Upozornenie na možné obmedzenie dopravy

V pracovných dňoch v čase od 06:30 do 08:30 a potom od 14:30 do 16:30 je križovatka ulíc Hlinkova x Vodárenská x Študentská regulovaná dopravnou políciou. V prípade zlých poveternostných podmienok (dážď, hmla, sneženie) môže byť v danom úseku z ulíc Študentská a Vodárenská v smere rovno a doľava obmedzená prípadne zrušená prejazdnosť. Prosíme vodičov, aby si radšej vytvorili časovú rezervu.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 01.10.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: garáže za bytovým domom ul. Hroncova č.d. 11 v termíne 1. október 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Dopravný prieskum intenzity dopravy

V súvislosti s riešením dopravných problémov v križovatkách Kostolianska cesta x Cesta pod Hradovou x Národná trieda sa bude v stredu 29.9.2021 v čase 06:00 - 18:00 realizovať dopravný prieskum zameraný na intenzitu dopravy. S plánovanou výstavbou " Okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Vodárenská - Podhradová" minulý týždeň mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zámenu pozemkov...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.11.2021 Úložná doba od: 19.11.2021 do 07.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Ammer Vojtech Támassy Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 19.11.2021 Obyčajné listové zásielky...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 18.11.2021 Úložná doba od: 18.11.2021 do 06.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Milan Badžo

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 16.11.2021 trvalý pobyt občanom: Ing. Maroš Džudža, nar. 19.05.1978, Maroš Džudža, nar. 20.02.2004. Miestom nového trvalého pobytu je...

Stránky