Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Fašiangové posedenie seniorov Severanu

Rada seniorov seniorského klubu Severan organizuje Fašiangové posedenie, dňa 20.02.2019 / streda/ od 14. Hod. do 18.30hod v zrkadlovej sále KSC Košice Sever. Za prípravu, priebeh posedenia, poriadok a bezpečnosť je zodpovedná Rada seniorov: konkrétne Moravitz Ivan, Kolniková Viera, Gergelová Soňa, Tauber Štefan. Uzatvorenie hlavného vstupu do KSC po skončení akcie zabezpečí vedúci...

Máme tri medaile z olympiády

Rada seniorov mesta Košice dňa 7.2.2019 zorganizovala už piaty ročník Zimnej olympiády seniorov. Miestnom podujatia sa stala Jahodná na Severe. Počasie seniorom prialo, slniečko sa prekonávalo. Tohto roku sa olympiády zúčastnilo 180 pretekárov v piatich disciplínach. Sme radi, že môžeme opäť pochváliť náš klub Severan. Reprezentovala nás desaťčlenná výprava, v ktorej mali väčšinové zastúpenie...

Prednáška pre seniorov

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet dopravných nehôd s vážnymi následkami sme pre našich seniorov v spolupráci o OR PZ SR pripravili špeciálnu prednášku zameranú na správanie sa na cestách. Takmer tridsiatke seniorov dňa 7.2.2019 prednášali npor. Mgr. Denisa Babiarová a mjr. Ing. Ondrej Lovaši. Po prednáške sa rozprúdila živá debata, niektoré z pripomienok našich seniorov týkajúcich sa...

Výstava na tému "Zima"

Zima je vonku za oknami, celé Slovensko je prikryté bielou perinou, ale nám to nestačí. „Zimu“ sme pustili aj dnu. Konkrétne do KSC, kde sme dňa 30.1.2019 uskutočnili jedno príjemné kultúrne podujatie. Výstava výtvarných diel amatérov - seniorov sa, príhovorom starostu MČ Košice – Sever Františka Ténaia, začala o 14,00 hod. Podujatie bolo určené aj pre širokú verejnosť, dokonca tu boli osobne...

Priateľský bowlingový zápas

21.1.2019 sme v priestoroch Bowling spotu na Čermeľskej ceste zorganizovali špeciálny priateľský bowlingový zápas medzi starostom MČ Košice- Sever Františkom Ténaiom, poslancami MČ Sever a seniormi klubu Severan. Nešlo o súťažné zápolenie, ale o vzájomné spoznávanie sa. Predsa sme však ocenili troch najaktívnejších mužov a tri najaktívnejšie dámy. Zo žien bola najaktívnejšia A. Klubertová s 259...

Osemkrát zlato, dvakrát striebro pre A. Ondera

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Anička pravidelný Beh na dve míle, ktorý je organizovaný dvanásťkrát v roku vždy v prvú sobotu v mesiaci. V januári sa konal beh na dve míle /t.j. 3,218 km/, v ktorom Anton Onder dobehol druhý v kategórii mužov nad 60 rokov. K striebru samozrejme blahoželáme. Po pretekoch bolo vyhodnotenie celoročného pohára v Behu na dve míle za rok 2018...

Košický trojkráľový beh sme postriebrili

Dňa 6.1.2019 usporiadal Klub orientačného behu ATU Košice v spolupráci s mestom Košice 6. ročník bežeckých pretekov Košický trojkráľový beh. Na tomto podujatí náš seniorklub Severan mal v kategórii nad 60 rokov na trati dlhej 1,1 km dvoch zástupcov. V kategórii žien Anna Kováčová dobehla časom 9:09 min. siedma zo 42 štartujúcich senioriek, čo je veľký úspech. V kategórii mužov Anton Onder...

Členovia Severanu bodovali aj v meste

Počas roka 2018 sa pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov mesta konali celomestské športové súťaže. Konkrétne to bola liga v stolnom tenise, bowlingu a v petangu. Naši seniori tu boli nielen aktívni, ale aj úspešní. Najlepší sme v bowlingu, kde sme zlaté medailové umiestnenie dosiahli v troch z piatich disciplín. V kategórii žien to bola Ružena Repaská, v kategórii mužov Ladislav Novák a v...

Beseda s právnikom

Bezplatné právne poradenstvo sa u našich seniorov teší veľkej obľube. V mesiaci december sme toto poradenstvo uskutočnili 6.12.2018 od 14:00 hod. s témou Vecné bremeno. Téma seniorov zaujala a beseda sa živo rozbehla. Všetkých záujemcov o túto službu ubezpečujeme, že bezplatné právne poradenstvo v priestoroch KSC bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Keďže v tomto roku bolo posledné, ďakujeme...

Naši maliari vystavovali

Dňa 19.11. 2018 sa vo výmenníku Štítová konalo otvorenie výstavy amatérskych maliarov – seniorov z Košíc pod názvom Farebná jeseň. Sme radi, že medzi autormi, ktorí tu vystavovali svoje diela, boli aj niektorí členovia nášho maliarskeho krúžku, napr. V. Kolníková, E. Žemberová, A. Slivková, J. Gregorek, J. Zamba, M. Lenárdová a samozrejme vedúca krúžku Eva Lorenzová. Týmto im vyslovujeme úprimné...

Stránky