Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Stále máte možnosť podporiť organizácie pôsobiace v našej mestskej časti

Ak sa práve rozhodujete, komu poskytnete 2% z dane, poradíme Vám. Na Severe máme organizácie, ktorým Vaša pomoc vo forme 2% pomôže. Pripravili sme pre Vás zoznam organizácií fungujúcich na Severe, ktoré sú činné v odvetviach športu, školstva, umenia, zdravotníctva apod., je už iba na Vás, pre ktorú z organizácií sa rozhodnete. Ak ste zamestnancom a ročné zúčtovanie Vám vykonal zamestnávateľ,2% z Vašej dane za rok 2017, môžete poukázať prostredníctvomvyplnenia vyhlásenia o poukázaní 2 % dane. Obe tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením) doručte do 30.04.2018 na príslušný daňový úrad.

Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Castellum Cassovia.

Predseda a kastelán Košického hradu: Bc. Ľuboš Porada          

Kontakt: +421 949 869 861

E-mail:info@kosickyhrad.sk                       

Web:http://kosickyhrad.sk

Stránky

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever       

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Návrh VZN č. 53

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh  VZN č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý bude predmetom rokovania na XXIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  dňa 07.03.2018.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2018/05507-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice"  v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 14.02.2018

Zvesené: 01.03.2018

Stránky