Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Pár slov o duševnom zdraví

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné, ak nie viac. Aj naši seniori sa udržiavajú v dobrej kondícii vďaka množstvu aktivít v našom Kultúrno-spoločenskom centre. Práve desiaty október je venovaný duševnému zdraviu a nedávno, 21. semptembra, sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby, oba tieto významné dni boli témou krátkej prednášky Bc. Ivetky Šmidekovej z RÚVZ Košice. A čo...

Naši turisti v Margecanoch

V dňoch 13.10. a 14.10.2018 sa v Margecanoch konala akcia „Margecianske fajnoty“. Okrem súťaží vo varení domácich aj cudzokrajných špecialít tu bola aj ponuka turistických atrakcií. Toto využili členovia nášho turistického krúžku a zúčastnili sa prehliadky výnimočných objektov v tejto oblasti. Konkrétne to bol Kluknavský most - drevený mostík, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a Margeciansky...

Športový turnaj seniorov v petangu

V čase od 9.10.2018 do 15.10.2018 sme usporiadali športový turnaj seniorov v ešte pomerne málo známom športe petang. Turnaj sa odohral na športovisku v príjemnom prostredí sociálneho zariadenia DOMKO a zúčastnilo sa ho 6 trojčlenných družstiev. Hralo sa naplno, spôsobom každý s každým. Bronz vybojovala trojica Hlaváček, Repaská, Lenártová, na druhom mieste sa umiestnila trojica Onder, Gergeľová,...

Právne poradenstvo

V rámci zvyšovania právneho povedomia členov Kultúrno – spoločenského centra sme tradične posledný štvrtok v mesiaci venovali bezplatnému právnemu poradenstvu. Dňa 27. 9. 2018 bolo témou dedičské konanie a rôzne formy dedenia. Prednášajúcim bol zamestnanec MÚ Mgr. Ladislav Tőrők z právneho odd. Po úvodnej prednáške sa rozprúdila živá diskusia a otázok nebolo konca – kraja. Za všetko hovoria slová...

Bezplatné právne poradenstvo bude aj o dva týždne

Vzhľadom na veľký záujem zo strany seniorov o tému dedenia budeme v tejto téme pokračovať výnimočne nie až o mesiac, ale o dva týždne, t. j. dňa 11. 10. 2018 v čase od 13:30 hod. Zároveň budú seniorom poskytnuté aj individuálne konzultácie. Tešíme sa na vás.

Pripomenuli sme si storočnicu Československa

V tomto roku si pripomíname niekoľko dôležitých okrúhlych výročí, ktoré sa viažu k našej histórii. Jedným z najdôležitejších určite je sté výročie založenia Československej republiky. Pri tejto významnej príležitosti sme v našom Kultúrno-spoločenskom centre v spolupráci s Maticou Slovenskou na Severe usporiadali besedu a prednášku na túto tému. Zároveň sme si pripomenuli 25. výročie vzniku...

Ing. Jaroslava Stoličná nás navždy opustila

Bohužiaľ, život prináša aj smutné, nečakané a tragické chvíle. V septembri 2018 nás navždy vo veku nedožitých 64 rokov opustila naša aktívna členka Ing. Jaroslava Stoličná. Jarka navštevovala krúžok anglického a ruského jazyka a bola veľmi obľúbená. „Jarka nám všetkým bude naozaj chýbať - spolužiakom, ale aj ostatným členom KSC, lebo Jarka sa zapájala aj do športových a kultúrnych aktivít centra...

Letná olympiáda seniorov

Prvý septembrový týždeň bol v znamení Letnej olympiády seniorov mesta Košíc, ktoré organizuje Magistrát mesta Košice v spolupráci s Radou seniorov Košice. Na piatom ročníku čakalo na viac ako tristo športovcov osem disciplín. Športovalo sa na viacerých miestach, na športoviskách hotelovej akadémie, v Bowling spote a na ZŠ Masarykova. Náš Senior klub Severan reprezentovalo 23 športovcov a veruže...

Máme striebro v petangu

Naši seniori počas prázdnin si okrem plnenia starorodičovských príjemných povinností našli čas aj na športové súťaženie. Utorky patrili petangu v parku, čo pomohlo k získaniu 2. miesta v súťaži družstiev dňa 1. 9. 2018. Súťaž organizovala MČ Staré mesto a zúčastnilo sa jej dvadsať družstiev. Družstvo v zložení Gergeľová, Hlaváček, Repaská získalo striebornú medailu a družstvo v zložení Lohayová,...

Letná olympiáda seniorov 2018

Prvý septembrový týždeň bol v znamení príprav a nakoniec i účasti na Letnej olympiáde seniorov mesta Košíc. Bol to už piaty ročník a účasť športovcov seniorov bola aj najpočetnejsia a to vyše 380.Táto olympiáda zahŕňala súťaženie v 8 disciplínach na športoviskách hotelovej akadémie , disciplíne bowling v Bowling spote a stolnom tenise na ZŠ Masarykova. Náš Senior klub Severan reprezentovalo 23...

Stránky