Výstava karikatúr S. I. Laborecký

Priestory Kultúrno – spoločenského centra u nás na Severe sa pravidelne stávajú miestom výstav výtvarných diel amatérov, profesionálov, ale aj našich členov – seniorov. Aj 6.2. 2020 priestory KSC skrášlili kresbami, ktoré tu ešte neboli. Povedali sme si, že humoru a smiechu nie je nikdy dosť a ak môžeme prispieť k tomu, že ho bude medzi nami viac, radi to urobíme. V spolupráci s Ing. arch. Evou Lorenzovou sme usporiadali výstavu karikatúr S. Igora Laboreckého, bývalého hasiča,  pod názvom O hasičstve úsmevne.  Jeho karikatúry veselo i vážne mapujú život hasičov u nás. Pána Laboreckého osobne privítala manažérka KSC Mgr. Bočkorášová a prednosta MÚ Ing. Peter Luczy. Mladé talenty zo ZUŠ Jantárova  nám predviedli krátke klavírne vystúpenie, za čo im a pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme. Osobitná vďaka patrí p. Laboreckému za to, že prišiel medzi nás.  Sme radi, že sme mu mohli dať u nás priestor, lebo humoru, ako sme už povedali, nie je nikdy dosť.