Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Výstava detských prác

Deti sú od prírody zvedavé a milujú hru, skúšanie všetkého nového a, samozrejme, túžia po pochvale a ocenení. Deti zo ŠZŠ Odborárska so svojimi vyučujúcimi sa hrajú a skúšajú nové veci aj tým, že vyrábajú rôzne drobnosti na najrôznejšie príležitosti. Jednou z takýchto príležitostí sú určite prichádzajúce sviatky zimy. Deti pod vedením svojich učiteľov vyrobili prekrásne vianočné svietniky, vence...

Jesenný turnaj v bocci

20.11. 2017 sme v Dennom centre usporiadali Jesenný turnaj v bocci. Bol určený pre členov DC a dali sme si za cieľ zaktivizovať aj tých, ktorí bežne krúžok bocce nenavštevujú. Kategórie súťažiacich boli dve: aktívni a neaktívni športovci. Potešilo nás, že sa prihlásila tridsiatka športuchtivých seniorov. Prítomných privítala manažérka Denného centra Mgr. Andrea Bočkorášová. Boje to boli tuhé a tu...

Jesenný turnaj v šípkach

Od septembra funguje v DC Krúžok „Šípky“ ako samostatný krúžok. Dňa 20.11.2017 sme usporiadali v DC Jesenný turnaj v šípkach, o ktorý prejavila záujem viac ako tridsiatka seniorov. Rozhodli sme sa pre dve kategórie súťažiacich, aktívnych a neaktívnych a tak každý náš člen dostal šancu prejaviť sa. Všetci chodili poctivo trénovať a musíme povedať, že sa stále zlepšovali. Rozhodcovia spravodlivo...

Úcta k starším

Celý jesenný mesiac október je venovaný našim starším spoluobčanom – seniorom. Aj my v Dennom centre sme pre nich pri tejto príležitosti okrem Dňa zdravia pripravili aj milé posedenie s kultúrnym programom. Nemohol chýbať príhovor starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja a potom už mala slovo hudobná časť programu. Už tradične zaspievala naša spevácka skupina Konvalinka pod vedením Emílie Nôtovej...

Deň zdravia v DC

V Dennom centre sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uskutočnil v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Deň zdravia. Seniori nemuseli navštíviť žiadne zdravotnícke zariadenie, zmerali sme im u nás krvný tlak, tep, hladinu cholesterolu, cukru a tukov v krvi, BMI index a percento tuku v tele. Na základe zistených výsledkov každému zo seniorov boli poskytnuté odborné rady od...

Stretnutie starostu so športovcami

Starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj sa 12.10.2017 stretol v priestoroch DC so seniormi – športovcami, ktorí reprezentovali našu MČ na Letných olympijských hrách seniorov mesta Košice. Všetkým účastníkom odovzdal medailu za úspešnú reprezentáciu našej MČ a v krátkom príhovore sa im poďakoval. Prítomní boli aj prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber a manažérka DC Mgr. Andrea Bočkorášová. Stretnutie malo...

Nultý ročník Memoriálu Emila Čarnokyho

V dňoch 9.10.2017 – 12.10.2017 sa v Dennom centre uskutočnil nultý ročník Memoriálu Emila Čarnokyho v stolnom tenise ako výraz vďaky a úcty k tejto osobnosti. V kategórii žien zvíťazila Viera Ličková, na druhom mieste sa umiestnila Ružena Repaská a na treťom Jana Bobáková. V kategórii mužov zlato vybojoval Ladislav Odry, striebro Ivan Moravitz a bronz Štefan Tauber. V poslednej kategórii, v...

Medzinárodný plenér výtvarníkov v DC

Dňa 14. 9. 20127 o 11,00 hod. sa v priestoroch Denného centra konal XI.ročník Košického medzinárodného plenéru výtvarníkov, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s OZ K-art a Ing. arch. Evou Lorenzovou. Návštevníci si mali možnosť pozrieť diela umelcov z Poľska, Česka, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Moldavska a Slovenska. Na plenéri sa nám podarilo osobne privítať niektorých z nich a boli očarení...

Letné olympijské hry seniorov 2017

Dňa 2.9.2017 sa na športoviskách Obchodnej akadémie v Košiciach uskutočnili Letné olympijské hry seniorov pod záštitou primátora mesta Košice MUDR. R. Rašiho MPH. Tento rok sa na podujatí zúčastnilo viac ako 350 seniorov z Denných centier a občianskych združení. Nás reprezentovalo v bowlingu 12 a v ostatných disciplínach 15 seniorov. Keďže sa niektorí zúčastnili aj bowlingu, aj iných disciplín,...

Kúpali sme sa v Maďarsku

Seniori nášho DC milujú výlety a dlhodobo vedie v obľúbenosti kúpanie v Maďarsku. Tohto roku 14.7.2017 seniori navštívili kúpalisko v Níýregyházi. V autobuse sa cestou tam aj späť ozýval spev, na mieste si seniori do sýtosti užili bazénov s teplou aj studenou vodou. Počasie nám prialo, bolo príjemne teplo. Všetko však má svoj koniec, aj výlet. Nás len teší, že všetci seniori vyjadrili s touto...

Stránky