Odstávky energií

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 17.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slovenskej jednoty 1, Slovenskej jednoty, Czambelova, Chalupkova, Bocatiova, časť ulice Komenského v čase od 08.00 hod do 13:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 16.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slovenskej jednoty 1. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 14.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spokočnosť a.s odstraňovať poruchu vody na ulici Ťahanovské riadky 3. Predpokladaný čas začatia a ukkončenia prác je od 08:00 hod. do 14:00 hod. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 11.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tomášiková 29 . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 1.12.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. odstraňovať poruchu na ulici Tomášiková 22 . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 30.11.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slávkovská 44 . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Sládkovičova č.d. 36: 10. november 2020 od 08:10 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s...

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 02.11.2020 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Cesta pod Hradovou 28 . Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Oznam o rekonštrukcii plynovodov

Oznamujeme občanom, že v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, bude prebiehať rekonštrukcia plynovodov. Miesto: ul. Račí potok, Na Šajbe Plánovaný termín začatia prác: 16.03.2020 Plánované dokončenie prác: 30.10.2020

Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 19.10.2020 (pondelok) bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Kavečianska cesta 54 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

Stránky