Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Ing. Jaroslava Stoličná nás navždy opustila

Bohužiaľ, život prináša aj smutné, nečakané a tragické chvíle. V septembri 2018 nás navždy vo veku nedožitých 64 rokov opustila naša aktívna členka Ing. Jaroslava Stoličná. Jarka navštevovala krúžok anglického a ruského jazyka a bola veľmi obľúbená. „Jarka nám všetkým bude naozaj chýbať - spolužiakom, ale aj ostatným členom KSC, lebo Jarka sa zapájala aj do športových a kultúrnych aktivít centra. Mala vždy dobrú náladu a úsmev na tvári, nikdy som ju nevidela mrzutú. Veľa sme sa na našich hodinách nasmiali, bolo s ňou veselo.“ – spomína na Jarku lektorka Mgr. Andrea Bočkorášová.

Letná olympiáda seniorov

Prvý septembrový týždeň bol v znamení Letnej olympiády seniorov mesta Košíc, ktoré organizuje Magistrát mesta Košice v spolupráci s Radou seniorov Košice. Na piatom ročníku čakalo na viac ako tristo športovcov osem disciplín. Športovalo sa na viacerých miestach, na športoviskách hotelovej akadémie, v Bowling spote a na ZŠ Masarykova. Náš Senior klub Severan reprezentovalo 23 športovcov a veruže úspešne. Svedčí o tom zisk 12 medailí a výborné striebormné umiestnenie v hodnotení celkovej úspešnosti z 21 zúčastnených seniorských klubov. Výsledky hovoria za všetko, veď posúďte sami:

Máme striebro v petangu

Naši seniori počas prázdnin si okrem plnenia starorodičovských príjemných povinností našli čas aj na športové súťaženie. Utorky patrili petangu v parku, čo pomohlo k získaniu 2. miesta v súťaži družstiev dňa 1. 9. 2018. Súťaž organizovala MČ Staré mesto a zúčastnilo sa jej dvadsať družstiev. Družstvo v zložení Gergeľová, Hlaváček, Repaská získalo striebornú medailu a družstvo v zložení Lohayová, Blažeková, Potočňáková bolo štvrté. Obom družstvám blahoželáme!

 

Kultúrno - spoločenské centrum opäť otvorené

Dňa 3. 9. 2018 sme po letných prázdninách otvorili brány nášho Kultúrno-spoločenského centra na ďalší takpovediac „školský“ rok. Pri tejto príležitosti sme našich členov trochu netradične privítali malým občerstvením a nad kávou a koláčikom spomínali na letné dovolenky.  

Posedenie s vedúcimi krúžkov

Posledný júnový týždeň je tradične časom, kedy v Kultúrno-spoločenskom centre uzatvárame krúžky, ktoré začnú opäť v septembri. Pri tejto príležitosti sme si s vedúcimi jednotlivých krúžkov dňa 3.7.2018 od 13,30 hod. posedeli pri koláčiku, káve a malej pozornosti. Sme našim vedúcim naozaj vďační a ceníme si, že si popri iných aktivitách nájdu čas aj na vedenie krúžkov počas celého roka. Veď aj vďaka ich práci a zanieteniu chodia naši seniori radi a pravidelne do nášho centra. Ešte raz, veľká vďaka!  

Zmena miesta poslaneckých dní

Oznamujeme obyvateľom MČ Košice – Sever, že počas letných mesiacov sa budú poslanecké dni konať v termíne od 9.7.2018 do 31.8.2018 v zasadačke MÚ na Festivalovom nám. 2 v Košiciach v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod. 

Za pochopenie ďakujeme. 

V Športe bez bariér máme striebro

Dňa 11.06.2018 sa členovia nášho klubu seniorov Severan zúčastnili športovej akcie organizovanej Radou seniorov mesta Košice nazvanej Šport bez bariér. Ako už názov napovedá, ide o športové zápolenie špeciálne určené pre zdravotne znevýhodnených občanov a seniorov. Súťaž bola primeraná fyzickým možnostiam súťažiacich. Súťažilo sa v týchto disciplínach: kop futbalovou loptou do bránky, petang, šípky, stolný tenis a hod na cieľ. Za Severan sa športového zápolenia zúčastnili Marta Bartková, Alena Dubinová a Juraj Kassay. A naprázdno sme neobišli.

Seniorská severská miniolympiáda

Tretí júnový týždeň patril jednému z najvýraznejších športových podujatí našich seniorov: seniorskej severskej miniolympiáde 2018. Sedem rôznych disciplín čakalo na takmer 70-ku športuchtivých seniorov. Náročnosť aj kategórie sme vyberali tak, aby si mohol zasúťažiť každý, čo sa nám aj podarilo. Výsledky je možné si pozrieť v priloženej tabuľke. Nám ostáva len poďakovať sa realizačnému štábu, rozhodcom, zdravotnému dozoru a v neposlednom rade jednotlivým súťažiacim za ich úsilie, lebo vďaka nim sa toto podujatie opäť podarilo.

Memoriál Emila Čarnokyho

2. ročník stolnotenisovej súťaže, ktorú sme na počesť nášho zosnulého člena a vedúceho stolnotenisového krúžku nazvali Memoriál Emila Čarnokyho sa v našich priestoroch odohrával v dňoch 18.5.- 31.5.2018. Boje to boli tvrdé, ale férové. Žien bolo viac, preto mali dve kategórie a súťažiaci si zahrali aj zmiešanú štvorhru. V kategórii žien – aktívnych športovkýň zlato vybojovala Viera Ličková, striebro Ružena Repaská a bronz Soňa Gergeľová. Ženy amatérky sa tiež nedali zahanbiť a statočne bojovali.

Spoznávali sme Sever

Viac ako 120 seniorov z mimoseverských mestských častí sa dňa 23.5.2018 zúčastnilo veľkej kultúrnej akcie zameranej na spoznávanie krás našej mestskej časti. Zmyslom tohto celodenného podujatia bolo ukázať dôležité historické a kultúrne ustanovizne, ktoré tu máme a bližšie ich predstaviť všetkým kultúrychtivým seniorom. Prehliadku sme v krásnom slnečnom počasí začali Botanickou záhradou, kde prítomných seniorov privítal starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj a odborne sa nám venoval vedúci odd. dekoratívnej flóry Ing. Robert Gregorek PhD.

Stránky