Poslanci

Ing. Milan Baraník

milan.baranik@kosicesever.sk

Vek:57
Povolanie:stavebný inžinier
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:Spolu, KDH, Sme rodina, SMK-MKP
Funkcia:člen komisie sociálnej, člen komisie rozvoja, člen komisie finančnej
  

 

Ing. Viliam Beňo

viliam.beno@kosicesever.sk

Vek:60
Povolanie:inžinier - odborný referent  verejného obstarávania
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK-MKP
Funkcia:člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie finančnej
 

 

Ing. Jozef Filipko

jozef.filipko@kosicesever.sk

Vek:56
Povolanie:kontrolór
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu,SMK- MKP, 
Funkcia:zástupca starostu, člen komisie rozvoja, člen miestnej rady
 

 

Pavol Holečko

pavol.holecko@kosicesever.sk

Vek:41
Povolanie:logistik 
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH,Sme rodina, Spolu,SMK- MKP
Funkcia:člen komisie rozvoja,  člen komisie finančnej

 

Monika Kokošková

monika.kokoskova@kosicesever.sk

Vek:44
Povolanie:marketingová manažérka
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP 
Funkcia:členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie kultúry, členka komisie rozvoja, členka miestnej rady.

 

Ing. Ladislav Kuczik

ladislav.kuczik@kosicesever.sk

Vek:54
Povolanie:ekonóm
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predseda komisie finančnej

 

Bc. Lukáš Novák

lukas.novak@kosicesever.sk

Vek:31
Povolanie:manažér
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP,
Funkcia:člen komisie rozvoja


 

Ing. Vladimír Puškár

vladimir.puskar@kosicesever.sk

 

Vek:41
Povolanie:biomedicínsky inžinier
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predseda komisie sociálnej


Mgr. Martin Rogovský

martin.rogovsky@kosicesever.sk

Vek:44
Povolanie:manažér
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidovala za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie sociálnej, člen komisie kultúry, člen miestnej rady

 

Mgr. Mária Sadovská

maria.sadovska@kosicesever.sk

Vek:57
Povolanie:učiteľka
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predsedníčka komisie kultúrnej, členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Ing. Bartolomej Szabó

bartolomej.szabo@kosicesever.sk

Vek:44
Povolanie:strojný inžinier
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


JUDr. Andreja Takáčová

andreja.takacova@kosicesever.sk

Vek:65
Povolanie:právnička
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:nezávislá kandidátka
Funkcia:predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie rozvoja, členka komisie sociálnej

 

Ing. Mária Tomášová

maria.tomasova@kosicesever.sk

Vek:59
Povolanie:inžinierka
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2018 - 2022
Kandidoval za:KDH, SaS, Sme rodina, Spolu, SMK- MKP
Funkcia:predsedníčka komisie rozvoja, členka miestnej rady

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volebné obdobie 2014 - 2018

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever volebné obdobie 2010-2014