Právne poradenstvo

V rámci zvyšovania právneho povedomia členov Kultúrno – spoločenského centra sme tradične posledný štvrtok v mesiaci venovali bezplatnému právnemu poradenstvu. Dňa 27. 9. 2018 bolo témou dedičské konanie a rôzne formy dedenia. Prednášajúcim bol zamestnanec MÚ Mgr. Ladislav Tőrők z právneho odd. Po úvodnej prednáške sa rozprúdila živá diskusia a otázok nebolo konca – kraja. Za všetko hovoria slová Mgr. Tőrőka: „Som rád, že sme seniorov výberom témy zaujali, takáto živá debata je toho dôkazom.“