OZNAM PRE OBČANOV

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 02.04.2020 až do odvolania,  bude Miestny úrad MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach (budova Amfiteátra) otvorený v obmedzenom režime.

 

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: Bankov 0 Košice - Sever, ČOM: 0000115595, EIC: 24ZVS0000024929U:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: záhradkárske lokality Horný Bankov, Lesopark:

30. apríl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

300 obedov za 4 dni

Mestská časť Košice - Sever vďaka pomoci od spoločnosti Philip Morris Slovakia rozváža obedy pre seniorov a sociálne odkázané osoby. Pre dobrú vec sme sa spojili aj s Mestskou časťou Košice - Staré mesto a Mestskou časťou Košice - Západ a spoločne pomáhame v tejto náročnej dobe tým, ktorí to najviac potrebujú. Od pondelka 6.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

 Ondrej Polaško nar.1965

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka, vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti, dňa 13.05.2020 o 11:00 hod., Exekútorský úrad Košice, Moyzesova 34,Košice.

Označenie nehnuteľnosti: LV č.14104, Košice I, Košice-Sever, k.ú.Severné Mesto

Obhliadka nehnuteľnosti: 27.04.2020 v čase od 10:00 -11:00 hod., priamo na mieste Pod kaštielom 6, Košice

Dražobná zábezpeka: 86.500,00€

Vyvesené: 06.04.2020

Zvesené: 13.05.2020

Stránky