Naši turisti v Margecanoch

V dňoch 13.10. a 14.10.2018 sa v Margecanoch konala akcia „Margecianske fajnoty“. Okrem súťaží vo varení domácich aj cudzokrajných špecialít tu bola aj ponuka turistických atrakcií. Toto využili členovia nášho turistického krúžku a zúčastnili sa prehliadky výnimočných objektov v tejto oblasti. Konkrétne to bol Kluknavský most - drevený mostík, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a Margeciansky tunel, ktorý slúžil na prepravu po jednokoľajnej trati a je tiež národnou technickou pamiatkou. Najatraktívnejšou bola prehliadka dedičnej štôlne Jozef na Gelnickej žile, ktorá v minulosti slúžila na ťažbu medi. Ako hovorí vedúca krúžku Soňa Gergeľová: „Vrátili sme sa bohatší o množstvo zážitkov a vedomostí z minulosti tejto lokality. Som veľmi rada, že sme tu boli.“