Spomíname na minuloročné Adventné trhy

Tento rok je všetko okolo nás iné a náš život zasiahla pandémia. Práve dnešný deň pred rokom sme otvárali Adventné trhy na námestí Jána Mathého pod názvom " Od Kataríny po Advent ". Pestrým programom nám spríjemnili tento predvianočný čas deti z našich základných škôl, stánky hýrili dobrotami a oblečením.  Svojou vôňou lákal ľudí kotlíkový guláš, ale aj starostovský punč.

 

        

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 10. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2020 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice ...

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 10. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 07.12.2020 / pondelok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 1.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. odstraňovať poruchu na ulici Tomášiková 22 . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mária Rusnáková . Naposledy pobyt: Čárskeho 4, Košice. Daňová exekučná výzva zo dňa 14.10.2020 č.MK/B/2020/052674/00225150/6 je uložená na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v trakte E, 4. poschodie , č. dverí 407 v úradných hodinách v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia. Vyvesené: 01.12.2020 Zvesené: 16.12.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Zdeněk Švancar. Naposledy pobyt: Košice-Sever. Písomnosť č.101838116/2020 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č.139 v úradných hodinách v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr.Pavel Ivanisko. Naposledy pobyt: Košice-Sever. Písomnosť č.10184580/2020 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Železničná 1, Košice v kancelárii č.139 v úradných hodinách v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia.

Stránky