Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Posedenie s vedúcimi krúžkov

Posledný júnový týždeň je tradične časom, kedy v Kultúrno-spoločenskom centre uzatvárame krúžky, ktoré začnú opäť v septembri. Pri tejto príležitosti sme si s vedúcimi jednotlivých krúžkov dňa 3.7.2018 od 13,30 hod. posedeli pri koláčiku, káve a malej pozornosti. Sme našim vedúcim naozaj vďační a ceníme si, že si popri iných aktivitách nájdu čas aj na vedenie krúžkov počas celého roka. Veď aj vďaka ich práci a zanieteniu chodia naši seniori radi a pravidelne do nášho centra. Ešte raz, veľká vďaka!  

Zmena miesta poslaneckých dní

Oznamujeme obyvateľom MČ Košice – Sever, že počas letných mesiacov sa budú poslanecké dni konať v termíne od 9.7.2018 do 31.8.2018 v zasadačke MÚ na Festivalovom nám. 2 v Košiciach v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

Za pochopenie ďakujeme. 

V Športe bez bariér máme striebro

Dňa 11.06.2018 sa členovia nášho klubu seniorov Severan zúčastnili športovej akcie organizovanej Radou seniorov mesta Košice nazvanej Šport bez bariér. Ako už názov napovedá, ide o športové zápolenie špeciálne určené pre zdravotne znevýhodnených občanov a seniorov. Súťaž bola primeraná fyzickým možnostiam súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: kop futbalovou loptou do bránky, petang, šípky, stolný tenis a hod na cieľ. Za Severan sa športového zápolenia zúčastnili Marta Bartková, Alena Dubinová a Juraj Kassay. A naprázdno sme neobišli.

Seniorská severská miniolympiáda

Tretí júnový týždeň patril jednému z najvýraznejších športových podujatí našich seniorov: seniorskej severskej miniolympiáde 2018. Sedem rôznych disciplín čakalo na takmer 70-ku športuchtivých seniorov. Náročnosť aj kategórie sme vyberali tak, aby si mohol zasúťažiť každý, čo sa nám aj podarilo. Výsledky je možné si pozrieť v priloženej tabuľke. Nám ostáva len poďakovať sa realizačnému štábu, rozhodcom, zdravotnému dozoru a v neposlednom rade jednotlivým súťažiacim za ich úsilie, lebo vďaka nim sa toto podujatie opäť podarilo.

Memoriál Emila Čarnokyho

2. ročník stolnotenisovej súťaže, ktorú sme na počesť nášho zosnulého člena a vedúceho stolnotenisového krúžku nazvali Memoriál Emila Čarnokyho sa v našich priestoroch odohrával v dňoch 18.5.- 31.5.2018. Boje to boli tvrdé, ale férové. Žien bolo viac, preto mali dve kategórie a súťažiaci si zahrali aj zmiešanú štvorhru. V kategórii žien – aktívnych športovkýň zlato vybojovala Viera Ličková, striebro Ružena Repaská a bronz Soňa Gergeľová. Ženy amatérky sa tiež nedali zahanbiť a statočne bojovali.

Spoznávali sme Sever

Viac ako 120 seniorov z mimoseverských mestských častí sa dňa 23.5.2018 zúčastnilo veľkej kultúrnej akcie zameranej na spoznávanie krás našej mestskej časti. Zmyslom tohto celodenného podujatia bolo ukázať dôležité historické a kultúrne ustanovizne, ktoré tu máme a bližšie ich predstaviť všetkým kultúrychtivým seniorom. Prehliadku sme v krásnom slnečnom počasí začali Botanickou záhradou, kde prítomných seniorov privítal starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a odborne sa nám venoval vedúci odd. dekoratívnej flóry Ing. Robert Gregorek PhD.

Ďakujeme

Dovoľte nám úprimne sa poďakovať Ing. Robertovi Gregorekovi PhD., vedúcemu odd. dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Košice za jeho milé slová na privítanie na akcii „Poznávame MČ Košice – Sever. Rovnako ďakujeme riaditeľovi Obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach Ing. Petrovi Orsághovi, ktorý pútavo a s láskou priblížil históriu a súčasnosť tejto školy. Naša vďaka patrí aj Milanovi Kolcunovi za zasvätený výklad o histórii Kalvárie. Aj vďaka nim sa akcia podarila a preto im patrí naše veľké a úprimne ďakujeme.

 

 

Naši seniori na športových hrách JDS

Dňa 18.05.2018 sa v priestoroch Kultúrno-športového areálu konali Športové hry seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska Košice-mesto, ktoré sa uskutočnili pod vedením predsedníčky Okresnej organizácie JDS Márie Žofčákovej. Náš Severan tam mal svoje zastúpenie a neboli sme len do počtu. Desaťčlennému družstvu sa podarilo získať vo štyroch disciplínach 9  medailí. V basketbale zlato vyhrala Viera Kolníková, v disciplíne Kop do bránky vykopala zlato Soňa Gergeľová. V Hode na cieľ sme tiež dosiahli najvyššie ocenenie zásluhou Ruženy Repaskej a tiež bronz zásluhou Viery Kolníkovej.

Máme zlato, striebro aj bronz

Naši seniori sa dňa 19.05.2018 zúčastnili športového zápolenia na jubilejnom XX. ročníku Športového dňa národnostných menšín, kde boli pozvaní všetci športuchtiví záujemcovia bez rozdielu národnosti a veku. Za seniorov z nášho klubu Severan, v silnej konkurencii v disciplíne stolný tenis vybojovala po urputnom boji zlato naša Ruženka Repaská. Cudzím sme nenechali ani bronz, ten vybojovala Soňa Gergeľová. Do série troch kovov nám chýbalo len striebro a to pre náš klub zabezpečila tiež Soňa Gergeľová, len si vybrala inú disciplínu, šípky.

Máme novú predsedníčku Rady seniorov

Dňa 23.4.2018 sa v priestoroch KSC konali voľby do samosprávy senior klubu Severan. Volieb sa zúčastnilo 66 členov klubu a do samosprávy boli právoplatne zvolení títo kandidáti: Ing. Soňa Gergeľová, Ing. Ivan Moravitz, Ing. František Hlaváček, Viera Kolníková a Štefan Tauber.  Predsedníčkou Rady seniorov na Severe sa stala Ing. Soňa Gergeľová. Novozvolenej Rade seniorov blahoželáme ku zvoleniu a želáme všetkým jej členom veľa chuti do práce.

Stránky