Sčítanie obyvateľstva

V týchto dňoch stále prebieha sčítanie obyvateľov. Ku dnešnému dňu je v MČ Košice - Sever percento sčítania na čísle 48,17 %. Obyvateľ sa sčítava prioritne sám (resp. s pomocou blízkej osoby) vyplnením elektronického sčítacieho formulára https://eso.scitanie.sk/sk . K dispozícii bude do 31. marca 2021. Pripájame informatívne video...

Pozvánka na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2021 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Linka na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby

Na základe Uznesenia vlády SR č. 123 bola Mestskou časťou Košice - Sever zriadená linka na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID - 19, ktorú je možné využiť v pracovné dni od 09.00 do 15.00 hod. na telefónnom čísle 0917 90 90 15.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Miroslav Hŕebík - 2x Martin Porubiak Ladislav Mitro Kamil Bartók Giuseppe Bartoli Tomáš Klenovský Jozef Medvecký Mária Magyarová Jozef Nickler Mikuláš Kozma Mária Jarcová Monika Sčisláková Marek Hegedűs Ing. Tibor Balogh Obyčajné zásielky rok 2021...

Stavebné povolenie MK/A/2021/08067-03/I/GAB

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu " Stavba pre individuálnu rekreáciu, k.ú. Čermeľ, Košice ". Vyvesené: 04.03.2021 Zvesené: 19.03.2021

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Gabriel Hockicko , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého...

Stránky