Pravidelné aktivity Kultúrno - spoločenského centra

OTVÁRACIE HODINY

pre krúžky

Pondelok:         09:00 – 12:00   –    13:00 – 17:00

Utorok:            09:00 – 12:00    –    13:00 – 17:00

Streda:             09:00 – 12:00    –    13:00 – 17:00

Štvrtok :          09:00 – 12:00   –    13:00– 17:00

 Piatok:              ZATVORENÉ

Sobota:            ZATVORENÉ

Nedeľa:            ZATVORENÉ

 

OTVÁRACIE HODINY

pre členov Kultúrno – spoločenského centra

  Pondelok:        13:00 – 17:00

  Utorok:            13:00 – 17:00

  Streda:              13:00 – 17:00

Štvrtok :           13:00– 17:00

 Piatok:             ZATVORENÉ

Sobota:           ZATVORENÉ

Nedeľa:           ZATVORENÉ

V doobedňajších hodinách je KSC otvorené len pre členov jednotlivých krúžkov.

 

Pravidelné aktivity organizované v priestoroch Kultúrno - spoločenského centra

 

Krúžky organizované v priestoroch KSC

Názov krúžkuInformácieČas
Pondelok
Cvičeniesuterén, ved. krúžku: Bc. Iveta Šmidekováod 9:30 h.
Šikovné rukymalá miestnosť, ved. krúžku: Anna Bajusováod 13:00 h.
Spoločenské hryveľká spoločenská miestnosť, bez vedeniaod 13:00 h.
Spevácky krúžok Konvalinkaškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Emília Nôtováod 13:00 h.
Utorok
Maliarský krúžok(každý druhý týždeň) suterén, ved. krúžku: Ing. Arch. Eva Lorenzová9:45-11:45 h.
Angl.jazyk pre začiatočníkovškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová9:05-10:05 h.
Angl.jazyk pre mierne pokroč.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová10:15-11:35 h.
Angl.jazyk pre stredne pokroč.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová13:30-14:55 h.
Tvorivé dielneškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Kreatívne sestryod 15:00 h.
Počítačový krúžokveľká spoločenská miestnosť, ved. Krúžku: Štefan Tauberod 14:00 h.
Bocciasuterén, ved. krúžku: Amália Laháyová13:00-14:45 h.
Šípkysuterén, ved. krúžku: Agáta Klubertová13:00-14:45 h.
Cvičenie na hudbusuterén, ved. krúžku: Marta Olexová15:00-16:45 h.
Streda
Ruský jazyk pre stredne pokroč.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová13:30-14:55 h.
Anglický jazyk pre pokroč. - konver.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová9:00-10:00 h.
Spoločenské hryveľká spoločenská miestnosť, bez vedeniaod 13:00 h.
Košickí špivaciškoliaca miestnosťod 16:00 h.
Štvrtok
Maliarský krúžokveľká spoločenská miestnosť, ved. krúžku Ing. Arch. Eva Lorenzová9:45-11:45 h.
Kalanetikasuterén. ved. krúžku: Bc. Iveta Šmideková9:30-10:30 h.
Maďarská sekciaveľká spoločenská miestnosť, bez vedeniaod 13:00 h.
Spevácky krúžok Konvalinkaškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Emília Nôtováod 13:00 h.
Krúžky denne
Stolnotenisový krúžoksuterén okrem utorka, ved. krúžku: Ing. Ivan Moravitzod 13:00 h.
Individuálne cvičeniesuterén bez vedenia 
Upozornenie:individuálne cvičenie je na vlastnú zodpovednosť podľa aktuálneho zdravotného stavu 
 
Krúžky mimo priestorov KSC
Bowlingutorky podľa rozpisu - konkrétne dátumy na nástenke v KSC, ved. krúžku: Ružena Repaská11:00-13:00 h.
Petangpodľa dohody, ved. krúžku Ing. Soňa Gergeľová 
Turistický krúžokv sobotu, podľa dohody, info o trasách na infotabuli v KSC, ved. krúžku: Soňa Gergeľová 
   
   
Žiadame členov, aby rešpektovali rozvrh krúžkovej činnosti (časovanie a rozvrhnutie miestností), a aby mal každý priestor na svoje aktivity.


Informácie o individuálnych presunoch v kružkovej činnosti žiadame konzultovať s manažérkou KSC Mgr. Andreou Bočkorášovou. Vedúci krúžkov sú zodpovední za informovanosť v rámci svojho krúžku a sú oprávnení skontrolovať zaplatenosť členského. Krúžkovej a mimokrúžkovej činnosti sa môže zúčastniť iba člen so zaplateným členským na príslušný rok. Výnimkou je vzhľadom na termín iba novoročné stretnutie so starostom.

 

Pripravované aktivity

6.12.2018     právne poradenstvo - beseda     14:00 hod

12.11.2018     turnaj v bocci a šípkach                 od   9:30 hod.

19.11.2018     Starostová vareška                        od 13:15 hod.

29.11.2018     Bezplatné právne poradenstvo      od 13:30 hod

8.10.2018 - 15.10.2018       Petang                   

23.10.2018                               Úcta k starším   od 15:00 hod.

