Odstávky energií

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 09.10.2023 od 08:10 hod. do 16:30 hod. V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 06.10.2023 od 08:10 hod. do 16:30 hod.- Heydukova, Moravská, Svornosti, Záborského a Ťahanovské riadky. V prílohe sú uvedené čísla elektromerov,...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 29.09.2023 od 08:20 hod. do 16:30 hod.- Suchodolinská, Kavečianska cesta a Čermeľská cesta V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude...

Odstránenie poruchy vody

Dňa 14.8.2023 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Svornosti 14.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 08.08.2023 od 8:30 do 14:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Potočná 9-18, Dobšinského 3,5,6 . Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Potočná 19 .

Odstránenie poruchy vody

Dňa 31.07.2023 od 8:30 do 14:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Junácka. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Junácka 4.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 25.07.2023 od 8:00 do 15:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Družstevná. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Družstevná 3.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 24.07.2023 od 8:00 do 15:00 hod. bude VVS a.s. odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí v Košiciach – mestská časť Sever – na uliciach Družstevná a Tolstého. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Družstevná 3.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 30.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Moravská 1-33 v čase od 08:00 do 15:00 hod. Odstraňovanie poruchy bude prebiehať na adrese Moravská 22.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 29.06.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slovenská 18 a Vodárenská . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

Stránky