Letné korčuľovanie v Crow aréne

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Letné korčuľovanie. Vytiahnite v tieto letné dni kočule a príďte si zakorčuľovať a schladiť sa dňa 21.8.2019 (streda) v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

 

 

Odstránenie poruchy vody

Dňa 16.07.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Bocatiova 4.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Letný tábor 2019 je odštartovaný

A je to tu! Detičky sa dočkali a dnešným dňom 15. júla 2019 sme v Kultúrno - spoločenskom centre Mestskej časti Košice – Sever, odštartovali Letný denný tábor na Severe 2019. Na deti čaká týždeň plný zážitkov, športových aktivít, ale aj zaujímavé spoznávanie turistických častí mesta Košice a jeho okolia. Počasie dnes prialo a tak detičky navštívili rekreačnú oblasť Bankov, kde im naše šikovné animátorky pripravili skvelý program. Kto nestihol svoje detičky prihlásiť, na II. turnus (od 12. augusta do 16. augusta 2019) máme ešte voľné miesta. 

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. - 67533 K1THN, Kostolianska cesta, Košice" na pozemkoch v katastr. území Severné mesto.

Vyvesené: 30.07.2019

Zvesené: 14.08.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Anton Bulejčík, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Radovan Horňák, Košice-Sever.

Stránky