Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Osemkrát zlato, dvakrát striebro pre A. Ondera

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil v rekreačnom stredisku  Anička pravidelný Beh na dve míle,  ktorý je organizovaný dvanásťkrát  v roku vždy v prvú sobotu v mesiaci. V januári sa konal beh na dve míle /t.j.

Košický trojkráľový beh sme postriebrili

Dňa 6.1.2019 usporiadal Klub orientačného behu ATU Košice v spolupráci s mestom Košice 6.

Členovia Severanu bodovali aj v meste

Počas roka 2018 sa pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov mesta  konali celomestské športové súťaže. Konkrétne to bola liga v stolnom tenise, bowlingu a v petangu. Naši seniori tu boli nielen aktívni, ale aj úspešní. Najlepší sme v bowlingu, kde sme zlaté medailové umiestnenie dosiahli v troch z piatich disciplín.

Beseda s právnikom

Bezplatné právne poradenstvo sa u našich seniorov teší veľkej obľube. V mesiaci december sme toto poradenstvo uskutočnili 6.12.2018 od 14:00 hod. s témou Vecné bremeno. Téma seniorov zaujala a beseda sa živo rozbehla. Všetkých záujemcov o túto službu ubezpečujeme, že bezplatné právne poradenstvo v priestoroch KSC bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Keďže v tomto roku bolo posledné, ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého roka týchto prednášok a besied zúčastňovali. Poďakovanie patrí samozrejme aj Mgr. L. Tőrőkovi z právneho oddelenia MÚ Košice – Sever.

Naši maliari vystavovali

Dňa 19.11. 2018 sa vo výmenníku Štítová konalo otvorenie výstavy amatérskych maliarov – seniorov z Košíc pod názvom Farebná jeseň. Sme radi, že medzi autormi, ktorí tu vystavovali svoje diela, boli aj niektorí členovia nášho maliarskeho krúžku, napr. V. Kolníková, E. Žemberová, A. Slivková, J. Gregorek, J. Zamba, M. Lenárdová a samozrejme vedúca krúžku Eva Lorenzová. Týmto im vyslovujeme úprimné poďakovanie. Obrazy sú prekrásne, výstavu si nenechajte ujsť. Zároveň sa tu konala aj výstava obrazov detí z GPL Hraň a ŠZŠ Odborárska z MČ Košice – Sever pod názvom Ukážeme svoje svet.

Pomáhajú aj našim najmenším

Pomoc potrebujú starší, ale neraz aj tí najmladší. Aj naše členky, konkrétne Gitka Mišľanová a Marika Labancová podávajú pomocnú ruku v materských školách. Gitka pravidelne navštevuje MŠ Watsonova v MČ Košice - Sever, kde chodí s deťmi na plaváreň či do knižnice. Pomáha, kde je to potrebné. Keď jej deti ako prejav lásky a vďaky venovali ďakovný list aj s básničkou, povedala k tomu toto: „bola som veľmi dojatá, až k slzám.

Hod šípkami nám ide

V minulom roku sme po prvýkrát utvorili Šípky ako samostatný krúžok vzhľadom na rastúci počet záujemcov o tento nenáročný šport. Dňa 12. 11. 2018 sme pre našich členov usporiadali špeciálny halloweensky turnaj v šípkach. Všetkých vyše štyridsať prihlásených svedomito súťažilo, aby nahrali čo najviac bodov. Seniorov sme rozdelili do troch kategórií. Ženy, vzhľadom na ich počet, mali dve kategórie, aktívne a neaktívne športovkyne a mužom sa „ušla“ iba jedna. Na každého čakala po hode malá sladká odmena a ceny sme tiež poňali tak špeciálne, halloweensky.

Halloweensky turnaj v bocci

Haloween je sviatok skôr mladších ročníkov, no naši seniori zo seniorklubu Severan v Kultúrno - spoločenskom centre sú duchom mladí a dokazujú to aj najrôznejšími športovými aktivitami. Jednou z nich je halloweensky turnaj v bocci. Tento šport je vhodný pre handicapovaných a starších ľudí, môže ho hrať naozaj každý. Viac ako štyridsaťprihlásených si boccu zahralo 12. 11. 2018 od 9:00 hod. Súťažiacich sme rozdelili do kategórií: muži, ženy – aktívne športovkyne a ženy – neaktívne športovkyne. Každý hral najlepšie ako vedel, lebo túžba po víťazstve bola silná.

Naši seniori sa výborne zabávali

Október je tradične mesiacom, kedy si pripomíname našich seniorov. V rámci tohto mesiaca úcty k starším sme dňa 23.10.2018 od 15:00 hod. v priestoroch T-klubu zorganizovali posedenie s tancom a pesničkami pre vyše stovku členov Kultúrno - spoločenského centra. Seniorov privítal prvý muž Severu, starosta Marián Gaj, prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber a manažérka Kultúrno - spoločenského centra Mgr. Andrea Bočkorášová. Pre seniorov bolo pripravené občerstvenie a veru sa po guláši a jaterniciach s klobáskou len tak zaprášilo. Seniori sa výborne zabávali a tanečný parket bol vždy plný.

Právne poradenstvo s Mgr. Tőrőkom

Právne poradenstvo so zamestnancom právneho oddelenia MÚ je medzi seniormi čím ďalej, tým populárnejšie. Pre veľký záujem o tému dedenia sme sa v priestoroch Kultúrno- spoločenského centra stretli aj 11.10. 2018. Inak sa bezplatné právne poradenstvo pre členov centra koná vždy posledný štvrtok v mesiaci.

Stránky