Harmonogram poslaneckých dní od septembra 2020 - ZMENA MIESTA STRETNUTIA

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa poslanecké dni nekonajú.                                  

Vážení občania, milí Severania,

stretnutia  s Vami na rôznych miestach mestskej časti nám priniesli veľa poznatkov a podnetov. V prvom polroku 2020 sme však väčšinu stretnutí zrušili z dôvodu prijatých protipandemických opatrení, aby sme sa vzájomne chránili. Život je zmena, aj my meníme formu a miesto stretávania sa s občanmi. Z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou a dočasným uzatvorením nášho spoločensko – kultúrneho centra poslanecké dni sa budú konať v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever na Festivalovom námestí č. 2 v Košiciach (budova amfiteátra).

 

Termín poslaneckých dní bude každú stredu od 16.00 do 17.00 h. (okrem dní voľna a štátnych sviatkov).

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK)  MÚ MČ Košice – Sever na prízemí budovy.

Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci

 

 

Občania môžu využiť linku Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.

 

tel. č. 055/ 63 247 73

info@kosicesever.sk

 

Vaši poslanci