Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Pomáhajú aj našim najmenším

Pomoc potrebujú starší, ale neraz aj tí najmladší. Aj naše členky, konkrétne Gitka Mišľanová a Marika Labancová podávajú pomocnú ruku v materských školách. Gitka pravidelne navštevuje MŠ Watsonova v MČ Košice - Sever, kde chodí s deťmi na plaváreň či do knižnice. Pomáha, kde je to potrebné. Keď jej deti ako prejav lásky a vďaky venovali ďakovný list aj s básničkou, povedala k tomu toto: „bola som...

Hod šípkami nám ide

V minulom roku sme po prvýkrát utvorili Šípky ako samostatný krúžok vzhľadom na rastúci počet záujemcov o tento nenáročný šport. Dňa 12. 11. 2018 sme pre našich členov usporiadali špeciálny halloweensky turnaj v šípkach. Všetkých vyše štyridsať prihlásených svedomito súťažilo, aby nahrali čo najviac bodov. Seniorov sme rozdelili do troch kategórií. Ženy, vzhľadom na ich počet, mali dve kategórie...

Halloweensky turnaj v bocci

Haloween je sviatok skôr mladších ročníkov, no naši seniori zo seniorklubu Severan v Kultúrno - spoločenskom centre sú duchom mladí a dokazujú to aj najrôznejšími športovými aktivitami. Jednou z nich je halloweensky turnaj v bocci. Tento šport je vhodný pre handicapovaných a starších ľudí, môže ho hrať naozaj každý. Viac ako štyridsaťprihlásených si boccu zahralo 12. 11. 2018 od 9:00 hod...

Naši seniori sa výborne zabávali

Október je tradične mesiacom, kedy si pripomíname našich seniorov. V rámci tohto mesiaca úcty k starším sme dňa 23.10.2018 od 15:00 hod. v priestoroch T-klubu zorganizovali posedenie s tancom a pesničkami pre vyše stovku členov Kultúrno - spoločenského centra. Seniorov privítal prvý muž Severu, starosta Marián Gaj, prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber a manažérka Kultúrno - spoločenského centra Mgr...

Právne poradenstvo s Mgr. Tőrőkom

Právne poradenstvo so zamestnancom právneho oddelenia MÚ je medzi seniormi čím ďalej, tým populárnejšie. Pre veľký záujem o tému dedenia sme sa v priestoroch Kultúrno- spoločenského centra stretli aj 11.10. 2018. Inak sa bezplatné právne poradenstvo pre členov centra koná vždy posledný štvrtok v mesiaci.

Pár slov o duševnom zdraví

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné, ak nie viac. Aj naši seniori sa udržiavajú v dobrej kondícii vďaka množstvu aktivít v našom Kultúrno-spoločenskom centre. Práve desiaty október je venovaný duševnému zdraviu a nedávno, 21. semptembra, sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby, oba tieto významné dni boli témou krátkej prednášky Bc. Ivetky Šmidekovej z RÚVZ Košice. A čo...

Naši turisti v Margecanoch

V dňoch 13.10. a 14.10.2018 sa v Margecanoch konala akcia „Margecianske fajnoty“. Okrem súťaží vo varení domácich aj cudzokrajných špecialít tu bola aj ponuka turistických atrakcií. Toto využili členovia nášho turistického krúžku a zúčastnili sa prehliadky výnimočných objektov v tejto oblasti. Konkrétne to bol Kluknavský most - drevený mostík, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a Margeciansky...

Športový turnaj seniorov v petangu

V čase od 9.10.2018 do 15.10.2018 sme usporiadali športový turnaj seniorov v ešte pomerne málo známom športe petang. Turnaj sa odohral na športovisku v príjemnom prostredí sociálneho zariadenia DOMKO a zúčastnilo sa ho 6 trojčlenných družstiev. Hralo sa naplno, spôsobom každý s každým. Bronz vybojovala trojica Hlaváček, Repaská, Lenártová, na druhom mieste sa umiestnila trojica Onder, Gergeľová,...

Právne poradenstvo

V rámci zvyšovania právneho povedomia členov Kultúrno – spoločenského centra sme tradične posledný štvrtok v mesiaci venovali bezplatnému právnemu poradenstvu. Dňa 27. 9. 2018 bolo témou dedičské konanie a rôzne formy dedenia. Prednášajúcim bol zamestnanec MÚ Mgr. Ladislav Tőrők z právneho odd. Po úvodnej prednáške sa rozprúdila živá diskusia a otázok nebolo konca – kraja. Za všetko hovoria slová...

Bezplatné právne poradenstvo bude aj o dva týždne

Vzhľadom na veľký záujem zo strany seniorov o tému dedenia budeme v tejto téme pokračovať výnimočne nie až o mesiac, ale o dva týždne, t. j. dňa 11. 10. 2018 v čase od 13:30 hod. Zároveň budú seniorom poskytnuté aj individuálne konzultácie. Tešíme sa na vás.

Stránky