Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

MDŽ v DC

V marci si celý svet pripomína sviatok všetkých žien –MDŽ. Aj my v DC sme si chceli uctiť naše členky, a preto sme 21.3.2017 o 13,00 hod. zorganizovali v priestoroch DC oslavy tohto krásneho sviatku. Takmer stovka žien si vypočula krátky príhovor prednostu MÚ PhDr. Matúša Hábera a zaspievala si so súborom Konvalinka. Okrem nich im tento sviatočný deň spríjemnili deti zo Súkromnej ZUŠ Gabriela...

Veľkonočný turnaj seniorov v bocci

Po prvýkrát sme sa dňa 10.4.2017 o 13,00 hod. rozhodli v DC usporiadať Veľkonočný turnaj v bocci pre seniorov nad 70 rokov. Boccia je pomerne málo známy, no pre ľudí vo vyššom veku veľmi vhodný, šport. Prihlásilo sa 18 súťažiacich, a ako hosť k nám privítal Samuel Andrejčík s rodičmi. Tento šport je dokonca paralympijskou disciplínou a práve S. Andrejčík vybojoval v bocci pre Slovensko zlatú...

Ako sa brániť pred napadnutím

Keďže sa seniori stávajú „vďačnou“ obeťou najrôznejších fyzických útokov, rozhodli sme sa zorganizovať ukážku hmatov a chvatov na sebaobranu seniorov s ohľadom na ich vek a fyzické schopnosti. Ukážka sa konala 16.3. 2017 o 16,00 hod. v suteréne DC, kde si pod vedením skúseného trénera Romana Pojezdalu, mohla asi tridsiatka prítomných tieto hmaty vyskúšať. Niektorí to veru využili, no aj tak...

Denné centrum ožilo obrazmi

Denné centrum už tradične ako vďaku ženám v marci organizuje v spolupráci s Ing. arch. Evou Lorenzovou podujatie Dámska jazda. Je to výstava výtvarných diel žien – výtvarníčiek z celého východu Slovenska, ale aj zo zahraničia, napr. z Maďarska, Poľska, Rumunska, Moldavska. Tohto roku sa výstava konala 15.3. 2017 o 13,00 a v priestoroch DC sme mali tú možnosť privítať umelkyne z Košíc, Spišskej...

Týždeň mozgu v DC

V rámci Týždňa mozgu, ktorý sa na celom území Slovenska koná v týždni od 13.3. do 17.3.2017 sme ani my v DC neostali pozadu. Vo štvrtok 16.3.2017 sme pre našich seniorov pripravili sériu špeciálnych cvikov zameraných na zlepšenie pamäte a špeciálny tanec nazývaný line-dance. Všetky seniorky ho zvládli na výbornú. Okrem cvičenia si vypočuli od Bc. Ivety Šmidekovej z RÚVZ v Košiciach aj ultrakrátku...

Joga pomáha aj seniorom

23.2.2017 sa v priestoroch DC uskutočnila prednáška na tému „Ako joga pomáha zdravému životnému štýlu“. Viac ako 12 seniorov si vypočulo históriu jogy, jej rôzne druhy a zaujímavosti z krajiny jej vzniku, nakoľko vedúci krúžku jogy bol istý čas v Indii. Nechýbalo ani špeciálne cvičenie na stoličkách a dýchacie cvičenia. Krúžok jogy prebieha raz do týždňa, ale usúdili sme, že fyzické cvičenie je...

Posedenie so športovcami

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj, spolu s prednostom MÚ PhDr. Matúšom Háberom na znak vďaky za účasť a výsledky v treťom ročníku Zimnej olympiády seniorov pozvali seniorov, členov DC na malé posedenie s účastníkmi. Posedenie sa uskutočnilo 9.2.2016 o 14,00 hod. v priestoroch DC. Zlato máme jedno, štvrté miesta dve a jedno piate, čo na 140 účastníkov nie je zlé. Pán starosta s pánom...

Tretí ročník Zimnej olympiády seniorov – máme zlato

Dňa 2.2.2017 sa na Jahodnej konal tretí ročník Zimnej olympiády seniorov. Akcie sa zúčastnilo 140 seniorov zo 17-tich Klubov a Denných centier. Farby DC Sever hájili E. Čarnoky, S. Gergeľová, F. Hlaváček, H. Hriňáková, A. Klubertová, P. Mišík, I. Moravitz a A. Onder. Súťažilo sa v týchto disciplínach: Beh na lyžiach, zjazd na boboch, zjazd na klzákoch, zjazd na lyžiach a slalom. Napriek nepriazni...

Novoročný bowlingový turnaj

Dňa 16.1.2017 v čase od 16,00 do 19,00 hod. sme zorganizovali špeciálny priateľský bowlingový turnaj medzi členmi Denného centra, poslancami MČ Košice – Sever a jej starostom Mariánom Gajom. Táto športová akcia sa teší medzi našimi členmi veľkej obľube, minulý rok sme zorganizovali prvý ročník a pre veľký úspech sme naň nadviazali. Turnaja sa zúčastnili viacerí poslanci, hojne boli zastúpení aj...

Novoročné posedenie so starostom

Ako je už dobrým zvykom, vždy v januári sa starosta našej MČ stretne s členmi Denného centra, aby im do nového roka zaželal všetko najlepšie a najkrajšie, najmä však zdravie, šťastie a spokojnosť. Ani rok 2017 nebol výnimkou a 11.1. 2017 sa takého posedenie v Dennom centre uskutočnilo. Na dobrú náladu nám tradične zaspievala Konvalinka a niektoré ľudovky veru spievali všetci. Novýrok sme...

Stránky