Pomáhajú aj našim najmenším

Pomoc potrebujú starší, ale neraz aj tí najmladší. Aj naše členky, konkrétne Gitka Mišľanová a Marika Labancová podávajú pomocnú ruku v materských školách. Gitka pravidelne navštevuje MŠ Watsonova v MČ Košice - Sever, kde chodí s deťmi na plaváreň či do knižnice. Pomáha, kde je to potrebné. Keď jej deti ako prejav lásky a vďaky venovali ďakovný list aj s básničkou, povedala k tomu toto: „bola som veľmi dojatá, až k slzám. Máme sa navzájom veľmi radi, je to skvelý pocit a ja k tým deckám rada chodím.“ My dodávame, sme zas radi, že máme medzi sebou v Kultúrno - spoločenskom centre členky, ktoré pomoc iným, aj deťom, neberú ako frázu a naozaj pomáhajú. Dievčatá, ďakujeme.