Harmonogram poslaneckých dní od septembra 2020 - ZMENA MIESTA STRETNUTIA

Vážení občania, milí Severania,

 

Termín poslaneckých dní bude každú stredu od 16.00 do 17.00 h. (okrem dní voľna a štátnych sviatkov).

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK)  MÚ MČ Košice – Sever na prízemí budovy.

Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci

 

Občania môžu využiť linku Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.

 

tel. č. 055/ 63 247 73

info@kosicesever.sk

 

Vaši poslanci