Komisie miestneho zastupiteľstva

 

Miestne zastupiteľstvo si pre volebné obdobie 2022 - 2026 zriadilo nasledovné komisie:

Komisia finančná:

Predseda komisie: Bc. Matej Kundrát

Členovia komisie z radov poslancov: Doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Mgr. art. Martin Pavlov, DiS., Mgr. Alžbeta Konček, Ing. Vladimír Žiarný, Ing. Jozef Filipko

Členovia komisie z radov neposlancov: Ing. Richard Anne, Ing. Vladimír Girman, PhD., PhDr. Pavol Mutafov, Ing. Ladislav Kuczik

 

Komisia sociálna:

Predseda komisie: Ing. Vladimír Puškár

Členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Zdenka Košová, Mgr. art. Martin Pavlov, DiS., Bc. Lukáš Novák

Členovia komisie z radov neposlancov: Ing. Eva Bombarová, Ing. Milan Baránik, MUDr. Peter Horváth, Mgr. Lucia Remáčová, Mgr. Martina Gazdíková

 

Komisia kultúry a podpory komunít:

Predseda komisie: Mgr. Igor Kupec

Členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Zdenka Košová, Mg. Art. Martin Pavlov, DiS., Doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Ing. Vladimír Puškár

Členovia komisie z radov neposlancov: Magdaléna Harčariková, Mgr. Zuzana Jarošová, Mgr. Ivana Skoumalová, PhD., Martina López Silman Hyllová, Ing. Andrea Brocková, Mgr. Martin Farkašovský, Kristián Jakub Novák, Ing. Roksolana Ščuroková, PhD., Ing. Kosmas Bekiaris

 

Komisia  rozvoja a životného prostredia:

Predseda komisie: Mgr. Art. Martin Pavlov, DiS.

Členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Alžbeta Konček, Mgr. Igor Kupec, Bc. Matej Kundrát, Ing. Vladimír Žiarný, Bc. Lukáš Novák

Členovia komisie z radov neposlancov: Ing. Slavomír Kožár, Bc., Vladimír Klačko, Mgr. Viktor Frischer, Ing. Arch. Pavol Meszáros, PhD., Mgr. Andrej Belák, PhD., Ing. Zuzana Čarnogurská, Ing. Michal Burák, Ing. Matúš Konček, Ing. Milan Baránik, Ing. Arch. Kristína Kristiánová, Mgr. Martin Rogovský

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

Predseda komisie: Mgr. Alžbeta Konček

Členovia komisie z radov poslancov: Doc. Ing. Erik Weiss, PhD., Bc. Matej Kundrát, Mgr. Vladimír Vágási, Bc. Lukáš Novák, Ing. Vladimír Žiarný

 

Zasadnutie 11.4.2024: Pozvánka na zasadnutie 11.4.2024

 

Zasadnutie 12.3.2024: Pozvánka na zasadnutie 12.3.2024

                                    Uznesenia zo zasadnutia 12.3.2024

Zasadnutie 13.12.2023: Pozvánka na zasadnutie 13.12.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 13.12.2023

Zasadnutie 09.11.2023: Pozvánka na zasadnutie 09.11.2023

                                      Uznesenia na zasadnutia 09.11.2023

Zasadnutie 05.09.2023: Pozvánka na zasadnutie 05.09.2023

 

Zasadnutie 14.06.2023: Pozvánka na zasadnutie 14.06.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 14.06.2023

Zasadnutie 24.4.2023: Pozvánka na zasadnutie 24.4.2023

                                     Uznesenia zo zasadnutia 24.4.2023

Zasadnutie 15.03.2023: Pozvánka na zasadnutie 15.3.2023

                                       Uznesenia zo zasadnutia 15.3.2023

Zasadnutie 14.09.2022: Pozvánka na zasadnutie 14.09.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 14.09.2022

Zasadnutie 22.06.2022: Pozvánka na zasadnutie 22.06.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 22.06.2022

Zasadnutie 25.04.2022: Pozvánka na zasadnutie 25.04.2022

                                       Uznesenie zo zasadnutia 25.04.2022

Zasadnutie 15.02.2022: Pozvánka na zasadnutie 15.02.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 15.02.2022

Zasadnutie 13.12.2021: Pozvánka na zasadnutie 13.12.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 13.12.2021

Zasadnutie 20.09.2021: Pozvánka na zasadnutie 20.09.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 20.09.2021

Zasadnutie 23.06.2021: Pozvánka na zasadnutie 23.06.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 23.06.2021

