Poslanci

Mgr. Alžbeta Konček

alzbeta.koncek@kosicesever.sk

Vek:43
Povolanie:klinický monitor
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:nezávislá kandidátka
Funkcia:predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie rozvoja a životného prostredia, členka komisie finančnej

 

Mgr. Zdenka Košová

zdenka.kosova@kosicesever.sk

Vek:48
Povolanie:kultúrna mediátorka a sociálna pracovníčka
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:nezávislá kandidátka
Funkcia:členka komisie kultúry a podpory komunít, členka komisie sociálnej
 

 

Ing. Jozef Filipko

jozef.filipko@kosicesever.sk

Vek:58
Povolanie:kontrolór
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia:zástupca starostu, člen komisie finančnej
 

 

Mgr. Matej Kundrát

matej.kundrat@kosicesever.sk

Vek:30
Povolanie:IT špecialista
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:nezávislý kandidát
Funkcia:predseda komisie finančnej, člen komisie rozvoja a životného prostredia, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Mgr. Igor Kupec

igor.kupec@kosicesever.sk

Vek:38
Povolanie:grafický dizajnér
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:nezávislý kandidát
Funkcia:predseda komisie kultúry a podpory komunít, člen komisie rozvoja a životného prostredia

 

Bc. Lukáš Novák

lukas.novak@kosicesever.sk

Vek:33
Povolanie:manažér
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia:člen komisie rozvoja a životného prostredia, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie sociálnej

 

Mgr. art. Martin Pavlov, DiS

martin.pavlov@kosicesever.sk

Vek:31
Povolanie:projektant dažďových záhrad
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidovala za:nezávislý kandidát
Funkcia:člen komisie finančnej, člen komisie kultúry a podpory komunít
  
  


Ing. Vladimír Puškár

vladimir.puskar@kosicesever.sk

 

Vek:44
Povolanie:regionálny riaditeľ
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia:predseda komisie sociálnej, člen komisie kultúry a podpory komunít

 

Mgr. Vladimír Vágási

vladimir.vagasi@kosicesever.sk

Vek:61
Povolanie:riaditeľ
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2022 -2026
Kandidoval za:Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia:komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


doc. Ing. Erik Weiss PhD.

erik.weiss@kosicesever.sk

Vek:45
Povolanie:vysokoškolský pedagóg
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:ZA ĽUDÍ
Funkcia:člen komisie finančnej, člen komisie kultúry a podpory komunít, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Ing. Vladimír Žiarný

vladimir.ziarny@kosicesever.sk

Vek:52
Povolanie:vedúci oddelenia investičnej prípravy a výstavby mostov
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2022 - 2026
Kandidoval za:Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, SME RODINA, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, NOVA, Strana rómskej koalície - SRK, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Funkcia:

člen komisie rozvoja a životného prostredia, člen komisie finančnej, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 


 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volebné obdobie 2018 - 2022

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volebné obdobie 2014 - 2018

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volebné obdobie 2010-2014