Prednáška pre seniorov

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet dopravných nehôd s vážnymi následkami sme pre našich seniorov v spolupráci o OR PZ SR pripravili špeciálnu prednášku zameranú na správanie sa na cestách. Takmer tridsiatke  seniorov dňa 7.2.2019 prednášali npor. Mgr. Denisa Babiarová a mjr. Ing. Ondrej Lovaši. Po prednáške sa rozprúdila živá debata, niektoré z pripomienok našich seniorov  týkajúcich sa dopravy boli aj zaznamenané a neostanú bez povšimnutia. Touto cestou chceme poďakovať prednášajúcim aj seniorom za zaujímavú a podnetnú prednášku spojenú s besedou a dúfame, že rady, ktoré tu odzneli,  prispejú k bezpečnejšej situácii na cestách.