Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Hod šípkami nám ide

V minulom roku sme po prvýkrát utvorili Šípky ako samostatný krúžok vzhľadom na rastúci počet záujemcov o tento nenáročný šport. Dňa 12. 11. 2018 sme pre našich členov usporiadali špeciálny halloweensky turnaj v šípkach. Všetkých vyše štyridsať prihlásených svedomito súťažilo, aby nahrali čo najviac bodov. Seniorov sme rozdelili do troch kategórií. Ženy, vzhľadom na ich počet, mali dve kategórie, aktívne a neaktívne športovkyne a mužom sa „ušla“ iba jedna. Na každého čakala po hode malá sladká odmena a ceny sme tiež poňali tak špeciálne, halloweensky.

Halloweensky turnaj v bocci

Haloween je sviatok skôr mladších ročníkov, no naši seniori zo seniorklubu Severan v Kultúrno - spoločenskom centre sú duchom mladí a dokazujú to aj najrôznejšími športovými aktivitami. Jednou z nich je halloweensky turnaj v bocci. Tento šport je vhodný pre handicapovaných a starších ľudí, môže ho hrať naozaj každý. Viac ako štyridsaťprihlásených si boccu zahralo 12. 11. 2018 od 9:00 hod. Súťažiacich sme rozdelili do kategórií: muži, ženy – aktívne športovkyne a ženy – neaktívne športovkyne. Každý hral najlepšie ako vedel, lebo túžba po víťazstve bola silná.

Naši seniori sa výborne zabávali

Október je tradične mesiacom, kedy si pripomíname našich seniorov. V rámci tohto mesiaca úcty k starším sme dňa 23.10.2018 od 15:00 hod. v priestoroch T-klubu zorganizovali posedenie s tancom a pesničkami pre vyše stovku členov Kultúrno - spoločenského centra. Seniorov privítal prvý muž Severu, starosta Marián Gaj, prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber a manažérka Kultúrno - spoločenského centra Mgr. Andrea Bočkorášová. Pre seniorov bolo pripravené občerstvenie a veru sa po guláši a jaterniciach s klobáskou len tak zaprášilo. Seniori sa výborne zabávali a tanečný parket bol vždy plný.

Právne poradenstvo s Mgr. Tőrőkom

Právne poradenstvo so zamestnancom právneho oddelenia MÚ je medzi seniormi čím ďalej, tým populárnejšie. Pre veľký záujem o tému dedenia sme sa v priestoroch Kultúrno- spoločenského centra stretli aj 11.10. 2018. Inak sa bezplatné právne poradenstvo pre členov centra koná vždy posledný štvrtok v mesiaci.

Pár slov o duševnom zdraví

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné, ak nie viac. Aj naši seniori sa udržiavajú v dobrej kondícii vďaka množstvu aktivít v našom Kultúrno-spoločenskom centre. Práve desiaty október je venovaný duševnému zdraviu a nedávno, 21. semptembra, sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby, oba tieto významné dni boli témou krátkej prednášky Bc. Ivetky Šmidekovej z RÚVZ Košice. A čo pomáha duševnému zdraviu a predchádzaniu Alzheimerovej choroby?

Naši turisti v Margecanoch

V dňoch 13.10. a 14.10.2018 sa v Margecanoch konala akcia „Margecianske fajnoty“. Okrem súťaží vo varení domácich aj cudzokrajných špecialít tu bola aj ponuka turistických atrakcií. Toto využili členovia nášho turistického krúžku a zúčastnili sa prehliadky výnimočných objektov v tejto oblasti. Konkrétne to bol Kluknavský most - drevený mostík, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a Margeciansky tunel, ktorý slúžil na prepravu po jednokoľajnej trati a je tiež národnou technickou pamiatkou.

Športový turnaj seniorov v petangu

V čase od 9.10.2018 do 15.10.2018 sme usporiadali športový turnaj seniorov v ešte pomerne málo známom športe petang. Turnaj sa odohral na športovisku v príjemnom prostredí sociálneho zariadenia DOMKO a zúčastnilo sa ho 6 trojčlenných družstiev. Hralo sa naplno, spôsobom každý s každým. Bronz vybojovala trojica Hlaváček, Repaská, Lenártová, na druhom mieste sa umiestnila trojica Onder, Gergeľová, Lohayová a najviac sa darilo trojici Odry, Potočňáková, Dziaková.

Právne poradenstvo

V rámci zvyšovania právneho povedomia členov Kultúrno – spoločenského centra sme tradične posledný štvrtok v mesiaci venovali bezplatnému právnemu poradenstvu. Dňa 27. 9. 2018 bolo témou dedičské konanie a rôzne formy dedenia. Prednášajúcim bol zamestnanec MÚ Mgr. Ladislav Tőrők z právneho odd. Po úvodnej prednáške sa rozprúdila živá diskusia a otázok nebolo konca – kraja. Za všetko hovoria slová Mgr. Tőrőka: „Som rád, že sme seniorov výberom témy zaujali, takáto živá debata je toho dôkazom.“

Bezplatné právne poradenstvo bude aj o dva týždne

Vzhľadom na veľký záujem zo strany seniorov o tému dedenia budeme v tejto téme pokračovať výnimočne nie až o mesiac, ale o dva týždne, t. j. dňa 11. 10. 2018 v čase od 13:30 hod. Zároveň budú seniorom poskytnuté aj individuálne konzultácie. Tešíme sa na vás.

Pripomenuli sme si storočnicu Československa

V tomto roku si pripomíname niekoľko dôležitých okrúhlych výročí, ktoré sa viažu k našej histórii. Jedným z najdôležitejších určite je sté výročie založenia Československej republiky. Pri tejto významnej príležitosti sme v našom Kultúrno-spoločenskom centre v spolupráci s Maticou Slovenskou na Severe usporiadali besedu a prednášku na túto tému. Zároveň sme si pripomenuli 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a osobu A. Hlinku. Prednášajúcimi boli Ing. Anna Naštová a doc. Stanislav Hvozdík z Matice slovenskej. Dozvedeli sme sa aj niektoré zaujímavosti.

Stránky