Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Naši maliari vystavovali

Dňa 19.11. 2018 sa vo výmenníku Štítová konalo otvorenie výstavy amatérskych maliarov – seniorov z Košíc pod názvom Farebná jeseň. Sme radi, že medzi autormi, ktorí tu vystavovali svoje diela, boli aj niektorí členovia nášho maliarskeho krúžku, napr. V. Kolníková, E. Žemberová, A. Slivková, J. Gregorek, J. Zamba, M. Lenárdová a samozrejme vedúca krúžku Eva Lorenzová. Týmto im vyslovujeme úprimné poďakovanie. Obrazy sú prekrásne, výstavu si nenechajte ujsť. Zároveň sa tu konala aj výstava obrazov detí z GPL Hraň a ŠZŠ Odborárska z MČ Košice – Sever pod názvom Ukážeme svoje svet.

Pomáhajú aj našim najmenším

Pomoc potrebujú starší, ale neraz aj tí najmladší. Aj naše členky, konkrétne Gitka Mišľanová a Marika Labancová podávajú pomocnú ruku v materských školách. Gitka pravidelne navštevuje MŠ Watsonova v MČ Košice - Sever, kde chodí s deťmi na plaváreň či do knižnice. Pomáha, kde je to potrebné. Keď jej deti ako prejav lásky a vďaky venovali ďakovný list aj s básničkou, povedala k tomu toto: „bola som veľmi dojatá, až k slzám.

Hod šípkami nám ide

V minulom roku sme po prvýkrát utvorili Šípky ako samostatný krúžok vzhľadom na rastúci počet záujemcov o tento nenáročný šport. Dňa 12. 11. 2018 sme pre našich členov usporiadali špeciálny halloweensky turnaj v šípkach. Všetkých vyše štyridsať prihlásených svedomito súťažilo, aby nahrali čo najviac bodov. Seniorov sme rozdelili do troch kategórií. Ženy, vzhľadom na ich počet, mali dve kategórie, aktívne a neaktívne športovkyne a mužom sa „ušla“ iba jedna. Na každého čakala po hode malá sladká odmena a ceny sme tiež poňali tak špeciálne, halloweensky.

Halloweensky turnaj v bocci

Haloween je sviatok skôr mladších ročníkov, no naši seniori zo seniorklubu Severan v Kultúrno - spoločenskom centre sú duchom mladí a dokazujú to aj najrôznejšími športovými aktivitami. Jednou z nich je halloweensky turnaj v bocci. Tento šport je vhodný pre handicapovaných a starších ľudí, môže ho hrať naozaj každý. Viac ako štyridsaťprihlásených si boccu zahralo 12. 11. 2018 od 9:00 hod. Súťažiacich sme rozdelili do kategórií: muži, ženy – aktívne športovkyne a ženy – neaktívne športovkyne. Každý hral najlepšie ako vedel, lebo túžba po víťazstve bola silná.

Naši seniori sa výborne zabávali

Október je tradične mesiacom, kedy si pripomíname našich seniorov. V rámci tohto mesiaca úcty k starším sme dňa 23.10.2018 od 15:00 hod. v priestoroch T-klubu zorganizovali posedenie s tancom a pesničkami pre vyše stovku členov Kultúrno - spoločenského centra. Seniorov privítal prvý muž Severu, starosta Marián Gaj, prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber a manažérka Kultúrno - spoločenského centra Mgr. Andrea Bočkorášová. Pre seniorov bolo pripravené občerstvenie a veru sa po guláši a jaterniciach s klobáskou len tak zaprášilo. Seniori sa výborne zabávali a tanečný parket bol vždy plný.

Právne poradenstvo s Mgr. Tőrőkom

Právne poradenstvo so zamestnancom právneho oddelenia MÚ je medzi seniormi čím ďalej, tým populárnejšie. Pre veľký záujem o tému dedenia sme sa v priestoroch Kultúrno- spoločenského centra stretli aj 11.10. 2018. Inak sa bezplatné právne poradenstvo pre členov centra koná vždy posledný štvrtok v mesiaci.

Pár slov o duševnom zdraví

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné, ak nie viac. Aj naši seniori sa udržiavajú v dobrej kondícii vďaka množstvu aktivít v našom Kultúrno-spoločenskom centre. Práve desiaty október je venovaný duševnému zdraviu a nedávno, 21. semptembra, sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby, oba tieto významné dni boli témou krátkej prednášky Bc. Ivetky Šmidekovej z RÚVZ Košice. A čo pomáha duševnému zdraviu a predchádzaniu Alzheimerovej choroby?

Naši turisti v Margecanoch

V dňoch 13.10. a 14.10.2018 sa v Margecanoch konala akcia „Margecianske fajnoty“. Okrem súťaží vo varení domácich aj cudzokrajných špecialít tu bola aj ponuka turistických atrakcií. Toto využili členovia nášho turistického krúžku a zúčastnili sa prehliadky výnimočných objektov v tejto oblasti. Konkrétne to bol Kluknavský most - drevený mostík, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a Margeciansky tunel, ktorý slúžil na prepravu po jednokoľajnej trati a je tiež národnou technickou pamiatkou.

Športový turnaj seniorov v petangu

V čase od 9.10.2018 do 15.10.2018 sme usporiadali športový turnaj seniorov v ešte pomerne málo známom športe petang. Turnaj sa odohral na športovisku v príjemnom prostredí sociálneho zariadenia DOMKO a zúčastnilo sa ho 6 trojčlenných družstiev. Hralo sa naplno, spôsobom každý s každým. Bronz vybojovala trojica Hlaváček, Repaská, Lenártová, na druhom mieste sa umiestnila trojica Onder, Gergeľová, Lohayová a najviac sa darilo trojici Odry, Potočňáková, Dziaková.

Právne poradenstvo

V rámci zvyšovania právneho povedomia členov Kultúrno – spoločenského centra sme tradične posledný štvrtok v mesiaci venovali bezplatnému právnemu poradenstvu. Dňa 27. 9. 2018 bolo témou dedičské konanie a rôzne formy dedenia. Prednášajúcim bol zamestnanec MÚ Mgr. Ladislav Tőrők z právneho odd. Po úvodnej prednáške sa rozprúdila živá diskusia a otázok nebolo konca – kraja. Za všetko hovoria slová Mgr. Tőrőka: „Som rád, že sme seniorov výberom témy zaujali, takáto živá debata je toho dôkazom.“

Stránky