Športový turnaj seniorov v petangu

V čase od 9.10.2018 do 15.10.2018 sme usporiadali športový turnaj seniorov v ešte pomerne málo známom športe petang. Turnaj sa odohral na športovisku v príjemnom prostredí sociálneho zariadenia DOMKO a zúčastnilo sa ho 6 trojčlenných družstiev. Hralo sa naplno, spôsobom každý s každým. Bronz vybojovala trojica Hlaváček, Repaská, Lenártová, na druhom mieste sa umiestnila trojica Onder, Gergeľová, Lohayová a najviac sa darilo trojici Odry, Potočňáková, Dziaková. Týmto zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie riaditeľovi DSS Domko na Severe Ing.  Martinovi Vatrovi za ústretovosť pri organizovaní petangového turnaja. Všetkým zúčastneným gratulujeme a želáme veľa zdaru v druhom ročníku petangového turnaja.