Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Miestny úrad bude počas víkendu OTVORENÝ!

Miestny úrad MČ Košice - Sever bude tento víkend, v sobotu 12.6.2021 a v nedeľu 13.6.2021 od 9:00 hod. do 15:00 hod . z dôvodu končiaceho asistovaného sčítania obyvateľov OTVORENÝ.

Blahoželáme k jubileu

V Zariadení opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch 91 sa klientka pani Čumriková dnes 11. júna 2021 dožíva úctyhodných 95 rokov. Srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie. Aj vďaka správne nastaveným opatreniam počas pandémie, nebol nikto z klientov ani zamestnancov pozitívne testovaný, súčasne sa nám podarilo väčsinu klientov a zamestnancov zaočkovať už v marci 2021.

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2021 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program:...

Stránky

Vyhlásenie príležitostného trhu "POP UP KINO: Slávnosť v Botanickej záhrade"

Mestská časť Košice – Sever príslušná podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 47 a prílohami č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e) o podmienkach predaja výrobkov a...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Marián Amrich , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu...

Stavebné povolenie č. MK/A/2021/12527/08/1/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie "Košice-Sever, Bankov, záhrady NN". Vyvesené: 12.07.2021 Zvesené: 27.07.2021

Stránky