Fašiangové posedenie seniorov Severanu

Rada seniorov seniorského klubu Severan organizuje Fašiangové posedenie, dňa 20.02.2019 / streda/ od 14. Hod. do 18.30hod  v zrkadlovej  sále  KSC Košice Sever.

Za prípravu, priebeh posedenia, poriadok a bezpečnosť je zodpovedná  Rada seniorov: konkrétne  Moravitz Ivan, Kolniková Viera, Gergelová Soňa, Tauber Štefan.

Uzatvorenie hlavného  vstupu do KSC po skončení akcie zabezpečí vedúci mužského spevokolu  Košickí špiváci, nakoľko do 19.00 hod majú v KSC pravidelný nácvik. Bočný vstup do prízemnej časti uzatvorí p.Moravitz. Občerstvenie si seniori zabezpečia sami. Zo strany rady nebude pripravované, takže nebude vyberané žiadne vstupné. Posedenie bude pri reprodukovanej  hudbe  režírovanej p. Moravitzom a p. Šimonom. Bude priestor aj na tanec.

 Vypracovala : 11.02.2019   Gergelová Soňa