Pravidelné aktivity Kultúrno - spoločenského centra

OTVÁRACIE HODINY

pre krúžky

Pondelok:         09:00 – 12:00   –    13:00 – 17:00

   Utorok:            09:00 – 12:00    –    13:00 – 17:00

Streda:               09:00 – 12:00    –    13:00 – 17:00

Štvrtok :           09:00 – 12:00   –    13:00 – 17:00

                      Piatok:    09:00 – 12:00     –    13:00 – 17:00             

Sobota:            ZATVORENÉ

Nedeľa:            ZATVORENÉ

 

OTVÁRACIE HODINY

pre členov Kultúrno – spoločenského centra

  Pondelok:        13:00 – 17:00

  Utorok:            13:00 – 17:00

  Streda:              13:00 – 17:00

Štvrtok :           13:00– 17:00

 Piatok:             13:00– 17:00

Sobota:           ZATVORENÉ

Nedeľa:           ZATVORENÉ

V doobedňajších hodinách je KSC otvorené len pre členov jednotlivých krúžkov.

 

Pravidelné aktivity organizované v priestoroch Kultúrno - spoločenského centra

 

Krúžky organizované v priestoroch KSC

Názov krúžkuInformácieČas
Pondelok
Cvičeniesuterén, ved. krúžku: Bc. Iveta Šmidekováod 9:30 h.
Šikovné rukymalá miestnosť, ved. krúžku: Anna Bajusováod 13:00 h.
Spoločenské hryveľká spoločenská miestnosť, bez vedeniaod 13:00 h.
Spevácky krúžok Konvalinkaškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Emília Nôtováod 13:00 h.
Utorok
Maliarský krúžok(každý druhý týždeň) suterén, ved. krúžku: Ing. Arch. Eva Lorenzová9:45-11:45 h.
Angl.jazyk pre začiatočníkovškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová9:05-10:05 h.
Angl.jazyk pre mierne pokroč.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová10:15-11:35 h.
Angl.jazyk pre stredne pokroč.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová13:30-14:55 h.
Tvorivé dielneškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Kreatívne sestryod 15:00 h.
Počítačový krúžokveľká spoločenská miestnosť, ved. Krúžku: Štefan Tauberod 14:00 h.
Bocciasuterén, ved. krúžku: Amália Laháyová13:00-14:45 h.
Šípkysuterén, ved. krúžku: Agáta Klubertová13:00-14:45 h.
Cvičenie na hudbusuterén, ved. krúžku: Marta Olexová15:00-16:45 h.
Streda
Ruský jazyk pre stredne pokroč.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová13:30-14:55 h.
Anglický jazyk pre pokroč. - konver.školiaca miestnosť, ved. krúžku: Mgr. Andrea Bočkorášová9:00-10:00 h.
Spoločenské hryveľká spoločenská miestnosť, bez vedeniaod 13:00 h.
Košickí špivaciškoliaca miestnosťod 16:00 h.
Štvrtok
Maliarský krúžokveľká spoločenská miestnosť, ved. krúžku Ing. Arch. Eva Lorenzová9:45-11:45 h.
Kalanetikasuterén. ved. krúžku: Bc. Iveta Šmideková9:30-10:30 h.
Maďarská sekciaveľká spoločenská miestnosť, bez vedeniaod 13:00 h.
Spevácky krúžok Konvalinkaškoliaca miestnosť, ved. krúžku: Emília Nôtováod 13:00 h.
Krúžky denne
Stolnotenisový krúžoksuterén okrem utorka, ved. krúžku: Ing. Ivan Moravitzod 13:00 h.
Individuálne cvičeniesuterén bez vedenia 
Upozornenie:individuálne cvičenie je na vlastnú zodpovednosť podľa aktuálneho zdravotného stavu 
 
Krúžky mimo priestorov KSC
Bowlingutorky podľa rozpisu - konkrétne dátumy na nástenke v KSC, ved. krúžku: Ružena Repaská11:00-13:00 h.
Petangpodľa dohody, ved. krúžku Ing. Soňa Gergeľová 
Turistický krúžokv sobotu, podľa dohody, info o trasách na infotabuli v KSC, ved. krúžku: Soňa Gergeľová 
   
   
Žiadame členov, aby rešpektovali rozvrh krúžkovej činnosti (časovanie a rozvrhnutie miestností), a aby mal každý priestor na svoje aktivity.


Informácie o individuálnych presunoch v kružkovej činnosti žiadame konzultovať s manažérkou KSC Mgr. Andreou Bočkorášovou. Vedúci krúžkov sú zodpovední za informovanosť v rámci svojho krúžku a sú oprávnení skontrolovať zaplatenosť členského. Krúžkovej a mimokrúžkovej činnosti sa môže zúčastniť iba člen so zaplateným členským na príslušný rok. Výnimkou je vzhľadom na termín iba novoročné stretnutie so starostom.

 

Pripravované aktivity

Aktivity september 2019

6.12.2018     právne poradenstvo - beseda     14:00 hod

12.11.2018     turnaj v bocci a šípkach                 od   9:30 hod.

19.11.2018     Starostová vareška                        od 13:15 hod.

29.11.2018     Bezplatné právne poradenstvo      od 13:30 hod

8.10.2018 - 15.10.2018       Petang                   

23.10.2018                               Úcta k starším   od 15:00 hod.

