Pár slov o duševnom zdraví

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako telesné, ak nie viac. Aj naši seniori sa udržiavajú v dobrej kondícii vďaka množstvu aktivít v našom Kultúrno-spoločenskom centre. Práve desiaty október je venovaný duševnému zdraviu a nedávno, 21. semptembra, sme si pripomenuli Svetový deň Alzheimerovej choroby, oba tieto významné dni boli témou krátkej prednášky Bc. Ivetky Šmidekovej z RÚVZ Košice. A čo pomáha duševnému zdraviu a predchádzaniu Alzheimerovej choroby? Vyhýbať sa stresu, mať pohybovú aktivitu primeranú veku, zdravo jesť a namáhať mozgové bunky aktívnou činnosťou, /napríklad krúžkami v našom Kultúrno-spoločenskom centre/.