ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 14.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na uliciach Watsonova, Tomášikova a Slavkovská . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Watsonovej 19 , Tomášikovej 20 a Slavkovskej 14...

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 13.12.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Záhradná . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať konkrétne na Záhradnej 6. Ďakujeme za pochopenie.

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 6.12.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Cyklistická 17 .

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 16.01.2023 Úložná doba: od 16.01.2023 do 03.02.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ľubomír Kapitančik Jaroslav Pálfy Michal Šimko Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 13.01.2023 Úložná doba: od 13.01.2023 do 31.01.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Peter Zloch

Oznámenie o začatí stavebného konania

Mesto Košice, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Arméria - Infraštruktúra" pre stavebný objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy a zároveň upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Vyvesené: 12.01.2023 Zvesené: 27.01.2023

Stránky