Plánované prerušenie distribúcie elektriny- 06.05.2024 a 07.05.2024

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne

06.05.2024 od 08:20 hod. do 18:00 hod.- Hrbová, Hurbanova, Malinová, Potočná, Slovenského 1873/20, Urbánkova, Višňová, Vnútprný červený breh, Vonkajší červený breh, Záhradná 22, Žľaby

07.05.2024 od 08:20 hod. do 18:00 hod- Dobšinského 3, Hurbanová, Jahodová, Lesná, Potočná, Tŕňová, Urbánková, Višňová, Vnútorný červený breh, Vonkajší červený breh, Záhradná