Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Máme tri medaile z olympiády

Rada seniorov mesta Košice dňa 7.2.2019 zorganizovala už piaty ročník Zimnej olympiády seniorov. Miestnom podujatia sa stala Jahodná na Severe. Počasie seniorom prialo, slniečko sa prekonávalo. Tohto roku sa olympiády zúčastnilo 180 pretekárov v piatich disciplínach.

Prednáška pre seniorov

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet dopravných nehôd s vážnymi následkami sme pre našich seniorov v spolupráci o OR PZ SR pripravili špeciálnu prednášku zameranú na správanie sa na cestách. Takmer tridsiatke  seniorov dňa 7.2.2019 prednášali npor. Mgr. Denisa Babiarová a mjr. Ing. Ondrej Lovaši. Po prednáške sa rozprúdila živá debata, niektoré z pripomienok našich seniorov  týkajúcich sa dopravy boli aj zaznamenané a neostanú bez povšimnutia.

Výstava na tému "Zima"

Zima je vonku za oknami, celé Slovensko je prikryté bielou perinou, ale nám to nestačí. „Zimu“ sme pustili aj dnu. Konkrétne do KSC, kde sme dňa 30.1.2019 uskutočnili jedno príjemné kultúrne podujatie.

Priateľský bowlingový zápas

21.1.2019 sme v priestoroch Bowling spotu na Čermeľskej ceste zorganizovali špeciálny priateľský bowlingový zápas medzi starostom MČ Košice- Sever Františkom Ténaiom, poslancami MČ Sever a seniormi klubu Severan. Nešlo o súťažné zápolenie, ale o vzájomné spoznávanie sa. Predsa sme však ocenili troch najaktívnejších mužov a tri najaktívnejšie dámy. Zo žien bola najaktívnejšia A. Klubertová s 259 bodmi, za ňou R.

Osemkrát zlato, dvakrát striebro pre A. Ondera

Dňa 5.1.2019 sa uskutočnil v rekreačnom stredisku  Anička pravidelný Beh na dve míle,  ktorý je organizovaný dvanásťkrát  v roku vždy v prvú sobotu v mesiaci. V januári sa konal beh na dve míle /t.j.

Košický trojkráľový beh sme postriebrili

Dňa 6.1.2019 usporiadal Klub orientačného behu ATU Košice v spolupráci s mestom Košice 6.

Členovia Severanu bodovali aj v meste

Počas roka 2018 sa pod záštitou mesta Košice a Rady seniorov mesta  konali celomestské športové súťaže. Konkrétne to bola liga v stolnom tenise, bowlingu a v petangu. Naši seniori tu boli nielen aktívni, ale aj úspešní. Najlepší sme v bowlingu, kde sme zlaté medailové umiestnenie dosiahli v troch z piatich disciplín.

Beseda s právnikom

Bezplatné právne poradenstvo sa u našich seniorov teší veľkej obľube. V mesiaci december sme toto poradenstvo uskutočnili 6.12.2018 od 14:00 hod. s témou Vecné bremeno. Téma seniorov zaujala a beseda sa živo rozbehla. Všetkých záujemcov o túto službu ubezpečujeme, že bezplatné právne poradenstvo v priestoroch KSC bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Keďže v tomto roku bolo posledné, ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého roka týchto prednášok a besied zúčastňovali. Poďakovanie patrí samozrejme aj Mgr. L. Tőrőkovi z právneho oddelenia MÚ Košice – Sever.

Naši maliari vystavovali

Dňa 19.11. 2018 sa vo výmenníku Štítová konalo otvorenie výstavy amatérskych maliarov – seniorov z Košíc pod názvom Farebná jeseň. Sme radi, že medzi autormi, ktorí tu vystavovali svoje diela, boli aj niektorí členovia nášho maliarskeho krúžku, napr. V. Kolníková, E. Žemberová, A. Slivková, J. Gregorek, J. Zamba, M. Lenárdová a samozrejme vedúca krúžku Eva Lorenzová. Týmto im vyslovujeme úprimné poďakovanie. Obrazy sú prekrásne, výstavu si nenechajte ujsť. Zároveň sa tu konala aj výstava obrazov detí z GPL Hraň a ŠZŠ Odborárska z MČ Košice – Sever pod názvom Ukážeme svoje svet.

Pomáhajú aj našim najmenším

Pomoc potrebujú starší, ale neraz aj tí najmladší. Aj naše členky, konkrétne Gitka Mišľanová a Marika Labancová podávajú pomocnú ruku v materských školách. Gitka pravidelne navštevuje MŠ Watsonova v MČ Košice - Sever, kde chodí s deťmi na plaváreň či do knižnice. Pomáha, kde je to potrebné. Keď jej deti ako prejav lásky a vďaky venovali ďakovný list aj s básničkou, povedala k tomu toto: „bola som veľmi dojatá, až k slzám.

Stránky