Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Memoriál Emila Čarnokyho

2. ročník stolnotenisovej súťaže, ktorú sme na počesť nášho zosnulého člena a vedúceho stolnotenisového krúžku nazvali Memoriál Emila Čarnokyho sa v našich priestoroch odohrával v dňoch 18.5.- 31.5.2018. Boje to boli tvrdé, ale férové. Žien bolo viac, preto mali dve kategórie a súťažiaci si zahrali aj zmiešanú štvorhru. V kategórii žien – aktívnych športovkýň zlato vybojovala Viera Ličková, striebro Ružena Repaská a bronz Soňa Gergeľová. Ženy amatérky sa tiež nedali zahanbiť a statočne bojovali.

Spoznávali sme Sever

Viac ako 120 seniorov z mimoseverských mestských častí sa dňa 23.5.2018 zúčastnilo veľkej kultúrnej akcie zameranej na spoznávanie krás našej mestskej časti. Zmyslom tohto celodenného podujatia bolo ukázať dôležité historické a kultúrne ustanovizne, ktoré tu máme a bližšie ich predstaviť všetkým kultúrychtivým seniorom. Prehliadku sme v krásnom slnečnom počasí začali Botanickou záhradou, kde prítomných seniorov privítal starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a odborne sa nám venoval vedúci odd. dekoratívnej flóry Ing. Robert Gregorek PhD.

Ďakujeme

Dovoľte nám úprimne sa poďakovať Ing. Robertovi Gregorekovi PhD., vedúcemu odd. dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Košice za jeho milé slová na privítanie na akcii „Poznávame MČ Košice – Sever. Rovnako ďakujeme riaditeľovi Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach Ing. Petrovi Orsághovi, ktorý pútavo a s láskou priblížil históriu a súčasnosť tejto školy. Naša vďaka patrí aj Milanovi Kolcunovi za zasvätený výklad o histórii Kalvárie. Aj vďaka nim sa akcia podarila a preto im patrí naše veľké a úprimne ďakujeme.

 

 

Naši seniori na športových hrách JDS

Dňa 18.05.2018 sa v priestoroch Kultúrno-športového areálu konali Športové hry seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska Košice-mesto, ktoré sa uskutočnili pod vedením predsedníčky Okresnej organizácie JDS Márie Žofčákovej. Náš Severan tam mal svoje zastúpenie a neboli sme len do počtu. Desaťčlennému družstvu sa podarilo získať vo štyroch disciplínach 9  medailí. V basketbale zlato vyhrala Viera Kolníková, v disciplíne Kop do bránky vykopala zlato Soňa Gergeľová. V Hode na cieľ sme tiež dosiahli najvyššie ocenenie zásluhou Ruženy Repaskej a tiež bronz zásluhou Viery Kolníkovej.

Máme zlato, striebro aj bronz

Naši seniori sa dňa 19.05.2018 zúčastnili športového zápolenia na jubilejnom XX. ročníku Športového dňa národnostných menšín, kde boli pozvaní všetci športuchtiví záujemcovia bez rozdielu národnosti a veku. Za seniorov z nášho klubu Severan, v silnej konkurencii v disciplíne stolný tenis vybojovala po urputnom boji zlato naša Ruženka Repaská. Cudzím sme nenechali ani bronz, ten vybojovala Soňa Gergeľová. Do série troch kovov nám chýbalo len striebro a to pre náš klub zabezpečila tiež Soňa Gergeľová, len si vybrala inú disciplínu, šípky.

Máme novú predsedníčku Rady seniorov

Dňa 23.4.2018 sa v priestoroch KSC konali voľby do samosprávy senior klubu Severan. Volieb sa zúčastnilo 66 členov klubu a do samosprávy boli právoplatne zvolení títo kandidáti: Ing. Soňa Gergeľová, Ing. Ivan Moravitz, Ing. František Hlaváček, Viera Kolníková a Štefan Tauber.  Predsedníčkou Rady seniorov na Severe sa stala Ing. Soňa Gergeľová. Novozvolenej Rade seniorov blahoželáme ku zvoleniu a želáme všetkým jej členom veľa chuti do práce.

Vyhrali sme nad Západom

V petangovej mestskej dôchodcovskej lige, do ktorej sa naši seniori prihlásili ako do novinky, sa nám hneď zadarilo. Dňa 12.4.2018 si naši seniori zmerali sily so seniormi z MČ Košice – Západ v kategórii mužov a v kategórii žien. Naši muži v zložení I. Moravitz, F. Hlaváček a L. Odry vyhrali nad seniormi z MČ Košice – Západ 7:1. Seniorky zo Severu v zložení A. Lohayová, S. Gergeľová a A. Klubertová podobne 7:1. Milí naši športovci zo Severu, patrí vám naša veľká vďaka a uznanie.

Máme druhé miesto v speve

Dňa 8.5.2018 sa v rámci podujatia “Dni mesta Košice” konala aj spevácka súťaž seniorov. V kategórii Duo si členky nášho Kultúrno - spoločenského centra A. Szczureková a A. Kováčová vyspievali svojím hlasom druhé miesto. Sme na naše členky hrdí a rovnako im patrí vďaka za reprezentáciu MČ Košice – Sever. Dievčatá, ďakujeme!

 

Rodina Gergeľová zabodovala

Dňa 8.5.2018, sa konalo v športovo – zábavnom areáli na Alejovej ul. v Košiciach športové podujatie nazvané “Šport troch generácií” ako jedno zo záverečných podujatí Dňa mesta Košic. Do zápolenia sa zapojili aj dve trojgeneračné družstva za KSC Sever a to rodina Rendešová a Gergeľová. Medzi 18 – timi trojgeneračnými družstvami (starý rodič, rodič a dieťa) zabodovala rodina Gergeľová, ktorá v discipline hod šipkami získala 2. miesto a v petangu 3. miesto. Obom rodinám vyslovujeme veľku vďaku za reprezentáciu našej MČ a nášho klubu a rodine Gergeľovej zo srdca blahoželáme.

Výstava prác detí

Priestor Kultúrno – spoločenského centra poslúžil opäť dobrej veci. V našich priestoroch sme pri príležitosti prichádzajúcich sviatkov jari vystavili dňa 26.3.2018 práce detí zo ŠZŠ Odborárska na Severe. Témou boli Veľkonočné sviatky – maľované aj inak zdobené kraslice, zajace, korbáče a rôzne iné umelecké predmety. Všetko vlastná tvorba! Výrobky boli naozaj vydarené, všetky decká si zaslúžia pochvalu. Výstava bola predajná a tak si aj niektoré z ich výtvorov zakúpili. Skrášlia nám príbytok, pripomenú tieto krásne sviatky a aj deťom pomôže, keď vidia, že ich námaha má odozvu.

Stránky