Zasadnutie 15.05.2021: Pozvánka na zasadnutie 25.05.2021

                                      Uznesenia zo zasadnutia 25.05.2021

Zasadnutie 08.03.2021: Pozvánka na zasadnutie 08.03.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 08.03.2021

Zasadnutie 7.12.2020: Pozvánka na zasadnutie 7.12.2020
                                     Uznesenia zo zasadnutia 7.12.2020

Zasadnutie 17.09.2020: Pozvánka na zasadnutie 17.09.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 17.09.2020

Zasadnutie 23.06.2020: Pozvánka na zasadnutie 23.06.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 23.06.2020

Zasadnutie 19.05.2020: Pozvánka na zasadnutie 19.05.2020

                                       Uznesenia zo zasadnutia 19.05.2020

Zasadnutie 17.02.2020: Pozvánka na zasadnutie 17.02.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 17.02.2020

Zasadnutie 09.12.2019: Pozvánka na zasadnutie 09.12.2019
                                       Uznesenia zo zasadnutia 09.12.2019

Zasadnutie 11.09.2019: Pozvánka na zasadnutie 11.09.2019

 

Zasadnutie 10.06.2019: Pozvánka na zasadnutie 10.06.2019
                                       Uznesenia zo zasadnutia 10.06.2019

Zasadnutie 17.04.2019: Pozvánka na zasadnutie 17.04.2019

                                       Uznesenia zo zasadnutia 17.04.2019

Zasadnutie 20.02.2019: Pozvánka na zasadnutie 20.02.2019

                                       Uznesenia zo zasadnutia 20.02.2019

Zasadnutie 05.09.2018: Pozvánka na zasadnutie 05.09.2018

                                      Uznesenie zo zasadnutia 05.09.2018

Zasadnutie 23.05.2018: Pozvánka na zasadnuitie 23.05.2018

                                       Uznesenie zo zasadnutia 23.05.2018

Zasadnutie 14.02.2018: Pozvánka na zasadnutie 14.02.2018

                                      Uznesenie zo zasadnutia 14.02.2018

Zasadnutie 29.11.2017: Pozvánka na zasadnutie 29.11.2017

                                         Uznesenie zo zasadnutia 29.11.2017

Zasadnutie 13.09.2017: Pozvánka na zasadnutie 13.09.2017

                                          Uznesenie zo zasadnutia 13.09.2017

Zasadnutie 24.05.2017: Pozvánka na zasadnutie 24.05.2017

                                            Uznesenia zo zasadnutia 24.05.2017

Zasadnutie 05.04.2017: Pozvánka na zasadnutie 05.04.2017

                                            Uznesenia zo zasadnutia 05.04.2017

Zasadnutie 30.11.2016: Pozvánka na zasadnutie 30.11.2016

                                            Uznesenia zo zasadnutia 30.11.2016

Zasadnutie  21.11.2016: Pozvánka na zasadnutie 21.11.2016

                                             Uznesenia zo zasadnutia 21.11.2016

Zasadnutie  12.09.2016: Pozvánka na zasadnutie 12.9.2016

                                             Uznesenia zo zasadnutia 12.9.2016

Zasadnutie 07.06.2016: Pozvánka na zasadnutie 07.06.2016

                                       Uznesenia zo zasadnutia 07.06.2016

Zasadnutie 16.03.2016: Pozvánka na zasadnutie 16.03.2016

                                             Uznesenia zo zasadnutia 16.3.2016

Zasadnutie 24.02.2016: Pozvánka na zasadnutie 24.02.2016

                                             Uznesenie zo zasadnutia 24.02.2016

Pokračovanie zasadnutia 8.12.2015: Pozvánka na zasadnutie 8.12.2015

                                                   Uznesenia zo zasadnutia 8.12.2015

Zasadnutie 24.11.2015: Pozvánka na zasadnutie 24.11.2015

                                            1. zmena Programového rozpočtu 2015 textová časť

                                            1. zmena Programového rozpočtu 2015 tabuľková časť

                                            Uznesenia zo zasadnutia 24.11.2015

 

 

 

 

Zasadnutie 13.3.2024: Pozvánka na zasadnutie 13.3.2024

                                    Uznesenia zo zasadnutia 13.3.2024

Zasadnutie 06.12.2023: Pozvánka na zasadnutie 06.12.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 06.12.2023

Zasadnutie 06.09.2023: Pozvánka na zasadnutie 06.09.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 06.09.2023

Zasadnutie 07.06.2023: Pozvánka na zasadnutie 07.06.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 07.06.2023

Zasadnutie 02.05.2023: Pozvánka na zasadnutie 02.05.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 02.05.2023

