Uvítanie novorodencov 21.9.2023

Pribudol vám v poslednej dobe do rodiny malý Severan či malá Severanka? 

Chystáme slávnostné UVÍTANIE NOVORODENCOV do života v našej mestskej časti.

Kedy: 21. septembra 2023 o 15:30

Kde: Kultúrno-spoločenské centrum, ul. Obrancov mieru 2

Ak chcete byť súčasťou tejto milej slávnosti, stačí vyplniť FORMULÁR  ktorý nájdete TU

a zaslať ho emailom na kancelariastarostu@kosicesever.sk

Termín uzávierky formulárov je 13.9.2023 do 15:00 hod.

Tešíme sa na Vás.

Severská desiatka 2023 - fotogaléria a výsledková listina

9. ročník bežeckých pretekov Severská desiatka je za nami. Na trať sa postavilo 96 bežcov nie len z Košíc a okolia, ale dokonca zo zahraničia. Jednou z najviac zastúpených boli kategórie 60 a 70+, kde skladáme pomyselný klobúk dole pred bežcami, ktorí svojimi výkonmi hravo konkurovali oveľa mladším. Preteky na tradičnej trase v krásnej prírode Horného Bankova prebehli bez zranení a všetci si...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 23.05.2023 a 26.5.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 23.05.2023 od 08:30 hod. do 16:30 hod. - Kavečianska cesta 4000, 4000/28M, Suchodolinská 34,36,4023 26.05.2023...

Prerušenie distribúcie elektriny- 02.05.2023-03.05.2023

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 02.05.2023 a 03.05.2023 od 08:00 hod. do 16:30 hod. - Na Kalvárii, Račí potok, Stará spišská cesta 6964 V prílohe sú uvedené čísla...

Stránky

Oznámenie MK/A/202309109-11/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania „ V303 - Košice – Komenského – Zriadenie VN, DTS, NN pri SPŠE, ul. Košice.“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 2778/1, 2778/11, 2731/1, 2778/19, 8130/1, 8130/7, 8325/1, 8309/15, 8309/7, 8318/2, 8318/1, 8309/10, 2885/4 v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 31.08.2023 Úložná doba: od 31.08.2023 do 18.09.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Juraj Barát, Maroš Magura, Jozef Nickler, Mária Sirkovská. Dňa 04.09.2023 Úložná doba: od 04.09.2023 do 22.09.2023 Oznámenie o...

Oznámenie začatí konania o zmene stavby verejnou vyhláškou

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o zmene stavby: "Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste, I. etapa", v skladbe stavebného objektu SO 01 Komunikácia, SO 02 Oporný múr, SO 03 Odvodnenie" , na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 28.08.2023 Zvesené: 12.09.2023

Stránky