Dámska jazda

Pod názvom Dámska jazda si človek môže predstaviť čokoľvek, ale u nás v Kultúrno-spoločenskom centre je to názov výstavy žien – výtvarníčok. V spolupráci s občianskym združením K – art, ktoré združuje výtvarníkov a organizuje medzinárodné plenéry, sme usporiadali takúto výstavu dňa 16.3.2018 pri príležitostí MDŽ. Svoje diela vystavovali výtvarníčky z Košíc, Humenného a iných miest. Vystavené boli aj obrazy z plenérov, ako napríklad diela pani Anny Šimkovičovej, ktorú sme aj osobne privítali. Akcia bola vydarená s príjemnou atmosférou. Dámy, ktoré nemajú veľkú možnosť sa osobne stretnúť, sa stretli tu. Výstava bola predajná, takže každý, kto by si chcel spríjemniť svoj domov jemnou krásou výtvarných diel, si mohol obraz zakúpiť.