Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Letný športový turnaj seniorov zo Severa

V priestoroch Ryba Anička to včera 26.8.2021 žilo športom. Naši seniori zo Severa si spoločne zahrali v Letnom športovom turnaji v súťažiach Petanque, šípky a hod krúžkom. Dobrá nálada a športový duch sa niesol celým turnajom až do konca. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto priateľského zápolenia zúčastnili a prispeli svojou troškou ku krásnej akcii.

Zákaz parkovania vo dvore na Obrancov Mieru dňa 25.8.2021

Z dôvodu 2. etapy rekonštrukcie kontajneroviska vo dvorovej časti na ulici Obrancov Mieru 2, 4, 6 vás žiadame, aby ste dňa 25.8.2021 od 8:00 hod. do 13:00 hod. neparkovali v blízkosti kontajnerov. S porozumením ďakujeme!

Súťaž o najkrajší kvetinový balkón či záhon

MČ Košice - Sever vyhlasuje súťaž o najkrajší kvetinový balkón alebo kvetinový záhon v predzáhradke. Čítajte pozorne podmienky súťaže. Uzávierka súťaže bude 21. septembra 2021.

Stránky

Stavebné povolenie č. MK/A/2021/12527/08/1/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie "Košice-Sever, Bankov, záhrady NN". Vyvesené: 12.07.2021 Zvesené: 27.07.2021

Stránky