Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Jesenný turnaj v šípkach

Od septembra funguje v DC Krúžok „Šípky“ ako samostatný krúžok. Dňa 20.11.2017 sme usporiadali v DC Jesenný turnaj v šípkach, o ktorý prejavila záujem viac ako tridsiatka seniorov. Rozhodli sme sa pre dve kategórie súťažiacich, aktívnych a neaktívnych a tak každý náš člen dostal šancu prejaviť sa. Všetci chodili poctivo trénovať a musíme povedať, že sa stále zlepšovali. Rozhodcovia spravodlivo rozhodovali, športovci férovo súťažili a to s týmito výsledkami: v kategórii aktívnych sa na prvom mieste umiestnil Ladislav Odry, na druhom mieste Viera Kolníková a na treťom Terézia Jančušková.

Úcta k starším

Celý jesenný mesiac október je venovaný našim starším spoluobčanom – seniorom. Aj my v Dennom centre sme pre nich pri tejto príležitosti okrem Dňa zdravia pripravili aj milé posedenie s kultúrnym programom. Nemohol chýbať príhovor starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja a potom už mala slovo hudobná časť programu. Už tradične zaspievala naša spevácka skupina Konvalinka pod vedením Emílie Nôtovej. Vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy sv.

Deň zdravia v DC

V Dennom centre sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnil v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Deň zdravia. Seniori nemuseli navštíviť žiadne zdravotnícke zariadenie, zmerali sme im u nás krvný tlak, tep, hladinu cholesterolu, cukru a tukov v krvi, BMI index a percento tuku v tele. Na základe zistených výsledkov každému zo seniorov boli poskytnuté odborné rady od Bc. Šmidekovej, Mgr. Holovkovej a p. Zajacovej, ktorým touto cestou aj úprimne ďakujeme. Prítomní seniori boli s Dňom zdravia veľmi spokojní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie.

 

Stretnutie starostu so športovcami

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj sa 12.10.2017 stretol v priestoroch DC so seniormi – športovcami, ktorí reprezentovali našu MČ na Letných olympijských hrách seniorov mesta Košice. Všetkým účastníkom odovzdal medailu za úspešnú reprezentáciu našej MČ a v krátkom príhovore sa im poďakoval. Prítomní boli aj prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber a manažérka DC Mgr. Andrea Bočkorášová. Stretnutie malo svoj dôvod: mali sme veľkú medailovú žatvu, spolu 19 medailí. Sme na našich seniorov veľmi hrdí, máme medzi nimi nadšených športovcov.

Nultý ročník Memoriálu Emila Čarnokyho

V dňoch 9.10.2017 – 12.10.2017 sa v Dennom centre uskutočnil nultý ročník Memoriálu Emila Čarnokyho v stolnom tenise ako výraz vďaky a úcty k tejto osobnosti. V kategórii žien zvíťazila Viera Ličková, na druhom mieste sa umiestnila Ružena Repaská a na treťom Jana Bobáková. V kategórii mužov zlato vybojoval Ladislav Odry, striebro Ivan Moravitz a bronz Štefan Tauber. V poslednej kategórii, v zmiešanej štvorhre, zvíťazila dvojica Ličková-Hlaváček, tesne za nimi sa umiestnila dvojica Klubertová-Odry a tretia bola dvojica Gergeľová-Moravitz.

Medzinárodný plenér výtvarníkov v DC

Dňa 14. 9. 20127 o 11,00 hod. sa v priestoroch Denného centra konal XI.ročník Košického medzinárodného plenéru výtvarníkov, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s OZ K-art a Ing. arch. Evou Lorenzovou. Návštevníci si mali možnosť pozrieť diela umelcov z Poľska, Česka, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Moldavska a Slovenska. Na plenéri sa nám podarilo osobne privítať niektorých z nich a boli očarení milou a príjemnou atmosférou aj počtom návštevníkov. Výstavu si prezreli ako hostia aj poslanec MČ Košice-Sever Ing. Kosmas Bekiaris a Ing.

Letné olympijské hry seniorov 2017

Dňa 2.9.2017 sa na športoviskách Obchodnej akadémie v Košiciach  uskutočnili  Letné olympijské hry seniorov pod záštitou primátora mesta Košice MUDR. R. Rašiho MPH. Tento rok sa na podujatí zúčastnilo viac ako 350 seniorov z Denných centier a občianskych združení. Nás reprezentovalo v bowlingu 12 a v ostatných disciplínach 15 seniorov. Keďže sa niektorí zúčastnili aj bowlingu, aj iných disciplín, celkový počet súťažiacich seniorov  za DC Košice – Sever bol 19. Už je pomaly samozrejmosťou, že zo športových súťaží neodchádzajú naši športovci naprázdno.

Kúpali sme sa v Maďarsku

Seniori nášho DC milujú výlety a dlhodobo vedie v obľúbenosti kúpanie v Maďarsku. Tohto roku 14.7.2017 seniori navštívili kúpalisko v Níýregyházi. V autobuse sa cestou tam aj späť ozýval spev, na mieste si seniori do sýtosti užili bazénov s teplou aj studenou vodou. Počasie nám prialo, bolo príjemne teplo. Všetko však má svoj koniec, aj výlet. Nás len teší, že všetci seniori vyjadrili s touto akciou maximálnu spokojnosť.   

Oznámenie

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu zatvorenia Denného centra v čase od 10.7.2017 do 1.9.2017 sa budú poslanecké dni konať na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever na  Festivalovom nám. 2 (v priestoroch zasadačky na I.

Miniolympiáda úspešne za nami

V stredu, 21.6.2017 sme ukončili najväčšiu športovú udalosť v DC – našu miniolympiádu. Na slávnostnom odovzdávaní diplomov, medailí a pohárov sa ako hostia zúčastnili Ján Caban za RS mesta Košice a Anton Švajlen, futbalista a tiež olympionik. Prihlásených bola šesťdesiatka seniorov, všetci sa snažili o čo najlepší výsledok, nakoniec, sedem disciplín dávalo každému možnosť nájsť si ten svoj šport. Všetko prebehlo podľa regulí, zaznela aj naša seniorska hymna. Prvé miesto je len jedno, ale víťazmi sú všetci. Takže blahoželáme a dúfame, že si podobný športový zážitok zopakujeme o rok.

Stránky