Zasadnutie 16.03.2023: Pozvánka na zasadnutie 16.03.2023

                                       Uznesenia zo zasadnutia 16.03.2023

Zasadnutie 19.09.2022: Pozvánka na zasadnutie 19.09.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 19.09.2022

Zasadnutie 13.06.2022: Pozvánka na zasadnutie 13.06.2022

                                      Uznesenia zo zasadnutia 13.06.2022

Zasadnutie 21.04.2022: Pozvánka na zasadnutie 21.04.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 21.04.2022

Zasadnutie 16.02.2022: Pozvánka na zasadnutie 16.02.2022

                                      Uznesenia zo zasadnutia 16.02.2022

Zasadnutie 15.12.2021: Pozvánka na zasadnutie 15.12.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 15.12.2021

Zasadnutie 13.09.2021: Pozvánka na zasadnutie 13.09.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 13.09.2021

Zasadnutie 26.05.2021: Pozvánka na zasadnutie 26.05.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 26.05.2021

Zasadnutie 10.03.2021: Pozvánka na zasadnutie 10.03.2021

                                      Uznesenia zo zasadnutia 10.03.2021

Zasadnutie 09.12.2020: Pozvánka na zasadnutie 09.12.2020

                                       Uznesenia zo zasadnutia 09.12.2020

Zasadnutie 23.09.2020: Pozvánka na zasadnutie 23.09.2020

                                       Uznesenie zo zasadnutia 23.09.2020

Zasadnutie 22.06.2020: Pozvánka na zasadnutie 22.06.2020

                                       Uznesenia zo zasadnutia 22.06.2020

Zasadnutie 18.05.2020: Pozvánka na zasadnutie 18.05.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 18.05.2020

Zasadnutie 10.02.2020: Pozvánka na zasadnutie 10.02.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 10.02.2020

Zasadnutie 14.11.2019: Pozvánka na zasadnutie 14.11.2019

                                      Uznesenia zo zasadnutia 14.11.2019

Zasadnutie 16.09.2019: Pozvánka na zasadnutie 16.09.2019

                                       Uznesenia zo zasadnutia 16.09.2019

Zasadnutie 13.06.2019: Pozvánka na zasadnutie 13.06.2019

                                       Uznesenia zo zasadnutia 13.06.2019

Zasadnutie 24.04.2019: Pozvánka na zasadnutie 24.04.2019

                                       Uznesenia zo zasadnutia 24.04.2019

Zasadnutie 11.02.2019: Pozvánka na zasadnutie 11.02.2019
                                      Uznesenia zo zasadnutia 11.02.2019

Zasadnutie 03.09.2018: Pozvánka na zasadnutie 03.09.2018

                                      Uznesenie zo zasadnutia 03.09.2018

Zasadnutie 22.05.2018: Pozvánka na zasadnutie 22.05.2018

                                       Uznesenie zo zasadnutia 22.05.2018

Zasadnutie 19.04.2018: Pozvánka na zasadnutie 19.04.2018

                                           Uznesenie zo zasadnutia 19.04.2018

Zasadnutie 19.02.2018: Pozvánka na zasadnutie 19.02.2018
 
                                           Uznesenia zo zasadnutia 19.02.2018

Zasadnutie 08.11.2017: Pozvánka na zasadnutie 08.11.2017
 
                                          Uznesenia zo zasadnutia 08.11.2017

Zasadnutie 11.09.2017: Pozvánka na zasadnutie 11.09.2017
 
                                          Uznesenia zo zasadnutia 11.09.2017                 

Zasadnutie 03.04.2017: Pozvánka na zasadnutie 03.04.2017
                                           Uznesenia zo zasadnutia 03.04.2017

Zasadnutie 14.11.2016: Pozvánka na zasadnutie 14.11.2016
                                           Uznesenia zo zasadnutia 14.11.2016

Zasadnutie 07.09.2016: Pozvánka na zasadnutie 07.09.2016
                                           Uznesenia zo zasadnutia 07.09.2016

Zasadnutie 08.06.2016: Pozvánka na zasadnutie 08.06.2016
                                           Uznesenia zo zasadnutia 08.06.2016

Zasadnutie 26.04.2016: Pozvánka na zasadnutie 26.04.2016
                                           Uznesenia zo zasadnutia 26.04.2016       

Zasadnutie 2.12.2015: Pozvánka na zasadnutie 2.12.2015
                                         Uznesenia zo zasadnutia 02.12.2015

                                          

 

Zasadnutie 11.3.2024: Pozvánka na zasadnutie 11.3.2024

                                    Uznesenia zo zasadnutia 11.3.2024

Zasadnutie 05.12.2023: Pozvánka na zasadnutie 05.12.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 5.12.2023

