Členovia Severanu bodovali aj v meste

Počas roka 2018 sa pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov mesta  konali celomestské športové súťaže. Konkrétne to bola liga v stolnom tenise, bowlingu a v petangu. Naši seniori tu boli nielen aktívni, ale aj úspešní. Najlepší sme v bowlingu, kde sme zlaté medailové umiestnenie dosiahli v troch z piatich disciplín. V kategórii žien to bola Ružena Repaská, v kategórii mužov Ladislav Novák a v kategórii zmiešaných družstiev naši členovia R. Repaská, F. Hlaváček, L. Novák a Š. Tauber. Nemenej atraktívna bola liga v stolnom tenise, kde sa vyhodnocovali výsledky zápasov družstiev a uskutočnil  sa záverečný turnaj jednotlivcov. Konkurencia bola silná, z 11 družstiev sa naši muži umiestnili na peknej piatej priečke. V kategórii žien sa družstvu A. Klubertová,  R. Repaská podarilo získať striebro a družstvu S. Gergeľová, V. Ličková bronz. V turnaji jednotlivcov získali striebornú medailu v kategórii žien V. Ličková a R. Repaská. Novinkou bola celoročná liga v petangu, ktorá sa stretla sa s veľkou obľubou u seniorov. Po náročných súťažných stretnutiach sa v konkurencii 12 družstiev podarilo družstvu žien pod vedením p.Gergeľovej získať striebornú medailu. Všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto športových podujatí srdečne ďakujeme.