Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Fašiangy v KSC

Už je to vo vzduchu -jar sa nezadržateľne blíži. Naši seniori to aj náležite oslávili – fašiangovou zábavou v Kultúrno-spoločenskom centre 20.2.2019, ktorú zorganizovala naša Rada seniorov Severu.  Každý doniesol niečo malé pod zub a do tomboly. Do tanca hrala hudba reprodukovaná hudba a spievali Košickí špivaci a spevácka skupina Severanka. „Nálada bola skvelá, všetci sa výborne zabávali a toľko vtipov sme si vypočuli a nasmiali sme sa, ako už dávno nie.

Fašiangové posedenie seniorov Severanu

Rada seniorov seniorského klubu Severan organizuje Fašiangové posedenie, dňa 20.

Máme tri medaile z olympiády

Rada seniorov mesta Košice dňa 7.2.2019 zorganizovala už piaty ročník Zimnej olympiády seniorov. Miestnom podujatia sa stala Jahodná na Severe. Počasie seniorom prialo, slniečko sa prekonávalo. Tohto roku sa olympiády zúčastnilo 180 pretekárov v piatich disciplínach.

Prednáška pre seniorov

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet dopravných nehôd s vážnymi následkami sme pre našich seniorov v spolupráci o OR PZ SR pripravili špeciálnu prednášku zameranú na správanie sa na cestách. Takmer tridsiatke  seniorov dňa 7.2.2019 prednášali npor. Mgr. Denisa Babiarová a mjr. Ing. Ondrej Lovaši. Po prednáške sa rozprúdila živá debata, niektoré z pripomienok našich seniorov  týkajúcich sa dopravy boli aj zaznamenané a neostanú bez povšimnutia.

Výstava na tému "Zima"

Zima je vonku za oknami, celé Slovensko je prikryté bielou perinou, ale nám to nestačí. „Zimu“ sme pustili aj dnu. Konkrétne do KSC, kde sme dňa 30.1.2019 uskutočnili jedno príjemné kultúrne podujatie.

Priateľský bowlingový zápas

21.1.2019 sme v priestoroch Bowling spotu na Čermeľskej ceste zorganizovali špeciálny priateľský bowlingový zápas medzi starostom MČ Košice- Sever Františkom Ténaiom, poslancami MČ Sever a seniormi klubu Severan. Nešlo o súťažné zápolenie, ale o vzájomné spoznávanie sa. Predsa sme však ocenili troch najaktívnejších mužov a tri najaktívnejšie dámy. Zo žien bola najaktívnejšia A. Klubertová s 259 bodmi, za ňou R.

Osemkrát zlato, dvakrát striebro pre A. Ondera

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil v rekreačnom stredisku  Anička pravidelný Beh na dve míle,  ktorý je organizovaný dvanásťkrát  v roku vždy v prvú sobotu v mesiaci. V januári sa konal beh na dve míle /t.j.

Košický trojkráľový beh sme postriebrili

Dňa 6.1.2019 usporiadal Klub orientačného behu ATU Košice v spolupráci s mestom Košice 6.

Členovia Severanu bodovali aj v meste

Počas roka 2018 sa pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov mesta  konali celomestské športové súťaže. Konkrétne to bola liga v stolnom tenise, bowlingu a v petangu. Naši seniori tu boli nielen aktívni, ale aj úspešní. Najlepší sme v bowlingu, kde sme zlaté medailové umiestnenie dosiahli v troch z piatich disciplín.

Beseda s právnikom

Bezplatné právne poradenstvo sa u našich seniorov teší veľkej obľube. V mesiaci december sme toto poradenstvo uskutočnili 6.12.2018 od 14:00 hod. s témou Vecné bremeno. Téma seniorov zaujala a beseda sa živo rozbehla. Všetkých záujemcov o túto službu ubezpečujeme, že bezplatné právne poradenstvo v priestoroch KSC bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Keďže v tomto roku bolo posledné, ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého roka týchto prednášok a besied zúčastňovali. Poďakovanie patrí samozrejme aj Mgr. L. Tőrőkovi z právneho oddelenia MÚ Košice – Sever.

Stránky