Čistenie komunikácie pred OC Mier

Prosíme  o dodržiavanie prenosného dopravného značenia pred OC Mier, dňa 23.9.2020 bude prebiehať čistenie komunikácie a realizácia vodorovného dopravného značenia. Mali by pribudnúť aj ďalšie parkovacie miesta.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Ďumbierska č.d. 13, 15: 9. október 2020 od 08:00 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí...

Odborné ošetrenie stromu Pagaštana konského

Správa mestskej zelene v Košiciach má dňa 28.9.2020 objednané ošetrenie Pagaštana konského 1ks na Kisdyho ulici v Košiciach arboristom. Ošetrenie stromu sa bude realizovať na základe odbornej expertízy zdravotného stavu a statickej stability vybraných pagaštanov konských , rastúcich vo dvore na ulici Kisdyho v meste Košice. Štúdia spracovaná Univerzitnou vedecko-technickou spoločnosťou TU vo...

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m X. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Marián Suchodolinský Monika Bulejčíková Marek Scholtz Lenka Drábiková 3x Kristína Ferková MUDr. Pavel Ivanko Viktor Adamec Jozef Staško Eva Damjanová Volodymyr Kozub Obyčajné zásielky rok 2020: Ing. Tibor Balogh - peňažný poukaz Pudleiner...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 23.09.2020 trvalý pobyt občanovi: Lýdia Antalová, nar. 25.10.1978. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 23...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Milan Gally , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu...

Stránky