesto práce

Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Termín nástupu

01.08.2018

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

530,00€ brutto mesačne

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                Monika Sčisláková, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 27.07.2018 do 11.08.2018.

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania č. MK/A/2018/16080-02/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ, Trieda SNP 48/A vydalo oznámenie o začatí stavebného konania "V222, V473-Košice : ES Západ - Čičky - Kopa - zriadenie VN".

Vyvesené: 27.07.2018

Zvesené: 13.08.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Ján Róna,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 26.07.2018 do 10.08.2018.

 

Stránky