Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2020 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XI. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2020 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Starostovský punč

Pozývame vás dňa 11.12.2020 od 17.00 hod. do 20.00 hod. na "Starostovský punč", ktorý vám bude podávať starosta spolu s poslancami v The Face Club, OC Merkúr, ul. Němcovej 26.

Stránky