Poslanci

Ing. Milan Baraník

 

Vek:54
Povolanie:stavebný inžinier
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:Spolu, KDH, Sme rodina, SMK-MKP
Funkcia:člen komisie sociálnej, člen komisie rozvoja, člen komisie finančnej
  

 

Ing. Viliam Beňo

 

Vek:57
Povolanie:inžinier - odborný referent  verejného obstarávania
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK-MKP
Funkcia:člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie finančnej
 

 

Ing. Jozef Filipko

jozef.filipko@kosicesever.sk

jozef.filipko@severak.sk

 

Vek:53
Povolanie:kontrolór
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu,SMK- MKP, 
Funkcia:zástupca starostu, člen komisie rozvoja, člen miestnej rady
 

 

Pavol Holečko

 

Vek:38
Povolanie:logistik 
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH,Sme rodina, Spolu,SMK- MKP
Funkcia:člen komisie rozvoja,  člen komisie finančnej

 

Monika Kokošková

 

Vek:41
Povolanie:marketingová manažérka
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP 
Funkcia:členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie kultúry, členka komisie rozvoja, členka miestnej rady.

 

Ing. Ladislav Kuczik

 

Vek:51
Povolanie:ekonóm
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predseda komisie finančnej

 

Bc. Lukáš Novák

 

Vek:28
Povolanie:manažér
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP,
Funkcia:člen komisie rozvoja


 

Ing. Vladimír Puškár

 

Vek:38
Povolanie:obchodný manažér
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predseda komisie sociálnej


Mgr. Martin Rogovský

 

Vek:41
Povolanie:manažér
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidovala za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie sociálnej, člen komisie kultúry, člen miestnej rady

 

Mgr. Mária Sadovská

 

Vek:54
Povolanie:učiteľka
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predsedníčka komisie kultúrnej, členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Ing. Bartolomej Szabó

 

Vek:41
Povolanie:strojný inžinier
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


JUDr. Andreja Takáčová

 

Vek:63
Povolanie:právnička
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:nezávislá kandidátka
Funkcia:predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie rozvoja, členka komisie sociálnej

 

Ing. Mária Tomášová

Vek:56
Povolanie:inžinierka
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predsedníčka komisie rozvoja, členka miestnej rady