3.9.2018               od 13:00 hod.    Vítame školský rok

18.9.2018             od 14:00 hod     Stretnutie s jubilantmi

19.9.2018             od 14:00 hod.     Prednáška k 100. výročiu Československa v spolupráci s Maticou slovenskou

27.9.2018             od 14:00 hod.     Bezplatné právne poradenstvo 

04.06. - 07.06.2018              Seniorská severská miniolympiáda

18.6.2018                              Výstava detských prác

21.06.2018                            Beseda - Poznávame svoje korene

28.06.2018                            Právne poradenstvo

23.05.2018                         Poznávame Sever

18.05. - 31.05. 2018           Memoriálu Emila Čarnokyho (stolnotenysová súťaž)

 

19.04.2018     Právne poradenstvo          od 13:00 hod.

26.04.2018     Stretnutie s jubilantmi       od 14:00 hod.

 

 08.03.2018         MDZ  od 13:30 hod.

15.03.2018        Dámska jazda – výstava žien výtvarníčiek, určené aj pre verejnosť od 13:30 hod.

15.03.2018        Prednáška v rámci Týždňa mozgu, cviky na zlepšenie pamäte pre seniorov od 9:30 hod.

26.03.2018       Veľkonočný turnaj v boccii

26.03.2018       Veľkonočný turnaj v šípkach

26.03.2018       Výstava prác detí s tématikou Veľkej noci

29.03.2018       Strelecká súťaž

 

01.02.2018       Právne poradenstvo s Mgr. Torokom            od 13:30 hod.

15.02.2018       Žolíkový turnaj                                                od 10:00 hod.

15.02.2018       Právne poradenstvo s Mgr. Torokom           od 13:30 hod.

15.01.2018     Novoročné stretnutie so starostom v T - klube  od 13:30 hod.

18.01.2018     Bezplatné sociálne poradenstvo s PhDr. Paulom Mutafovom a prác ÚPSVAR od 13:30 hod.

23.01.2018     Bowlingový turnaj seniorov od 11:00 hod.

04.12. - 05.12.2017    Výstava ručne vyrábaných vianočných a adventných ozdôb detí zo ŠZŠ Odborárska od 13:00 hod.

07.12.2017                  Mikulášska oslava pre deti od 16:00 hod.

12.12.2017                  Posedenie s jubilantmi zo Severu od 14:00 hod.

14.12.2017                  Privítanie novorodencov do života od 14:00 hod.

19.12.2017                  Vianočný a Mikulášsky večierok pre členov DC v T - klube od 15:00 hod.

20.11.2017              Jesenný turnaj v bocci 9:00 hod.

20.11.2017             Jesenný turnaj v šípkach 13:00 hod. 

30.11.2017             Bezplatné právne poradenstvo 13:30 hod.

9.10. - 11.10.2017          0. ročník Memoriálu Čarnokyho od 13:00 hod.

12.10.2017                     Posedenie so športovcami od 13:30 hod.

17.10.2017                     Deň zdravia pre seniórov od 7:30 hod.

18.10.2017                     Posedenie so starostom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším od 13:30 hod.

14.9.2017              Košický medzinárodný plenér výtvarníkov - za osobnej účasti niekoľkých z nich

21.9.2017              Stretnutie starostu MČ s jubilantmi

3.7.2017                    Posedenie starostu s ved. krúžkov

13.7.2017                  Zájazd do Maďarska

10.7-14.7.2017          Prímestský tábor pre deti

5.6.2017                       Výstava prác detí zo ŠZŠ Odborárska 10:00 hod.

 8.6.2017                      Čarujeme so servítkami - kreat.dielne od 15:00 hod.

19.6 - 21.6.2017           Miniolympiáda seniorov - členov DC Košice - Sever od 9:00 hod.

 20.6.2017                    Otvárací ceremoniál Miniolympiády 13:30 hod.

21.6.2017                     Záverečný ceremoniál Miniolympiády 15:00 hod.

22.6.2017                     Uvítanie novorodencov do života 14:00 hod.

Deň matiek v spolupráci s RS

Tvorivé dielne - vyrábame košíky

10.4.2017              Turnaj v Boccii  

11.4.2017              Oslava jubilantov (na pozvánku)

                              Beseda s riaditeľov štátnej vedeckej knižnice - Bankov

27.4.2017              Právne poradenstvo  

15.3.2017         Dámska Jazda - výtvarná súťaž žien-výtvarníčok s medzinárodnou účasťou o 13:00 hod. Stretnutie so starostom

15.3.2017         Dámska jazda - výstava obrazov žien výtvarníčiek zo Slovenska aj zahraničia  13:00 hod.

16.3.2017         Týždeň mozgu - prednáška a beseda o fungovaní , a výžive mogu vrátane špeciálnych cvikov na pamäť  10,00 hod.

16.3.2017         Základny sebaobrany  16:00 hod.

 21.3.2017        MDŽ 13:00 hod.

Beseda a prednáška o histórii a súčasnosti Bankova s Ing.Gašparom, riaditeľom ŠVK

Valentínska zábava

Právne poradenstvo

11.1.2017           Novoročný prípitok so starostom

16.1.2017           Novoročný bowlingový turnaj (termín sa môže zmeniť)