Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev.

Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný:

  • Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov

  • Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička

Mobilná aplikácia Košice - Sever

Od dnešného dňa môžete využívať mobilnú aplikáciu Košice - Sever, vďaka ktorej môžete mať lepší prehľad o dianí v našej mestskej časti. Mobilná aplikácia Košice - Sever je dostupná pre operačné systémy Android a iOS (Apple) a je bezplatná.

Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev. Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný: Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička Orezy...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Slavkovská od č.d. 8 po č.d. 22 párne, garáže na ul. Slavkovská: 24. júl 2020 od 08:30 h do 16:30 h

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Zdena Horváthová Arpád Jano Jozef Staško, nar- 1974 Juraj Csiszér Jaroslav Pálfy 2x Miroslav Hřebík Horňák Radoslav Marta Stoklasová Michal Király Ondrej Hudy Martina Zemková Roman Balog Ružena Kapušiová Jana Okresová, nar. 1976 Obyčajné zásielky...

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2020/10501-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Košice, Amfiteáter - úprava NN, SO 02 - elektrické vedenia Amfiteáter". Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Vyvesené: 24.06.2020 Zvesené: 09.07.2020

Stránky