Pozvánka na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie za...

Pozvánka na 15. zasadnutie Komisie sociálnej

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 15. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2022 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice. Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie programu...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 08.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Moravská 6

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.05.2022 Úložná doba: od 04.05.2022 do 23.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Juraj Barát MVDr. Mariana Mičič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 05.05.2022 Obyčajné listové...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 04.05.2022 Úložná doba: od 04.05.2022 do 23.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Róbert Benkö Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 04.05.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.04.2022 Úložná doba: od 29.04.2022 do 09.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Silvia Holubová Ľubomíra Kelbelová Jozef Maczko Anna Tóthová Úložná doba: od 29.04.2022 do 17.05.2022...

Stránky