Harmonogram poslaneckých dní

HARMONOGRAM POSLANECKÝCH DNÍ OD MÁJA 2019

DÁTUMMIESTO
  6. máj 2019 o 16:00 h.

 Park Komenského pri Kembriždi / ZRUŠENÉ z dôvodu
 nepriaznivého počasia

  3. jún 2019 o 16:00 h.

 OC Merkur pri samoobsluhe

  1. júl 2019 o 16:00 h.

 Námestie Jána Mathého pri samoobsluhe

  5. august 2019 o 16:00 h.

 Horný Bankov - Minigolfové ihrisko

  2. september 2019 o 16:00 h.      

 OD Beta pri samoobsluhe

  7. október 2019 o 16:00 h.

 Kalvária za kostolom pri ihrisku

  4. november 2019 o 16:00 h.

 Sídlisko Podhradová pri samoobsluhe

  2. december 2019 (čas         upresníme)

 Crow aréna