Zasadnutie 07.09.2023: Pozvánka na zasadnutie 07.09.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 07.09.2023

Zasadnutie 08.06.2023: Pozvánka na zasadnutie 08.06.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 08.06.2023

Zasadnutie 26.04.2023: Pozvánka na zasadnutie 26.04.2023

                                      Uznesenie zo zasadnutia 26.04.2023

Zasadnutie 13.03.2023: Pozvánka na zasadnutie 13.03.2023

                                       Uznesenia zo zasadnutia 13.03.2023

Zasadnutie 13.09.2022: Pozvánka na zasadnutie 13.09.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 13.09.2022

Zasadnutie 14.06.2022: Pozvánka na zasadnutie 14.06.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 14.06.2022

Zasadnutie 20.04.2022: Pozvánka na zasadnutie 20.04.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 20.04.2022

Zasadnutie 14.02.2022: Pozvánka na zasadnutie 14.02.2022

Zasadnutie 14.12.2021: Pozvánka na zasadnutie 14.12.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 14.12.2021

Zasadnutie 16.09.2021: Pozvánka na zasadnutie 16.09.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 16.09.2021

Zasadnutie 27.05.2021: Pozvánka na zasadnutie 27.05.2021

                                      Uznesenia zo zasadnutia 27.05.2021

Zasadnutie 8.12.2020: Pozvánka na zasadnutie 8.12.2020

                                    Uznesenia zo zasadnutia 8.12.2020

Zasadnutie 21.09.2020: Pozvánka na zasadnutie 21.09.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 21.09.2020

Zasadnutie 18.06.2020: Pozvánka na zasadnutie 18.06.2020

Zasadnutie 15.05.2020: Pozvánka na zasadnutie 15.05.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 15.05.2020

Zasadnutie 13.02.2020: Pozvánka na zasadnutie 13.02.2020

                                       Uznesenia zo zasadnutia 13.02.2020

Zasadnutie 03.12.2019: Pozvánka na zasadnutie 03.12.2019
                                       Uznesenia zo zasadnutia 03.12.2019

Zasadnutie 12.09.2019: Pozvánka na zasadnutie 12.09.2019
                                       Uznesenia zo zasadnutia 12.09.2019

Zasadnutie 11.06.2019: Pozvánka na zasadnutie 11.06.2019

Zasadnutie 15.04.2019: Pozvánka na zasadnutie 15.04.2019
                                       Uznesenia zo zasadnutia 15.04.2019

Zasadnutie 13.02.2019: Pozvánka na zasadnutie 13.02.2019
                                      Uznesenia zo zasadnutia 13.02.2019

Zasadnutie 24.04.2018: Pozvánka na zasadnutie 24.04.2018

                                       Uznesenie zo zasadnutia 24.04.2018

Zasadnutie 21.02.2018: Pozvánka na zasadnutie 21.02.2018

                                       Uznesenia zo zasadnutia 21.02.2018

Zasadnutie 28.11.2017: Pozvánka na zasadnutie 28.11.2017

                                       Uznesenie zo zasadnutia 28.11.2017

Zasadnutie 13.6.2017: Pozvánka na zasadnutie 13.6.2017

                                         Uznesenia zo zasadnutia 13.6.2017

Zasadnutie 28.03.2017: Pozvánka na zasadnutie 28.03.2017

                                            Uznesenia zo zasadnutia 28.03.2017 

Zasadnutie 29.11.2016: Pozvánka na zasadnutie 29.11.2016

                                       Uznesenia zo zasadnutia 29.11.2016

Zasadnutie 8.9.2016: Pozvánka na zasadnutie 8.9.2016

                                   Uznesenia zo zasadnutia 8.9.2016 

Zasadnutie 6.6.2016:  Pozvánka na zasadnutie 6.6.2016

                                    Uznesenia zo zasadnutia 6.6.2016

Zasadnutie 17.3.2016: Pozvánka na zasadnutie 17.3.2016

Zasadnutie 9.12.2015: Pozvánka na zasadnutie 9.12.2015

                                     Uznesenia zo zasadnutia 9.12.2015

Zasadnutie 14.3.2024: Pozvánka na zasadnutie 14.3.2024

                                    Uznesenia zo zasadnutia 14.3.2024

Zasadnutie 18.12.2023 Pozvánka na zasadnutie 18.12.2023

                                     Uznesenia zo zasadnutia 18.12.2023

Zasadnutie 09.11.2023 Pozvánka na zasadnutie 09.11.2023

                                     Uznesenia zo zasadnutia 09.11.2023

Zasadnutie 08.09.2023: Pozvánka na zasadnutie 08.09.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 08.09.2023

