Žolíkový duel Severan-Csemadok

Dňa 22. mája 2019 sa v priestoroch nášho KSC  konala špeciálna kartová súťaž Žolík 51. Vyzývateľom bol maďarský klub  seniorov Csemadok, zo Severanu  boli v prevažnej väčšine účastníkmi členovia krúžku spoločenských hier, ale nie len oni. Dvadsiatku prítomných privítala Mgr. Andrea Bočkorášová z MÚ Košice – Sever a predsedníčka seniorklubu Severan In g. Soňa Gergeľová. Seniori  medzi sebou statočne zápolili, ale Severan  bol lepší  - prvé tri miesta boli naše. Na prvom mieste sa umiestnila Mária Lešťáková, na druhom Juraj Kassay a na treťom Martin Bolf.  Diplom sme odovzdali aj pani Alžbete Királyovej – Csorbovej za štvrté miesto – bolo to najlepšie umiestnenie hostí.  Po družnej debate a malom pohostení  podujatie skončilo, no nás hrejú slová našich hostí, ktoré zhrnula p. Királyová – Csorbová takto: „ cítili sme sa tu veľmi dobre, potešilo nás milé prijatie aj priateľstvo, ktoré tu panuje. Sme radi, že aj takto sa zbližujú rôzne kluby seniorov. Určite sa ešte uvidíme.“