Svetový deň stolného tenisu

Možno nie každý vie, že 6. apríl je Svetovým dňom stolného tenisu. Seniori zo Severanu si pripomenuli tento deň po prvýkrát v histórii fungovania KSC tak, že  umožnili v tento deň v našich priestoroch pre verejnosť z celého mesta. Každý, kto chcel, si mohol zahrať stolný tenis a vyskúšať aj štvorhru. Takmer päťdesiatka Košičanov to aj využila. Prišli aj deti s rodičmi, nechýbali ani starí rodičia. Po celý čas, čo bolo KSC otvorené /až do 18,00 hod./ si stolnotenisové raketky ani loptičky neoddýchli. Patronát nad akciou si zobrali členovia nášho stolnotenisového krúžku, osobitná vďaka patrí Soni Gergeľovej, Ivanovi Moravitzovi a Agáte Klubertovej, ktorí tu boli až do konca, ale poďakovanie patrí aj F. Hlaváčkovi, V. Ličkovej, L. Odrymu, R. Repaskej a Ž. Širillovej. Svetový deň stolného tenisu sme si uctili ako sa patrí a veríme, že si podobnú aktivitu zopakujeme aj o rok.  Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí priložili svoj diel pomoci, aby sa akcia podarila.