Zasadnutie 15.06.2023: Pozvánka na zasadnutia 15.06.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 15.06.2023

Zasadnutie 04.05.2023: Pozvánka na zasadnutia 04.05.2023

                                      Uznesenia zo zasadnutia 04.05.2023

Zasadnutie 06.03.2023: Pozvánka na zasadnutia 06.03.2023

                                       Uznesenia zo zasadnutia 06.03.2023

Zasadnutie 22.09.2022: Pozvánka na zasadnutia 22.09.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 22.09.2022

Zasadnutie 21.06.2022: Pozvánka na zasadnutie 21.06.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 21.06.2022

Zasadnutie 17.02.2022: Pozvánka na zasadnutie 17.02.2022

                                       Uznesenia zo zasadnutia 17.02.2022

Zasadnutie 17.12.2021: Pozvánka na zasadnutie 17.12.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 17.12.2021

Zasadnutie 23.09.2021: Pozvánka na zasadnutie 23.09.2021

                                      Uznesenia zo zasadnutia 23.09.2021

Zasadnutie 24.06.2021: Pozvánka na zasadnutie 24.06.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 24.06.2021

Zasadnutie 03.06.2021: Pozvánka na zasadnutie 03.06.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 03.06.2021

Zasadnutie 11.03.2021: Pozvánka na zasadnutie 11.03.2021

                                       Uznesenia zo zasadnutia 11.03.2021

Zasadnutie 11.12.2020: Pozvánka na zasadnutie 11.12.2020

                                       Uznesenia zo zasadnutia 11.12.2020

Zasadnutie 24.09.2020: Pozvánka na zasadnutie 24.09.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 24.09.2020

Zasadnutie 24.06.2020: Pozvánka na zasadnutie 24.06.2020
                                       Uznesenia zo zasadnutia 24.06.2020

Zasadnutie 20.05.2020: Pozvánka na zasadnutie 20.05.2020

                                       Uznesenia zo zasadnutia 20.05.2020

Zasadnutie 19.02.2020: Pozvánka na zasadnutie 19.02.2020

                                      Uznesenia zo zasadnutia 19.02.2020

Zasadnutie 11.12.2019: Pozvánka na zasadnutie 11.12.2019

                                      Uznesenia zo zasadnutia 11.12.2019

Zasadnutie 17.09.2019: Pozvánka na zasadnutie 17.09.2019
                                       Uznesenia zo zasadnutia 17.09.2019

Zasadnutie 17.06.2019: Pozvánka na zasadnutie 17.06.2019

                                       Uznesenia zo zasadnutia 17.06.2019

Zasadnutie 25.04.2019: Pozvánka na zasadnutie 25.04.2019

                                      Uznesenia zo zasadnutia 25.04.2019

Zasadnutie 21.02.2019: Pozvánka na zasadnutie 21.02.2019

                                     Uznesenia zo zasadnutia 21.02.2019

Zasadnutie 21.05.2018: Pozvánka na zasadnutie 21.05.2018

                                       Uznesenie zo zasadnutia 21.5.2018

Zasadnutie 05.12.2017: Pozvánka na zasadnutie 05.12.2017

                                       Uznesenie zo zasadnutia 05.12.2017

Zasadnutia 12.9.2017: Pozvánka na zasadnutie 12.9.2017

                                     Uznesenie zo zasadnutia 12.9.2017

Zasadnutie 12.6.2017: Pozvánka na zasadnutie 12.6.2017

                                        Uznesenie zo zasadnutia 12.06.2017

Zasadnutie 07.12.2016:Pozvánka na zasadnutie 07.12.2016

                                      Uznesenia zo zasadnutia 07.12.2016

Zasadnutie 06.09.2016: Pozvánka na zasadnutie 05.09.2016

Zasadnutie 14.06.2016:  Pozvánka na zasadnutie 14.06.2016

                                             Uznesenia zo zasadnutia 14.06.2016

Zasadnutie 02.02.2016: Uznesenia zo zasadnutia 02.02.2016

                                            Pozvánka na zasadnutie 02.02.2016

                                            Dodatok k Návrhu PR na rok 2016

Zasadnutie 23.11.2015:  Pozvánka na zasadnutie 23.11.2015

                                            1. zmena Programového rozpočtu 2015 textová časť

                                            1. zmena Programového rozpočtu 2015 tabuľková časť

                                            Uznesenia zo zasadnutia 23.11.2015

Zasadnutie 14.12.2015:  Pozvánka na zasadnutie 14.12.2015

                                            2. zmena Programového rozpočtu 2015 textová časť

                                            2. zmena Programového rozpočtu 2015 tabuľková časť