OZNAM pre občanov

Vážení občania,
prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Pred vchodom Miestneho úradu sa realizujú úpravy súvisiace s rekonštrukciou schodiska a montovanie bezbariérovej rampy. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu.

Výstava obrazov Farebná jeseň

Jeseň ako ročné obdobie je charakteristické množstvom farieb. Preto si ju ako námet na obrazy zvolili seniori na plenér najmä v Bardejovských kúpeľoch v rámci projektu K-art. A my v Kultúrno-spoločenskom centre sme dňa 21.11.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Terchovská č.d. 2, 4, 6, ul. Krupinská od č.d. 2 po č.d. 14 párne + záhradky pri ul. Krupinská, ul. Na šajbe č.d. 1, 1A, 3, 5, 7, ul. Na Kalvárii č.d. 6, 8, 10, ul. Vencová č.d. 65, celé záhradkárske lokality Farmár, Radosť, Rozkvet, Račí potok 1, Račí potok 2, Za Kalváriou:

11. december 2019 od 08:00 h do 16:30 h

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Martin Zrelák, Košice-Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: MVDr. Pavel Ivanko, Košice-Sever.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako  príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania časti stavby: Stavebné úpravy rekreačných objektov A,B,C, Jahodná, Košice na pozemku č. 5399/7 v katastrálnom území Kamenné.

Vyvesené:02.12.2019 

Zvesené: 17.12.2019

Stránky