Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2021

Od utorka 15.06.2021 do pondelka 21.06.2021, sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Park mládeže / Atletická

2. Obrancov mieru

3. Tolstého

4. Študentská

5. Nemcovej 24

6. Hlinkova 14

7. Vihorlatská

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2021 o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie za...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 19.5.2021 a 20.5.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: záhradkárska lokalita Čičky od č.d. 42 po č.d. 140, č.d. 4057, záhradky bez popisných čísel v danom úseku lokality: 19. máj 2021 od 10:00 h do 13:00 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich...

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 12. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 25.05.2021 / utorok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Stránky

Oboznámenie účastníkov s podkladmi pre rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2021/013940-4

Dňa 29.12.2020 bolo na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené upovedomenie o odstránení vozidla továrenskej značky Volkswagen Golg, striebornej farby, EČV KE-769JV (VIN WVWZZZ1HZPW262856) a o jeho umiestnení na určené parkovisko. Motorové vozidlo sa nachádzalo na verejne prístupnej nespevnenej ploche vo vlastníctve Mesta Košice, na Krupinskej 4 v...

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

18.5.2021 od 09.00 hod je na území mesta Košice vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity.

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice- mestská časť Sever vstup VSD na cudzie pozemky a do cudzích objektov vo verejnom záujme v priebehu obdobia: máj 2021 - október 2021. Vyvesené: 13.04.2021 Zvesené: 13.05.2021

Stránky