3.9.2018               od 13:00 hod.    Vítame školský rok

18.9.2018             od 14:00 hod     Stretnutie s jubilantmi

19.9.2018             od 14:00 hod.     Prednáška k 100. výročiu Československa v spolupráci s Maticou slovenskou

27.9.2018             od 14:00 hod.     Bezplatné právne poradenstvo 

04.06. - 07.06.2018              Seniorská severská miniolympiáda

18.6.2018                              Výstava detských prác

21.06.2018                            Beseda - Poznávame svoje korene

28.06.2018                            Právne poradenstvo

23.05.2018                         Poznávame Sever

18.05. - 31.05. 2018           Memoriálu Emila Čarnokyho (stolnotenysová súťaž)

 

19.04.2018     Právne poradenstvo          od 13:00 hod.

26.04.2018     Stretnutie s jubilantmi       od 14:00 hod.

 

 08.03.2018         MDZ  od 13:30 hod.

15.03.2018        Dámska jazda – výstava žien výtvarníčiek, určené aj pre verejnosť od 13:30 hod.

15.03.2018        Prednáška v rámci Týždňa mozgu, cviky na zlepšenie pamäte pre seniorov od 9:30 hod.

26.03.2018       Veľkonočný turnaj v boccii

26.03.2018       Veľkonočný turnaj v šípkach

26.03.2018       Výstava prác detí s tématikou Veľkej noci

29.03.2018       Strelecká súťaž

 

01.02.2018       Právne poradenstvo s Mgr. Torokom            od 13:30 hod.

15.02.2018       Žolíkový turnaj                                                od 10:00 hod.

15.02.2018       Právne poradenstvo s Mgr. Torokom           od 13:30 hod.

15.01.2018     Novoročné stretnutie so starostom v T - klube  od 13:30 hod.

18.01.2018     Bezplatné sociálne poradenstvo s PhDr. Paulom Mutafovom a prác ÚPSVAR od 13:30 hod.

23.01.2018     Bowlingový turnaj seniorov od 11:00 hod.

04.12. - 05.12.2017    Výstava ručne vyrábaných vianočných a adventných ozdôb detí zo ŠZŠ Odborárska od 13:00 hod.

07.12.2017                  Mikulášska oslava pre deti od 16:00 hod.

12.12.2017                  Posedenie s jubilantmi zo Severu od 14:00 hod.

14.12.2017                  Privítanie novorodencov do života od 14:00 hod.

19.12.2017                  Vianočný a Mikulášsky večierok pre členov DC v T - klube od 15:00 hod.

20.11.2017              Jesenný turnaj v bocci 9:00 hod.

20.11.2017             Jesenný turnaj v šípkach 13:00 hod. 

30.11.2017             Bezplatné právne poradenstvo 13:30 hod.

9.10. - 11.10.2017          0. ročník Memoriálu Čarnokyho od 13:00 hod.

12.10.2017                     Posedenie so športovcami od 13:30 hod.

17.10.2017                     Deň zdravia pre seniórov od 7:30 hod.

18.10.2017                     Posedenie so starostom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším od 13:30 hod.

14.9.2017              Košický medzinárodný plenér výtvarníkov - za osobnej účasti niekoľkých z nich

21.9.2017              Stretnutie starostu MČ s jubilantmi

3.7.2017                    Posedenie starostu s ved. krúžkov

13.7.2017                  Zájazd do Maďarska

10.7-14.7.2017          Prímestský tábor pre deti

5.6.2017                       Výstava prác detí zo ŠZŠ Odborárska 10:00 hod.

 8.6.2017                      Čarujeme so servítkami - kreat.dielne od 15:00 hod.

19.6 - 21.6.2017           Miniolympiáda seniorov - členov DC Košice - Sever od 9:00 hod.

 20.6.2017                    Otvárací ceremoniál Miniolympiády 13:30 hod.

21.6.2017                     Záverečný ceremoniál Miniolympiády 15:00 hod.

22.6.2017                     Uvítanie novorodencov do života 14:00 hod.

Deň matiek v spolupráci s RS

Tvorivé dielne - vyrábame košíky

10.4.2017              Turnaj v Boccii  

11.4.2017              Oslava jubilantov (na pozvánku)

                              Beseda s riaditeľov štátnej vedeckej knižnice - Bankov

27.4.2017              Právne poradenstvo  

15.3.2017         Dámska Jazda - výtvarná súťaž žien-výtvarníčok s medzinárodnou účasťou o 13:00 hod. Stretnutie so starostom

15.3.2017         Dámska jazda - výstava obrazov žien výtvarníčiek zo Slovenska aj zahraničia  13:00 hod.

16.3.2017         Týždeň mozgu - prednáška a beseda o fungovaní , a výžive mogu vrátane špeciálnych cvikov na pamäť  10,00 hod.

16.3.2017         Základny sebaobrany  16:00 hod.

 21.3.2017        MDŽ 13:00 hod.

Beseda a prednáška o histórii a súčasnosti Bankova s Ing.Gašparom, riaditeľom ŠVK

Valentínska zábava

Právne poradenstvo

11.1.2017           Novoročný prípitok so starostom

16.1.2017           Novoročný bowlingový turnaj (termín sa môže zmeniť)