Harmonogram poslaneckých dní

 

Vážení občania, milí Severania,

stretnutia  s Vami na rôznych miestach mestskej časti nám priniesli veľa poznatkov a podnetov. Poslanecké dni sa budú konať v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach (budova amfiteátra).

 Termín poslaneckých dní bude každú stredu od 16.00 do 17.00 h. (okrem dní voľna a štátnych sviatkov).

 Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK)  MÚ MČ Košice – Sever na prízemí budovy.

 Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci

Občania môžu využiť linku Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.

tel. č055/ 63 247 73

info@kosicesever.sk

 

Vaši poslanci