Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Pozvánka 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 6. december 2023 o 15.00 hod. (streda) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: 1. Otvorenie Schválenie programu rokovania 2. Zhodnotenie a evaluácia kultúrnych a športových aktivít MČ za rok 2023 3. Plán podujatí (kultúra a...

Pozvánka na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 5. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2023 /utorok/ o 15.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice Program: 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných 2. Schválenie programu rokovania 3. Informácia o...

Odstávka vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 28.11.2023 od 8:30 hod., do 13:30 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Sever, konkrétne sa jedná len o ulicu Národná Trieda 38 – 54, Hlinkova 32 – 38 a Skautská 1 - 4. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Národná Trieda 54.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 05.02.2024 Úložná doba: od 05.02.2024 do 23.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Róbert Béres Eugen Budai Monika Bulejčíková Vladimír Radušovský Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 01.02.2024 trvalý pobyt občanom : Ing. Ľuboš Molčák, nar. 24.12.1973. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 01.02.2024 Úložná doba: od 01.02.2024 do 19.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Vojtech Berko Ing. Michal Gajtko Ľubomír Kapitančík Peter Pancák Magdaléna Poláková Štefan...

Stránky