Poslanci

Ing. Štefan Baláž

stefan.balaz@kosicesever.sk

balaz@mail.t-com.sk

Vek:48
Povolanie:manažér
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:SIEŤ, SMK-MKP, NOVA
Funkcia:Predseda Finančnej komisie, člen Komisie rozvoja.
  

 

Ing. Kosmas Bekiaris

bekiarisk@gmail.com

Vek:47
Povolanie:senior technický špecialista
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:nezávislý kandidát
Funkcia:Predseda Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja.
 

 

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

peter.blistan@kosicesever.sk

Vek:45
Povolanie:vysokoškolský pedagóg
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:SIEŤ, SMK- MKP, NOVA
Funkcia:člen Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja.

 

Ing. Jozef Filipko

jozef.filipko@kosicesever.sk

jozef.filipko@severak.sk

Vek:52
Povolanie:kontrolór
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:SIEŤ, SMK- MKP, NOVA
Funkcia:predseda Komisie rozvoja, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen Miestnej rady.

 

Mgr. Marcel Gibóda

giboda@oan.sk

tel.č.: + 421 940 726 211

Vek:32
Povolanie:politológ
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:nezávislý kandidát
Funkcia:člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Erik Haľko

erik.halko@kosicesever.sk

Vek:43
Povolanie:manažér
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:SIEŤ, SMK- MKP, NOVA
Funkcia:Zástupca starostu, člen Komisie kultúry, člen Finančnej komisie, člen Komisie rozvoja, člen Miestnej rady.


 

prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.

peter.kalanin@kosicesever.sk

Vek:48
Povolanie:lekár
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:KDH
Funkcia:Predseda Komisie sociálnej, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen Miestnej rady.

 

MVDr. Dagmar Kažimírová

d.kazimirova@gmail.com

tel. č.: +421 905 702 651

Vek:51
Povolanie:učiteľka
Volebný obvod:1
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidovala za:nezávislá kandidátka
Funkcia:členka Komisie sociálnej, členka Komisie kultúry, členka Komisie rozvoja.


 

Ing. Štefan Kertés

stefan.kertes@kosicesever.sk

stevok@netkosice.sk

Vek:46
Povolanie:záchranár
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:SMER -SD
Funkcia:člen Komisie sociálnej, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.


 

Ing. Jaroslav Polaček

polacek@oan.sk

tel.č.: +421 902 731 621

Vek:41
Povolanie:manažér, predseda PRE KOŠICE SEVER o.z.
Volebný obvod:2
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:nezávislý kandidát
Funkcia:člen Finančnej komisie.


 

Anton Švajlen

anton.svajlen@kosicesever.sk

anton.svajlen@zoznam.sk

Vek:52
Povolanie:fleet manager
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:nezávislý kandidát
Funkcia:člen Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja.

 

Mgr. Pavol Železník

pazeleznik@gmail.com

Povolanie: 
Volebný obvod:3
Funkčné obdobie:2014 - 2018
Kandidoval za:Kresťanskodemokratické hnutie
  

 

Ing. Tomáš Kišiday

kisiday@spseke.sk

Povolanie:učiteľ
Volebný obvod1
Funkčné obdobie2014 - 2018
Kandidoval za:Nezávislý kandidát
Funkcia:člen Komisie kultúry, člen Komisie rozvoja