Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

Podhradová bude dostupnejšia

Dnes 20.02.2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vo veci možnosti vytvorenia novej autobusovej zastávky linky č.12 . Pribudnúť by mala na Gerlachovskej ulici oproti zastávke „Cyklistická“. Týmto sa podstatne skráti vzdialenosť, ktorú musia obyvatelia prejsť po vystúpení zo smeru z centra mesta. Pri návrate z nemocnice či nákupu obyvateľom ubudne dlhý úsek, ktorý museli absolvovať pešo v každom počasí.   

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania č. MK/A/2020/05841-07/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Košice - Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie - úprava NN siete" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 18.02.2020

Zvesené: 04.03.2020 

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Klaudia Adamová

Oznámenie o začatí územného konania č. MK/A/2020/06901-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Košice - okrskové vodomerné šachty" na pozemkoch v katastrálnom území Grunt, Severné Mesto, Nové Ťahanovce a Kavečany.

Vyvesené: 18.02.2020

Zvesené: 04.03.2020 

Stránky