Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Zdroj: SITA

Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 3. časť

Pravidelný pondelkový cyklus o bytoch a bývaní pokračoval v Rádiu Regina Východ dnes tretím dielom rozhovorov. Hosťami redaktora Miroslava Talavaška boli opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter a advokát JUDr. František Svatuška. Dnešná časť sa týkala spoločných priestorov v bytovom dome. Rozprávali sa o tom, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú...

V Košiciach je spustený unikátny koncept zberu šatstva. Pomôže rodinám v núdzi.

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a organizáciou Úsmev ako dar pripravilo pre Košičanov zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude cez organizáciu Úsmev ako dar k dispozícii rodinám v hmotnej núdzi. Pre Košičanky a Košičanov pribúda v meste v úvodnej fáze projektu počas februára 2024 spolu 20 zberných kontajnerov...

Stránky

Oznámenie o začaté stavebného konania verejnou vyhláškou

"Košice-úprava NN, DP - pod Červeným Brehom etapa I". Vyvesené: 28.2.2024 Zvesené: 14.3.2024

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 28.02.2024 trvalý pobyt občanovi: Ľudmila Malčická, nar. 13.08.1968. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.02.2024 Úložná doba: od 28.02.2024 do 17.03.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ladislav Rigo Marcel Šolc Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho...

Stránky